Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Apurahapäätösten vertailuperusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Apurahapäätösten vertailuperusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Apurahapäätösten vertailuperusteet
Taike, Säätytalo Esa Rantanen

2 Taidetoimikunnan tehtävä
vertaisarviointiin perustuva apurahojen ja palkintojen jakaminen lausuntojen antaminen ( mm. yhteisöjen valtionavustukset) Millaista asiantuntemusta edellytetään? jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus tehtävänä vertaisarviointi - > arvioinnin ja päätöksen tekijöinä ”vertaiset” eli taiteilijat ja taiteen kentän toimijat TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND

3 Asiantuntijuus ja julkisen hallinnon haasteet
päätökset tehdään osana valtionhallintoa lainsäädäntö, valtion budjetti, valtionhallinnon ja ministeriön tulosohjaus, hyvän hallinnon periaatteet, julkisuus, päätösten perusteleminen taiteellinen asiantuntemus toimikuntien jäseniltä hallinnon asiantuntemus (valmistelu, esittely, toimeenpano, seuranta) -> esittelijät, virasto TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND

4 Päätöksenteon vertailuperusteet
Mihin päätökset perustuvat? päätökset perustuvat hakemusten taiteellisen laadun arviointiin vertaisarviointiin jäsenten vaihtuvuus ja alueellinen kattavuus lisäävät päätöksenteon luotettavuutta lähtökohtana aina kunkin tukimuodon lainsäädännössä todetut perusteet, joista ei voi poiketa (esim. taiteilija-apurahalaki, laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista, jne.) harkinnanvaraiset apurahat ja avustukset: arviointiperusteet yhtenäistetty TKT:n aikana; laatu, laajuus, vaikuttavuus hakuilmoituksissa ilmoitetut perusteet sitovat päätöksentekoa TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND

5 Taiteilija-/työskentelyapurahan vertailuperusteet
Taiteellisen toiminnan laatu: • Kuinka vakuuttava hakija on taiteenalansa kentässä? • Käyvätkö hakijan taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta? • Onko hakija ammattilainen? • Kuinka vahvasti taiteellinen tinkimättömyys näkyy hakijan työssä? • Kuinka selkeä ja vahva on työsuunnitelman taiteellinen idea? • Millaista taiteellista haastetta tai ammatillista kehitystä taiteelliseen toimintaan sisältyy? • Pitääkö suunnitelma sisällään uusia ideoita, toimintatapoja ja riskinottoa? Taiteellisen työskentelyn laajuus ja vaikuttavuus: • Onko taiteellinen työskentely paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävää? • Rohkaiseeko työskentely laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta? • Onko työskentely hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa? TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND

6 Pohdittavaa Mihin apurahapäätösten tulisi perustua?
Miten arvioidaan taiteellisen toiminnan a) laatua? b) laajuutta/ vaikuttavuutta? Voitaisiinko arvioinnin tukena käyttää pisteytystä ja/tai sanallista laadun arviointia? Tulisiko hakijan saada arvioivaa palautetta hakemuksestaan, ja jos niin miten? Tulisiko apurahan hakijan taloudellisella asemalla olla merkitystä päätöksenteossa? Miten eri taiteenlajit, niiden alalajit ja monialaisuus/ poikkitaiteellisuus voidaan ottaa paremmin huomioon -> taiteenalojen/ toimikuntien yhteistyö? verkottuminen? Muita huomioita päätöksenteon perusteiden kehittämisestä? TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND


Lataa ppt "Apurahapäätösten vertailuperusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google