Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ylioppilastutkinto http://www.ylioppilastutkinto.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ylioppilastutkinto http://www.ylioppilastutkinto.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Ylioppilastutkinto

2 Miten tullaan ylioppilaaksi ?
4 yo-koetta YLIOPPILASTUTKINTO + 75 kurssia suoritettu 10 syventävää pakolliset kurssit suoritettu ( 47-51) oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista 2/3 on hyväksytysti suoritettu LUKION PÄÄTTÖTODISTUS =

3 Tutkinnon aloitus 1. VUOSI 2. VUOSI 3. VUOSI 4. VUOSI SYKSY KEVÄT
OPISKELUVUODET 1. VUOSI SYKSY EI KIRJOITTAJIA KEVÄT HAJAUTTAMINEN HARVINAISTA VAIHTO-OPPILAAT AINEEN HARRASTAJAT 2. VUOSI SYKSY KEVÄT HYVIN TAVALLISTA 1-2 KOETTA USEITA KIELIÄ KIRJOITTAVAT 3. VUOSI SYKSY ”PERINTEINEN TAPA” KERRALLA KIRJOITTAVAT 4.VUOTEEN JATKAVAT KEVÄT 4. VUOSI SYKSY 4. VUOTTA OPISKELEVAT KEVÄT

4 Tutkinnon suorittaminen
Tutkinto alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen tutkinto on valmis kun 4 pakollista koetta on hyväksytysti suoritettu jollei tutkintoa ole suoritettu säädetyssä ajassa, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava

5 Ilmoittautuminen on sitova kirjoituskerroittain kevät/syksy
Ilmoittautumisen jälkeen valintoja ei voi muuttaa aineet kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä kokeen tasoa (lyhyt/pitkä) kunkin kirjoitusaineen pakolliset kurssit on oltava tehtynä ilmoittautumiseen mennessä

6 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevät 2014 toukokuun lopussa
Syksy Yo-kirjoitukset 2.jaksossa Ilmoittautuminen marraskuussa 2014 Kevät Yo-kirjoitukset 5. jaksossa

7 Oikeus osallistua yo-kirjoituksiin
Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista vähintään ko. oppiaineen pakolliset kurssit Aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja, tulee olla suoritettuna vähintään 2 kurssia Lyhyissä kielissä kursseja tulee olla 3

8 Erityisjärjestelyt YO-tutkinnossa
sairaat ja vammaiset kokelaat lukihäiriö vieraskielisyyttä koskevat selvitykset muut puoltolauseet kaikki em. kohtiin liittyvät todistukset (lääkärintodistukset ja muut todistukset sekä mahdollinen erityisjärjestelyhakemus) on toimitettava rehtorille ilmoittautumisen yhteydessä

9 Yo-tutkinnon rakenne ÄIDINKIELI KAIKILLE PAKOLLINEN tekstitaito aineisto-pohjainen essee Tutkintoon tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla laajempi koe

10 YO-tutkinnon rakenne ÄIDINKIELI KAIKILLE PAKOLLINEN TOINEN KOTIMAINEN
tekstitaito aineisto-pohjainen essee pitkä RUA TAI keskipitkä RUB

11 YO-tutkinnon rakenne ÄIDINKIELI KAIKILLE PAKOLLINEN TOINEN KOTIMAINEN
VIERAS KIELI Tekstitaito Aineisto-pohjainen essee pitkä RUA TAI keskipitkä RUB pitkä/lyhyt englanti saksa ranska venäjä espanja latina Italia (lyhyt) portugali (lyhyt)

12 YO-tutkinnon rakenne ÄIDINKIELI KAIKILLE PAKOLLINEN TOINEN KOTIMAINEN
VIERAS KIELI MATEMATIIKKA tekstitaito aineisto-pohjainen essee pitkä RUA TAI keskipitkä RUB pitkä/lyhyt englanti saksa ranska venäjä espanja latina Italia (lyhyt) portugali (lyhyt) pitkä MAA lyhyt MAB

13 NÄISTÄ VALITTAVA 3 PAKOLLISTA KOETTA
YO-tutkinnon rakenne KAIKILLE PAKOL-LINEN NÄISTÄ VALITTAVA 3 PAKOLLISTA KOETTA ÄIDINKIELI KAIKILLE PAKOLLINEN TOINEN KOTIMAINEN VIERAS KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI tekstitaito aineisto-pohjainen essee (kumpikin osa-alue on kirjoitettava samalla tutkintokerralla) pitkä RUA TAI keskipitkä RUB pitkä/lyhyt englanti saksa ranska venäjä espanja latina Italia (lyhyt) portugali (lyhyt) pitkä MAA lyhyt MAB psykologia filosofia historia fysiikka biologia uskonto elämänkatsomustieto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto

