Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verkostotyön viitekehys & Sitoutuminen ja motivaatio Maaseudun YTR

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verkostotyön viitekehys & Sitoutuminen ja motivaatio Maaseudun YTR"— Esityksen transkriptio:

1 Verkostotyön viitekehys & Sitoutuminen ja motivaatio Maaseudun YTR 9.6.2014
Timo Järvensivu, KTT, tutkija, verkostoasiantuntija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

2 Verkostoitumisen yleinen viitekehys (Järvensivu, Pyykkönen, Kallio 2014)
Verkostotyön edellytykset Luottamus Sitoutuminen Tunteminen Yhteiset tavoitteet Resurssit yhteistyöhön Verkoston kattavuus ja pysyvyys Verkostotyön legitimiteetti Verkostotyön toimivuus Tiedonkulku Dialogisuus Roolien selkeys ja vastuunjako Vasta-vuoroisuus Yhdessä ja erikseen toimiminen tavoitteiden mukaisesti Verkostotyön kehittäminen ja oppiminen verkostossa Tavoitteiden ja toiminnan seuranta Uusien ajattelu- ja toiminta-tapojen syntyminen Oppimisen oppiminen yhdessä Verkostotyön vaikutukset Yhteinen arvonluonti (arvo yhteisille asiakkaille) Muiden virallisten ja epävirallisten tavoitteiden saavuttaminen Verkostotyön ympäristö Muut verkostot ja kumppanit

3 ”Aikaansaamisen” yleinen viitekehys (Järvensivu, Pyykkönen, Kallio 2014)
”Kehitän yhdessä” eli verkostotyön kehittäminen ja verkosto-oppiminen Halutut vaikutukset Yhteinen arvonluonti (arvo yhteisille asiakkaille) Muiden virallisten ja epävirallisten tavoitteiden saavuttaminen Verkostotyön toimivuus Verkostotyön edellytykset ”Teen itse” eli oman organisaation tuotanto Oman tuotannon toimivuus Oman tuotannon edellytykset ”Ostan valmiina” eli ulkoistus markkinoille Markkinoilta ostamisen toimivuus Markkinoilta ostamisen edellytykset Toiminnan ympäristö Muut toimijat ja kumppanit

4 Verkostoituva kehittämistyön prosessi
Toimijajoukon luottamus ratkaisuun Ratkaisu Ratkaisu Toimijat kehittävät ja hyödyntävät ratkaisuja yhdessä toimien Ratkaisu Aloitetaan toimijoiden keskinäisen luottamuksen rakentamisesta Jatkuvan innovoinnin mahdollisuus! © Järvensivu, Nykänen, Rajala (2010) Aika

5 Verkoston toimivuuden avaintekijät
Mitä toiveita, tarpeita ja osaamista toisilla on? Jos autan toisia, auttavatko toiset minua? Tieto omaksutaan tehokkaammin Uudet toimijat innostuvat mukaan Toimintatavat muuttuvat aidosti

6 U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus muodostuu (Scharmer 2007)
Ensimmäinen taso: rutiini ”Näinhän on aina tehty” Haaste Ratkaisut Tutkitaan faktoja Toinen taso: avoin mieli ”Toimitaan faktojen pohjalta” Tuetaan ekosysteemin kehitystä Kuunnellaan ihmisiä Rakennetaan mikrosysteemejä Kolmas taso: avoin sydän ”Kuunnellaan, mitä muut sanovat” Luodaan tila dialogille Tehdään prototyyppejä Neljäs taso: avoin tahtotila ”Avaudutaan yhteiselle tahtotilalle” Hiljennytään Kirkastetaan visiota ”Päästetään irti” Letting go ”Annetaan tulla” Letting come

7 Sitoutumisesta Sitoutuminen rakentuu sekä 1) asenteesta että 2) käyttäytymisestä (Mowday, Porter & Steers 1982) Sitoutuminen ilmenee (Meyer & Allen 1991) 1) affektiivisena sitoutumisena (”tunne tai halu sitoutua”) 2) jatkuvuuden välttämättömyytenä (”sitoutuminen siksi, että yhteistyön lopettaminen tulisi maksamaan”) 3) normatiivisena paineena (”sitoutuminen velvollisuudentunnosta”) Vaiheet? (Arriaga & Agnew, 2001). 1) psykologinen kiintymys (psychological attachment) 2) orientaatio pitkän aikavälin yhteistyöhön (long-term orientation) 3) aikomus kestää kaiken, mitä tuleman pitää (intention to persist)

8 Mistä nousee sisäinen motivaatio kehittää uutta?
Merkityksellisyys Työ, jolla on tarkoitus ja yhteisö, jonka kanssa jakaa merkityksellisyyden tunnetta Kykyjen käyttäminen ja kehittäminen Työ, jossa pääsee syventämään omaa oppimista itselle kiinnostavista asioista Autonomisuus Vapaus valita omat tavoitteet ja tehdä omalla tavalla Oikeudenmukaisuuden tunne (esim. oikeudenmukainen palkkaus) Esim Deci & Ryan 1997

9 Kysymyksiä tai kommentteja? Lisää: timo.jarvensivu@aalto.fi
Kiitos! Kysymyksiä tai kommentteja? Lisää:


Lataa ppt "Verkostotyön viitekehys & Sitoutuminen ja motivaatio Maaseudun YTR"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google