Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

BuildingSMART Infra-toimialaryhmän strategia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "BuildingSMART Infra-toimialaryhmän strategia"— Esityksen transkriptio:

1 BuildingSMART Infra-toimialaryhmän strategia
Ryhmän tarkoitus: Olemme rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä INFRA 2025 = Fyysinen infrastruktuuri + Informaatio VISIO Uusi liiketoiminta Ennakointi Systema- tisointi Vienti arkeen Yht. työ Suomen parantunut tuottavuus ja kilpailukyky Elinkaaren kattavat standardit ja ohjeet Tiedon-hallinnan kattava osaaminen BuildingSMART Infra-toimialaryhmän strategia Yhteis-toiminnalliset mallipohjaiset prosessit Avoimen tiedon synnyttämät palvelut Mahdollistava teknologia

2 Tarkoitus = Olemme rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä
Kehittäminen ENNAKOINTI Tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen Arvon tunnistaminen käyttäjille / omistajille / toteuttajille Uusien konseptien kehittely SYSTEMATI- SOINTI Standardit Pelisäännöt Toimintamallit VIENTI ARKEEN Käyttäytymisen muutos Uusi yritystoiminta Uudistunut tilaajatoiminta Käyttäjän uusi tapa toimia ja vaikuttaa Koulutus YHTEISTYÖSTÄ ARVOA Toimialaryhmä on rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä, joka ennakoimalla, systematisoimalla ja infran tiedonhallintaa arkeen viemällä parantaa yhteistyöllään Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Käytäntöön vienti

3 VISIO 2025 Infra 2025 = Fyysinen infra + Informaatio
Infrastruktuuri vuonna 2025 muodostuu fyysisestä infrastrukuurista ja tiedosta. Tiedon hallinta ja hyödyntäminen ovat luonteva osa toimintaa, mikä on luonut edellytykset tehokkaille ja kannattaville palveluympäristöille. Parantunut Suomen tuottavuus ja kilpailukyky Tehokasta ja kannattavaa toimintaa uusin toimintatavoin ja palveluin Infra 2025 = Fyysinen infra + Informaatio

4 Strategiakartta Strategia Visio Eteneminen Tarkoitus Infra 2025
Suomen parantunut tuottavuus ja kilpailukyky Tarkoitus ”Olemme rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä” Nämä kuvaavat onnistumista: Visio Infra 2025 = fyysinen infrastruktuuri + informaatio Infran suunnittelu- ja hallintaprosessit on digitalisoitu Ennakointi Tarpeet Kehittäminen Käyttöönotto Yht. työ Kattavuus elinkaaressa Systema- tisointi Standardit ja ohjeet Vienti arkeen Eteneminen Osaaminen on kattavaa Osaaminen Yhteistoimin-nalliset + mallipohjaiset Eteneminen Prosessit On syntynyt uusia palveluita Avoin yhdyskuntatieto Teknologiat Mahdollistaja Areenat: mitä, kenelle Hyöty ja erityisarvo Keinot: miten Tietomallintamisen käyttöönoton ja käytön edistäminen sekä yhteisen BIM-tiedon hallinta Asiakkaat ja tuottajat, oppilaitokset, standardien tekijät Riippumaton ja avoin yhteistyö Kansainvälinen verkottuminen ja näkyvyys Tuottavuuden kasvun esteitä poistava ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia edistävä toiminta BIM-tiedon hallintaprosessi Viestintä Yhteistyötiimit Koulutusyhteistyö Kansainvälinen yhteistyö Kehityshankkeet Strategia Resurssit Jäsenten oma tietämys, osaaminen ja työpanos Toimintamaksu (jatkuva toiminta) Rahoittajaryhmän panostus (jatkuva toiminta) Projektirahoitus (EU/Tekes, osallistujat)

5 Avoin yhdys- kuntatieto
Roadmap 2015 2020 2025 Digitalisoidut infran prosessit Jatkuva seuranta, ohjaaminen ja vaikuttaminen Ohjeet valmiiksi Kv-tason vaikuttaminen ja tulosten implementointi: bSI/OGC, IFC Roads, IFC Bridge, Infra Asset Management, BIM-GIS integration Elinkaaren kattavat standardit, ohjeet ja rajapinnat Standardit ja ohjeet Inframodel 3.1 Koneautomaatio kansainväliselle tasolle Nimikkeistö 1.6 Vaatimusten hallinta koko elinkaaren aikana Tietomallikoulutukseen sisältöä kaikille kouluasteille ja täydennyskoulutukseen yhteistyössä bSF koulutuksen toimialaryhmän kanssa Tiedonhallinnan kattava osaaminen Erikoistumis-koulutus Osaaminen Vaihtoehtoiset skenaariot ja roolit Toimintoprosessien referenssiprosessien kuvaukset Yhteistoimin-nalliset mallipohjaiset prosessit Prosessit Tietovirrat Asiantuntijatiimi Bisnestarpeiden määrittely Avaintiedot ja rajapinnat Avoimen tiedon synnyttämät uudet palvelut Avoin yhdys- kuntatieto Tietovarasto-selvitys Rajapintatarpeet Tiedonhallinnan automatisointi Reaaliaikaisuuden toteuttaminen Mahdollistava teknologia Teknologiat


Lataa ppt "BuildingSMART Infra-toimialaryhmän strategia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google