Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen koulutusjärjestelmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen koulutusjärjestelmä"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen koulutusjärjestelmä
Oppilaat tutustuvat tekstiin ja merkitsevät tyhjiin ruutuihin oikeat sanat Käydään yhdessä läpi tekstikentät – täydennetään kalvolta kestot ja tutkinnot! Esimerkki omasta opiskelupolusta

2 Suomen koulutusjärjestelmä
Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu peruskoulusta, toisen asteen koulutuksesta (joka sisältää sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen) ja korkeakouluista (joita ovat ammattikorkeakoulut ja yliopistot). Kaikilla koulutustasoilla tarjotaan aikuiskoulutusta. (Lähde: Opetusministeriö) Ammattilukioissa voi suorittaa sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon samanaikaisesti. Opinnot kestävät tällöin normaalisti kolme vuotta. Myös ammattilukio antaa kelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen. Ammatillista osaamista voi täydentää suorittamalla ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon edellyttävät ammatillisten perusopintojen suorittamista sekä kokemusta työelämästä. Ammattikorkeakouluopinnot ovat käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista korkeakoulutusta lukion, ammattilukion tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää n. 3,5 vuotta. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa myös jatkotutkinnon. Yliopistoissa voi suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tieteellisen jatkotutkinnon (lisensiaatti ja tohtori). Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja ylemmän keskimäärin viidestä kuuteen vuotta. Esiopetus on tarkoitettu 6-vuotiaille, jotka seuraavana vuonna aloittavat oppivelvollisuuskoulun. Esiopetusta annetaan 6-vuotiaille päiväkodeissa ja peruskoulun yhteydessä toimivilla esiluokilla. Perusopetus tarkoittaa yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Koulutus on yhdeksänvuotinen yhtenäiskoulu, joka antaa kelpoisuuden toisen asteen koulutukseen. Lukiokoulutus on perusopetuksen jälkeen suoritettavaa toisen asteen yleissivistävää koulutusta, joka päättyy ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lukio-opinnot voi suorittaa myös aikuislukiossa. Lukiokoulutus kestää 3 vuotta. Lukiokoulutus tuottaa kelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen ammatillista koulutusta, jonka päätavoitteena on ammatillisen osaamisen hankkiminen. Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tuottaa kelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen.

3 Suomen koulutusjärjestelmä
Yliopistot - kandidaatti (n. 3v.) - maisteri (+2v.) - lisensiaatti - tohtori Ammatti-korkeakoulut - 3,5 vuotta - myös ylempiä ammattikorkea-koulututkintoja KORKEA-ASTE Ammatillinen lisäkoulutus - ammattitutkinto tai - erikoisammattitutkinto - edellyttää työkokemusta TYÖELÄMÄ Yhdistelmäopinnot 3-4 vuotta - ammatillinen pt - ylioppilastutkinto - lukion päästötodistus Ammatilliset oppilaitokset - 3 vuotta/ 120 ov - ammatillinen pt Lukiot - 3 vuotta/ 75 kurssia - ylioppilastutkinto - lukion päästötodistus TOINEN ASTE Muita vaihtoehtoja - lisäopetus - ammattistartti - kansalaisopistot - oppisopimus PERUS- ASTE Perusopetus 9 vuotta, 17-v. oppivelvollisuus Esiopetus -> 1 vuotta

4 Suomen koulutusjärjestelmä
KORKEA-ASTE Ammatillinen lisäkoulutus TYÖELÄMÄ TOINEN ASTE PERUS- ASTE

5 Sijoita seuraavat sanat taulukkoon: (huom
Sijoita seuraavat sanat taulukkoon: (huom! Jätä tilaa, ruutuun kirjoitetaan myös muuta!) Ammattilukio Perusopetus Lukio Ammattioppilaitos Yliopisto Ammattikorkeakoulu Esiopetus


Lataa ppt "Suomen koulutusjärjestelmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google