Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vammaisten ihmisoikeudet Kommenttipuheenvuoro 11.6.2010 Esa Kalela Kuuloliiitto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vammaisten ihmisoikeudet Kommenttipuheenvuoro 11.6.2010 Esa Kalela Kuuloliiitto."— Esityksen transkriptio:

1 Vammaisten ihmisoikeudet Kommenttipuheenvuoro 11.6.2010 Esa Kalela Kuuloliiitto

2 © Esa Kalela 11.6.20102 Vammaisuuden yksilöllinen ja sosiaalinen malli havainnollistettuna Yksilöllinen malli ? Sosiaalinen malli ?? ? ?

3 © Esa Kalela 11.6.20103 Vammaisuuden ihmisoikeusmalli havainnollistettuna ! ! ! ! !

4 © Esa Kalela 11.6.20104 Paradigman muuttumisen ongelma YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (CRPD) nojaa vahvasti vammaisuuden sosiaaliseen malliin Sosiaalinen malli saamassa entistä enemmän jalansijaa Ihmisoikeusnäkökulma näkyy puhutussa ja kirjoitetussa muodossa, MUTTA: Ketkä puhuvat ja kirjoittavat? Missä ja miten näkökulma näkyy käytännössä? MITEN SAADA IHMISOIKEUSNÄKÖKULMA VAMMAISUUTEEN JALKAUTETTUA? MITEN VAMMAISTUTKIMUS ASEMOI JA PAIKANTAA ITSENSÄ SUHTEESSA IHMISOIKEUSNÄKÖKULMAAN?

5 © Esa Kalela 11.6.20105 Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja asenne vammaisuuteen Vammaisten elämänlaadun kannalta yksi merkittävimmistä Jos ilmapiiri ja asenne ei ole erilaisuutta, esim. vammaisuutta, salliva ja hyväksyvä  Potentiaalinen osallistuminen yhteiskunnan eri alueilla kaventuu  kiinnostus sosiaaliseen vuorovaikutukseen supistuu  syrjäytymisen riski kasvaa  oman elämän ja ihmisarvon arvostus vähentyy – hyvän elämänlaadun tavoittelu ei tällöin ole enää välttämättä merkityksellistä  Riski sosiaaliseen eristäytymiseen kasvaa MITÄ PITÄISI TEHDÄ ASENTEIDEN MUUTTAMISEKSI? MIKÄ ON TUTKIMUKSEN ROOLI TÄSSÄ PROSESSISSA?

6 © Esa Kalela 11.6.20106 Artikla 8 Tietoisuuden lisääminen Lisätään tietoisuutta vammaisista henkilöistä Torjutaan stereotypioita, ennakkoluuloja ja haitallisia käytäntöjä Edistetään tietoisuutta vammaisten henkilöiden kyvyistä ja panostuksesta Kohde: vammaiset henkilöt ja valtaväestö MINKÄLAISTA TIETOA VÄLITETÄÄN? TUTKIMUKSELLA SUURI ROOLI!

7 © Esa Kalela 11.6.20107 CRPD:n merkityksestä Esim. esteettömyys (artikla 9): tiedonsaanti, koulutus, työ, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, palvelut jne. Jos esteettömyyskysymykset (sekä tietenkin muut artiklat) otetaan vakavasti:  Vammaisten henkilöiden ihmisarvo toteutuu Vammainen henkilö: ”Yhteiskunta pitää osallistumismahdollisuuksieni kehittämistä tärkeänä asiana, olen tärkeä, voin siis osallistua”.

8 © Esa Kalela 11.6.20108 Vammaissopimuksen mahdollisuus Sopimus itsessään ei muuta mitään, vaan tarjoaa perusteita ja lähtökohdan Lainsäädännölliset muutokset yksi osa Vammaisten tulee ymmärtää sopimuksen merkitys omaa elämänlaatua edistävänä välineenä. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii puolestaan ihmisoikeussopimuksen konkreettista avaamista eri oikeuksien suhteen Se vaatii opiskelua miten, missä ja millä tavalla omia oikeuksia voidaan tuoda esille Vammaisten henkilöiden tulee tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämään liittyviin asioihin ja niihin elämänlaatua heikentäviin tekijöihin, jotka johtuvat pitkälti heidän epätasa-arvoisesta tilanteestaan suhteessa valtaväestöön MIKÄ ON TUTKIMUKSEN ROOLI TÄSSÄ PROSESSISSA?

9 © Esa Kalela 11.6.20109 Vammaisten henkilöiden elämänlaadun parantuminen CRPD käytännössä Voimaantuminen Valtaantuminen Tietoisuuden lisääntyminen

10 © Esa Kalela 11.6.201010 Kuuloliitto ja ihmisoikeudet Ihmisoikeustiimi: CRPD:tä tarkasteltu, avattu, keskusteltu –Työ edelleen kesken Mukana vammaisfoorumissa, Vikessä, ym. yhteistyöhankkeissa Verkkokurssi vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksiin liittyen Ihmisoikeusseminaari nuorille

11 © Esa Kalela 11.6.201011 Haasteita Ihmisoikeusnäkökulma vammaisuuteen on uusi monelle vammaisjärjestölle Se on uusi myös akateemiselle maailmalle –Abstrakti, ideaali, teoria vrs. käytäntö, eli soveltaminen Kuten vammaistutkimuskin: –Ihmisoikeuspolitiikka pirstaleista – puuttuu koordinointivastuu ja yhteinen strategia  KUKA OTTAA VASTUUN?  KENELLE VASTUU KUULUU?


Lataa ppt "Vammaisten ihmisoikeudet Kommenttipuheenvuoro 11.6.2010 Esa Kalela Kuuloliiitto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google