Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajatuksia TUTKIn suuntaamisesta Tuija Raaska 20.3.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajatuksia TUTKIn suuntaamisesta Tuija Raaska 20.3.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Ajatuksia TUTKIn suuntaamisesta Tuija Raaska 20.3.2013

2 TUTKI-osahanke sopimuksessa RAKETTI-TUTKI –osahankkeen koordinaatio- ja muut tehtävät toimeksiannon mukaisesti https://confluence.csc.fi/display/tutki/RAKETTI-TUTKI RAKETTI-hankkeen TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen huomioiden kunkin korkeakoulun omien ja korkeakoulujen välisten tarpeiden ohella myös OKM:n tekemä viranomaistiedon keräys. TUTKI-osahanke vastaa tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden käsitteiden yhteismitallisuuden kehittämisestä ja korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden kehitysprojektien valmistelun tukemisesta ja seurannasta tutkimuksen ja tutkimushallinnon näkökulmasta

3 Toimeksianto TUTKI-ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa että tutkimukseen liittyvä hallinnollisen tiedon käsittely pohjaa yhteismitallisiin käsitteisiin, tarvittavien työryhmien asettaminen (esimerkiksi yhteisen tietopohjan käsitemäärittelyt, kokonaisarkkitehtuuri ja rahoittajaorganisaatioiden raportointikäytännöt), yhtenäistää tutkimushallinnon tietoarkkitehtuuria korkeakoulujen välillä ottaen huomioon olemassa olevia kokonaisuuksia (esimerkkinä talous- ja henkilöhallinnon prosessit) ja tehdä ehdotuksia asianomaisille tahoille yhteismitallisen tiedon tuottamiseksi

4 Nykyinen roadmap 2013 Julkaisutiedonkeruun kehittäminen (korkeakoulunäkökulma). Kehittämisehdotusmuistio valmis, muuttaa tulevaa julkaisutiedonkeräystä Suomen Akatemian arvioinnin bibliometrinen laskenta. Tehty 2/2013, tulokset luovutettu SA:lle, raportti valmis 3/2013. Luovutetaanko myös OKM:lle? Tutkimuksen tietomallin työryhmä. Työn alla vertailu CERIF malliin ja korkeakoulujen keräämiin muihin kuin julkaisutietoihin. Määräaika 3/2013, jatkokausi 5/2013. Tulosodotus laajennettu tietomalli. Tutkijan identifioinnin esiselvitys. Käynnissä, määräaika 12/2013. Tulosodotus: mahdollisuuksien ja rajoitteiden kartoittaminen, yksinkertaisen ratkaisun etsiminen. Tutkimusrahoittajiin vaikuttaminen: yhteismitallinen raportointi, arviointitiedon saaminen korkeakoululle. Määräaika 5/2013. Suomen Akatemia tavattu, TEKES huomenna. Tulosodotus: keskustelunavaus. Korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmähankintojen tukeminen 2/2013-12-2013. Korkeakoulujen päätös: ei tarvita. Seurannassa.

5 2013 Tietomallin laajenee julkaisuista ja taidetuotoksista korkeakoulujen tarvetta vastaavammaksi Raportoinnin yhteismitallistaminen Arviointitiedon saaminen palautteena korkeakouluille takaisin Julkaisutiedonkeruussa otetaan huomioon korkeakoulujen esittämät ehdotukset kerättävän tiedon laatu paranee, puhdistustyö organisoidaan, korkeakoulut saavat palautetta Esiselvitys valmistuu 12/2013 Tutkijan identifiointi Julkaisu- tiedonkeruun laatutyö Tietomallityö Rahoittajatahojen kontaktointi

6 Ajatuksia roadmapista 2014 Vaihdetaan näkökulma siihen, mitä palveluja korkeakoulut haluavat tutkijoilleen tarjota Ovatko kaikki nämä korkeakoulun itse tuottamia palveluja, onko jokin niistä keskitetysti tuotettu (kirjasto, TTA-infra…) ja mitkä muut voisivat olla sellaisia? Kohdistetaan kehittäminen niihin, jotka voidaan projektoida CSC:n toteuttamistyöksi (korkeakoulujen osallistuessa, mutta ei päävastuullisina)

7

8 Ajatuksia työmenetelmästä Toisaalta jatketaan suoraan sellaisten asioiden parissa, jotka ovat OKM:lle suoraan tarpeellisia (tietopohjan laajennus, …) Näille suora OKM-ohjaus ja OKM:n omaa työvoimaa projekteihin, CSC vastuutahona toteuttaa, vaikka korkeakouluja olisikin mukana

9 Mahdollisia roapmap-aihioita Kokonaisarkkitehtuurityön jatkaminen (tietoarkkitehtuuri) vastaavasti kuin TTA:ssa RAKETTI-OPI –osahankkeen kaltaisen Synergia-ryhmän perustaminen verkostoitumisen tueksi (täsmällinen fokus, vai vain tiedonvälitys?) Korkeakoulujen tekemien tutkimuksen arviointien seuranta ja mahdollinen tuki bibliometriikalla (seminaari syksyllä) ”korkeakoulukortit” ja tiedot tutkimukseen tietohallinnosta nyt korkeakouluissa BM:stä => nykytilan kuvaus FUCIOn hankerekisteristä tavoitetilan kuvausta korkeakoululaitoksen tasolla

10 Mitä tulokseksi, eli CSC:n palveluna? Tutkijan käyttöliittymän monipuolistaminen Eduuni-alusta tutkijoiden ryhmätyövälineeksi ”REduuni” ”researcher’s dropbox (Funetilla työn alla) bibliometrinen laskenta korkeakouluille

11 Aiempi TUTKI KA-työ Kehityskohteiksi tunnistetut kokonaisuudet olivat: - tutkimuksen johtaminen (=tietopohja) ml- JURE yms. tutkimuksen suoritteet ja perustiedot ml. Julkaisuforum TYÖN ALLA EDELLEEN - tutkimuksen rahoitus TYÖN ALLA EDELLEEN - tutkimusinfrat ja aineistot TTA, tutkimusinfratiekartta - tutkimustyö ja välineet (onko jotakin kk-laitostasolla) Projektit: tunnistetut projektit ovat TKI-käsitemallityö, LUT-TUTKI, KA-työ etenkin tutkimukseen liittyvien tietojen tallentamisen osalta

12 KA-työ, uusia näkökulmia Korkeakoululaitostaso, tietoarkkitehtuuri, tutkijapalveluiden tuottamiseen tarvittavat tietovirrat korkeakoulut palveluntuottajina tutkijoilleen Suomen Akatemia (ehkä myös TEKES) arviointitiedon tuottajana korkeakouluille Mikä on yhteistä? Tiedonkeruu, rahoitusmalli, laatuindikaattorit… Kuvataan palvelut, prosessit ja toiminnot (nykytila ja tavoitetila)


Lataa ppt "Ajatuksia TUTKIn suuntaamisesta Tuija Raaska 20.3.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google