Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osa 1: Tietokanta Tietokanta tiedon tallennuspaikkana. Tietokantakäsitteitä. Relaatiotietokanta. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osa 1: Tietokanta Tietokanta tiedon tallennuspaikkana. Tietokantakäsitteitä. Relaatiotietokanta. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu."— Esityksen transkriptio:

1 Osa 1: Tietokanta Tietokanta tiedon tallennuspaikkana. Tietokantakäsitteitä. Relaatiotietokanta. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

2 Data Datalla tarkoitetaan käyttäjänsä ympäristöön liittyvää merkityksellistä tietoa. tallennettavissa tietovälineeseen perinteisesti tietoja: nimiä, numeroita, sähköpostiosoitteita laajemmin kuvia, ääntä, mitä vain bittikokoelmia Data ilman tulkintaa on käyttäjälleen yleensä merkityksetöntä. Latinaa, yksikössä datum, ”annettu”. suomennetaan usein tiedoksi. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

3 Informaatio Informaatiota on data, joka on sellaisessa muodossa, että se lisää käyttäjänsä tietämystä. data, jolla on tulkinta: konteksti, johon data liittyy. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

4 Metadata Metadata kuvaa datan rakenteen.
Metadatan avulla saadaan selville mitä dataa on olemassa mikä on datan merkitys minkälaisia arvoja data voi saada minkälaisia datan sisäisiä riippuvuuksia on olemassa. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

5 Metadata (2) Tilausnumero on kokonaisluku, pituus 6.
Asiakasnumero on kokonaisluku, pituus 6. Asiakasnumeron on löydyttävä asiakastaulukosta. Tilauspäivä on päivämäärä välillä Käsittelijä on alfanumeerista tekstiä, pituus 12. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

6 Tietokanta Tietokannalla tarkoitetaan kokoelmaa toisiinsa liittyvää ja loogisesti järjestettyä dataa. Käytännössä toteutetaan tietokoneympäristössä. Tietokanta koostuu datasta metadatasta Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

7 Tietokantamalli Tietokantamalli määrää tavan, jolla kohdealueen tieto kuvataan. Tietokantamalleja yksilö-yhteysmalli (ER-malli) kohdealueen käsitteelliseen mallintamiseen kommunikaatioon loppukäyttäjien kanssa relaatiotietokantamalli yleisin ja laajimmin käytetty tietokantamalli oliotietokantamalli voimakkaan tutkimuksen kohde 1990-luvulla ei levinnyt laajaan käyttöön olio-relaatiotietokantamalli edellisten yhdistelmä Tällä opintojaksolla perehdytään relaatiotietokantoihin. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

8 Tiedosto tallennuspaikkana
Tiedosto (flat file) on yksinkertaisin ja varhaisin tapa toteuttaa tietokanta. Data on yleensä riviorientoitunutta. Kentät erotetaan sarakeposition perusteella tai erotinmerkein. Kaikki datan haut ja käsittelyt on ohjelmoitava itse. metadata on sisäänrakennettuna ohjelmakoodiin. Esimerkki: yksi henkilö rivillä, kenttäerottimena sarkainmerkki Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

9 Tiedostonkäsittelyjärjestelmät
Lähtökohtia Suuressa organisaatiossa on paljon käsiteltävää tietoa. Tiedostonkäsittelyjärjestelmän avulla hallitaan ja automatisoidaan tiedostoihin tallennettavaa tietoa. Siirtymässä historiaan, mutta yhä jonkin verran käytössä. Ongelmat ohjelma-data-riippuvuus datan duplikointi ylläpidon vaikeus kehitystyön hitaus rajoitettu yhteiskäyttö Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

10 Tietokanta Tietokantaratkaisussa käyttäjä kommunikoi tietokannan kanssa tietokannan hallintajärjestelmän kautta. Järjestelmä vastaa datan fyysisestä tallennuksesta kyselyiden ja päivitysten tehokkaasta toteuttamisesta Tietokannan hallintajärjestelmä (DBMS, database management system) on tietojen hallitsemiseksi kehitetty ohjelmisto, jolla tietokantaa käytetään ja ylläpidetään. Tietokannan hallintajärjestelmä ja tietokanta yhdessä muodostavat tietokantajärjestelmän (database system). Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

11 Tietokannan hallintajärjestelmiä
Valmiita, yleiskäyttöisiä tuotteita MySQL MS Access Oracle DBase PosgreSQL MS SQL Server Paradox Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

12 Tietokanta tallennuspaikkana
Kukin tieto tallennetaan vain kertaalleen. Vähentää datan sisäisiä ristiriitoja. Metadata on tietokannassa. Metadataa ei tarvitse koodata tietoa käyttävään sovellukseen. Kaikkia kelpoisuustarkistuksia ei tarvitse koodata sovellukseen. Samanaikainen käyttö on mahdollista. Sovelluskehittäjän ei tarvitse ottaa kantaa tietojen fyysiseen tallennusmuotoon. Tapahtumista luodaan loki. Peruutukset ja virhetilanteiden käsittely helpottuvat. Hakujen ja päivitysten toteutus helpottuu huomattavasti. korkean tason kyselykieli (yleensä SQL) Yhteen tietokantaan voidaan luoda erilaisia näkymiä. Kukin näkymä näyttää rajoitetun osan tietosisällöstä. Esim. käyttäjän näkymä vs. ylläpitäjän näkymä Edistää standardien mukaisuutta. Parantaa datan saatavuutta Käyttö ei välttämättä vaadi sovelluskohtaista erityisasiantuntemusta Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

13 Tietokantasovellukset
Tietokantajärjestelmään voi olla yhteydessä käyttäjä suoraan tietokannan hallintajärjestelmän komentotulkin avulla työaseman sovellus web-palvelin Kuvassa web-pohjainen tietokantasovellus. web-palvelin ja tietokantapalvelin voivat olla samalla tai eri fyysisellä koneella. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

14 Kolmitasoarkkitehtuuri
Datan näyttäminen, käsittely ja säilytys eristetään omiksi kerroksikseen. vrt. web-pohjainen tietokantasovellus edellä Esityskerros muodostuu käyttöliittymästä. Logiikkakerros muodostuu sovelluksesta, joka kommunikoi esitys- ja datakerrosten välillä. kerros toteuttaa sovelluksen toiminnallisuuden: laskenta ja tiedon muokkaus. Datakerros sisältää tietokannan. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

15 Kolmitasoarkkitehtuuri (2)
Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Kuvan lähde: Wikimedia Commons, public domain.