14 Tutkintoon voi lisätä YLIMÄÄRÄISIÄ KOKEITA
tuottaa KOMPENSAATIOPISTEITÄ ja mahdollisesti LISÄPISTEITÄ jatkokoulutukseen hakeutuessa hakuvaiheessa ei ole väliä oletko kirjoittanut aineen pakollisena vai ylimääräisenä hylättyä ylimääräistä koetta EI MERKITÄ YO- TODISTUKSEEN

15 Ilmoittautumisen mitätöiminen
kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi ilmoittautuminen voidaan mitätöidä erityisen painavan syyn perusteella: - sairaus (lääkärintodistus oltava) - ulkomailla opiskelu - ulkomailla työskentely opiskelu tai työskentely kotimaassa tai varusmiespalvelus eivät riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöimiseen

16 Tutkinnon uudelleen aloittaminen…
…ennen kuin 3 perättäistä tutkintokertaa on käytetty on mahdollista erityisen painavan syyn perusteella pyydettävä kirjallinen lupa lautakunnalta

17 Arvostelu Improbatur Approbatur Lubenter approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur I A B C M E L Lukion ko. aineen opettaja arvostelee koesuoritukset alustavasti ja lautakunnan sensorit lopullisesti Jos suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, voi lautakunta tämän huomioida Vilppiin syyllistyneen kaikki senkertaiset tutkintosuoritukset hylätään

18 Tarkistusarvostelu voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa hakemus toimitetaan rehtorille maksukuitti (50 euroa) mukana

19 Hyväksytyn kokeen uusiminen
Hyväksytty koe (A, B, C, M, E, L) Hyväksytyn kokeen, sekä pakollisen että ylimääräisen, saat uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta todistukseen merkitään kokeesta saatu parempi arvosana tutkintotodistuksen saamisen jälkeen uusitusta hyväksytystä kokeesta saat erillisen todistuksen

20 Pakollisen hylätyn kokeen uusiminen
Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia 2kertaa koetta välittömästi seuraavan 3:n tutkintokerran aikana Voi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyempään oppimäärään perustuvaan kokeeseen Huom! Tutkintoon pitää sisältyä vähintään1 pitkän oppimäärän koe Hylätty koe (I)

21 Into imbrobatur –kokelas esim.
Yo-suunnitelma UUSINTAMAHDOLLISUUDET Kevät äidinkieli=i englanti Syksy 2011 kemia Kevät2011 ruotsi=i Syksy 2012 Viimeinen mahdollisuus uusia ruotsi Kevät 2012 Syksy 2013 Viimeinen mahdollisuus uusia äidinkieli

22 Ylimääräisen hylätyn kokeen uusiminen
Ylimääräisen hylätyn kokeen saat uusia 2 kertaa ilman aikarajoitusta uusittaessa kokeen tasoa ei voi vaihtaa hylättyä ylimääräistä koetta ei merkitä yo-todistukseen

23 Kompensaatio I+ I I- I= 12 pist. 14 pist. 16 pist. 18 pist.
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on 1 pakollisen kokeen hylätty arvosana Hylätyn arvosanan taso Vaatimus kompensaatioon 12 pist. 14 pist. 16 pist. 18 pist. Kompensaatiossa pisteitä saa arvosanoista: L=7 E=6 M=5 C=4 B=3 A=2 Kompensoidun hylätyn kokeen saa uusia 2 kertaa ilman aikarajaa Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellei kokelas toisin kirjallisesti ano I+ I I- I=

24 Äidinkielen koe on kaksiosainen:
TEKSTITAIDON KOE ESSEEKOE Osallistuttava samalla tutkintokerralla molempiin 6 tunnin kokeisiin Arvosana kokeiden painotetun pistesumman perusteella