16 Relaatiotietokanta Relaatiomalli on yleisimmin käytetty tietokantamalli. Relaatiotietokannassa tieto organisoidaan taulukkomuotoon. Kukin nimetty taulu sisältää tietoa keskenään samankaltaisista reaalimaailman objekteista tai suhteista. asiakas, puhelinliittymä, ilmoittautuminen, auto, … Taulujen välille määritetään yhteydet. Relaatiotietokannan suunnitteluprosessissa lähdetään kohdealueen mallintamisesta päädytään relaatiotietokantaan tavoitteena on hyvin määritelty ja virheetön tietokantarakenne ei esimerkiksi toisteista dataa. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

17 Relaatiotietokanta Esimerkki kuvaa erittäin pientä MS Access -ohjelmalla luotua relaatiotietokantaa. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

18 Relaatiotietokannan käsitteitä
Taulun nimi Kentän nimi TYÖNTEKIJÄ Tietue OSASTO Kentän arvo Taulu Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

19 Perusavain (pääavain)
Kenttä (tai kenttäjoukko), jonka arvot erottelevat taulun tietueet toisistaan yksikäsitteisesti. Hyvässä tietokantasuunnittelussa perusavain määritetään jokaiselle taululle. Perusavain OSASTO Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

20 Mikä määritetään perusavaimeksi?
ASIAKAS Asiakasnumero Etunimi Sukunimi Puhelin 1 Vili Virtanen 2 Maija Matikainen 3 Ukko Pätilä Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

21 Mikä voisi olla taulun perusavain?
BONUS Asiakasnumero Kuukausi Bonus 1 118,65 2 31,40 3 90,90 12,20 77,30 64,20 Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

22 Mikä voisi olla taulun perusavain?
YHTEYSHENKILÖ Etunimi Sukunimi Puhelinnumero Ville Virtanen Maiju Merikari Juri Matikainen Tiina Tolonen Ukko Pätilä (09) Outi Karhinen (08) Tarvitaanko jokin uusi kenttä? Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

23 Viiteavain Viiteavain Perusavain
Viiteavain viittaa toisen taulun perusavaimeen. Työkalu taulujen yhdistämiseen. Viiteavain Perusavain Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

24 Mitä viiteavaimia tauluissa on?
AJONEUVO Rekisteritunnus Omistaja Vakuutusyhtiö ABC-123 Y 1 ABC-124 C 2 ABC-125 Henkilötunnus Etunimi Sukunimi Y Sakari Kukkonen C Meri Järvinen C Ukko Pätilä OMISTAJA VAKUUTUSYHTIÖ Yhtiönumero Nimi Kotipaikka 1 Suomen autovakuutus Helsinki 2 Vaunuvakuutus Viiala 3 RR-vakuutus Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

25 Eheysrajoitteet Eheysrajoitteet varmistavat, että järjestelmään pääsee mahdollisimman vähän virheellistä tietoa. Tietokannan hallintajärjestelmä pakottaa eheysrajoitteet pysymään koko ajan voimassa. Eheysrajoitteiden tyypit. Avainrajoite Kaikilla taulun tietueilla on kelvollinen perusavaimen arvo, joka ei ole sama kuin minkään muun pääavaimen arvo Viite-eheysrajoite Viiteavaimen arvon on aina esiinnyttävä kohdetaulun jossain tietueessa perusavaimen arvona (tai viiteavaimen on oltava NULL) Arvoaluerajoite Kentän arvon on oltava sallituiksi määritettyjen arvojen joukossa. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

26 Mitä eheysrajoitetta taulu rikkoo?
TYÖNTEKIJÄ Henkilönumero Etunimi Sukunimi 1 Jaana Virtanen 2 Vilho Merikari 3 Jarno Matikainen 4 Tuulia Tolonen Ukko Pätilä 5 Outi Karhinen Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

27 Mitä eheysrajoituksia taulut rikkovat?
AJONEUVO Rekisteritunnus Omistaja Vakuutusyhtiö ABC-123 Y 1 ABC-124 C 4 ABC-125 Henkilötunnus Etunimi Sukunimi Y Sakari Kukkonen C Vilma Vilhunen C Ukko Pätilä OMISTAJA VAKUUTUSYHTIÖ Yhtiönumero Nimi Kotipaikka 1 Suomen autovakuutus Helsinki 2 Vaunuvakuutus Viiala 3 RR-vakuutus Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

28 Mitä eheysrajoitetta taulu rikkoo?
TYÖNTEKIJÄ Henkilönumero Etunimi Sukunimi 1 Jaana Virtanen 2 Vilho Merikari 3 Jarno Matikainen 4 Tuulia Tolonen Puheenjohtaja Ukko Pätilä 5 Outi Karhinen Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen


Lataa ppt "Osa 1: Tietokanta Tietokanta tiedon tallennuspaikkana. Tietokantakäsitteitä. Relaatiotietokanta. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google