25 Äidinkielen koe TEKSTITAIDON KOE:
Tehtävävihkossa aineistona asiatekstejä (esim. artikkeli, uutinen, mielipide, katkelma) ja/tai kaunokirjallisia tekstejä Tehtävät liittyvät esim. tekstin merkityksiin, rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon, kontekstiin, kirjoitelman laatimiseen, kommentointiin tai tiivistelmään Jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuna (1-2 sivua/vastaus); ei tarvitse puhtaaksikirjoittaa Tutkitaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa ja kielellistä ilmaisua 5 tehtävää, joista tulee tehdä enintään 3 Yhdestä vastauksesta saa 0-6 pistettä ja pisteiden summa kerrotaan 3:lla

26 Äidinkielen koe ESSEEKOE:
Tehtävävihkossa asiatekstejä, kaunokirjallisia tekstejä sekä muuta aineistoa (kuvia, tilastoja, taulukoita) Osa tehtävistä on aineistopohjaisia, osa määritellään tehtäväantoina (esim. pelkkä otsikko tai ilmoitetaan, mihin tarkoitukseen teksti kirjoitetaan tai mahdollisuus valita itse näkökulma) Jätetään viimeisteltynä ja muste- tai kuulakynällä puhtaaksikirjoitettuna Tutkitaan yleissivistystä, ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa Vähintään 12 tehtävää, joista valitaan yksi Vastauksesta saa 0-60 pistettä viiden pisteen tarkkuudella

27 Kielten kokeet Kuullun ymmärtäminen Kirjallinen osa
monivalintatehtävät avoimet kysymykset tiivistelmä täydentäminen Kirjallinen osa Monivalintatehtävät avoimet kysymykset monivalinta aukkotesti produktiivinen aukkotesti tiivistelmä/referaatti käännös ja selittäminen kirjoitelma ja lyhyet ohjatut kirjoitustehtävät

28 Matematiikka Lyhyt 15 0 - 6 10 60 Pitkä 13 +2 15 0 - 6 0 - 9 10 66
TEHTÄVIÄ PIST/ TEHTÄVÄ VAST. ENINT. MAKS. PIST. Lyhyt 15 0 - 6 10 60 Pitkä 13 +2 15 0 - 6 0 - 9 10 66

29 Reaalikokeen järjestäminen
Yhdellä tutkintokerralla järjestetään 2 reaaliaineiden koepäivää viikon välein Ilmoittautuminen on sitova: pakollinen vai ylimääräinen valitusta aineesta voi koetilanteessa poiketa Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen Tutkinnon hajauttamalla voi osallistua jopa kuuteen reaaliaineen kokeeseen

30 Reaalikokeen järjestäminen
Ensimmäinen koepäivä: Toinen koepäivä: psykologia filosofia historia fysiikka biologia uskonto (ev.lut) uskonto (ort.) elämänkatsomustieto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto

31 Reaalin koetehtävät Tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta Tehtävien määrä, tyyppi ja vaikeus vaihtelee reaaliaineittain ja kussakin kokeessa voi olla 1-2 vaativaa jokeritehtävää Tavanomainen tehtävä arvostellaan välillä 0-6 ja jokeritehtävä 0-9 Korkeimpiin arvosanoihin on kyettävä käsittelemään vaativia, kypsää ajattelua edellyttäviä tehtäviä Kunkin reaaliaineen kokeessa on oppiainerajat ylittävää tehtävää

32 Reaalin tehtävät ja vastaukset
Reaaliaine Kurssit pak+syv Tehtävien määrä Vastauksia enintään Uskonto 3+2 10 6 Elämänkatsomus-tieto Psykologia 1+4 Filosofia 1+3 Historia 4+2 Yhteiskuntaoppi 2+2 Fysiikka 1+7 13 8 Kemia 12 Biologia 2+3 Maantiede Terveystieto 1+2

33 Täydentäminen Yo-tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla on mahdollista vasta kun tutkinto suoritettu tutkintoa voi täydentää saman aineen eritasoisella kokeella jos koe hylätään, sen voi uusia 2 kertaa ilman aikarajaa hyväksytyistä kokeista saa kokelas erillisen todistuksen

34 Jatko-opintoja ajatellen
Päättötodistuksen ”keskiarvon korottaminen” ei ole mahdillista kun sen on saanut Yksittäisiä aineita voi ”korottaa” HUOM! käymällä kaikki kurssit uusiksi Yhteys oppilaitokseen Kursseja voi käydä uusiksi VAIN aikuislinjalla Aineopiskelumaksu 50 euroa/kurssi

35


Lataa ppt "Ylioppilastutkinto http://www.ylioppilastutkinto.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google