Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UUDISTUVA YO-TUTKINTO

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UUDISTUVA YO-TUTKINTO"— Esityksen transkriptio:

1 UUDISTUVA YO-TUTKINTO
rakenneuudistus kevät -05 reaalikokeen uudistaminen kevät -06 äidinkielen kokeen uudistaminen kevät -07 terveystieto reaaliaineen kokeeksi kevät -07 pitkän matematiikan uudistus -07

2 TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli

3 Toinen kotimainen kieli
TUTKINNON RAKENNE Näistä valittava kolme pakollista koetta: Kaikille pakollinen koe: Toinen kotimainen kieli Mate- matiikka Reaali- koe Vieras kieli Äidinkieli

4 Toinen kotimainen kieli
TUTKINNON RAKENNE Näistä valittava kolme pakollista koetta: Kaikille pakollinen koe: Toinen kotimainen kieli Mate- matiikka Reaali- koe Vieras kieli Äidinkieli Tutkintoon tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla laajempi koe

5 Toinen kotimainen kieli
TUTKINNON RAKENNE Näistä valittava kolme pakollista koetta: Kaikille pakollinen koe: Toinen kotimainen kieli Mate- matiikka Reaali- koe Vieras kieli Äidinkieli LAAJEMPI KOE OLTAVA YHDESSÄ NÄISTÄ AINEISTA

6 Toinen kotimainen kieli Tutkintoon voit liittää ylimääräisiä kokeita:
TUTKINNON RAKENNE Näistä valittava kolme pakollista koetta: Kaikille pakollinen koe: Toinen kotimainen kieli Mate- matiikka Reaali- koe Vieras kieli Äidinkieli Tutkintoon tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla laajempi koe Toinen kotimainen kieli Tutkintoon voit liittää ylimääräisiä kokeita: Vieraan kielen kokeita Reaali-kokeita Matematiikka

7 TUTKINNON SUORITTAMINEN
SYKSY KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana hylättyjä arvosanoja voit vielä uusia kaksi kertaa tutkinto alkaa kun ensimmäisen kerran ilmoittaudut pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen Sitova ilmoittautuminen syksyn tutkintoon kesäkuun alussa ja kevään tutkintoon marras-/joulukuussa Ylioppilastutkintotodistus annetaan lukion päättötodistuksen saavalle tai ammatillisen tutkinnon suorittavalle

8 TUTKINNON SUORITTAMINEN
OSALLISTUMISOIKEUS: Asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit opiskeltava ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista

9 Rehtorin päätöksellä poikkeustapaukset
OSALLISTUMISOIKEUS Asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit opiskeltava ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, riittää kolme kurssia Rehtorin päätöksellä poikkeustapaukset

10 Hylätty koe (I) KOKEEN UUSIMINEN
Pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana Ylimääräisen kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajoitusta Hylätty koe (I)

11 Hylätty koe (I) Hyväksytty koe
KOKEEN UUSIMINEN Pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana Ylimääräisen kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajoitusta Hylätty koe (I) Hyväksytty koe (A, B, C, M, E, L) Kokeen saat uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta Mikäli uusinta tapahtuu ennen todistuksen antamista, merkitään todistukseen paras arvosana

12 TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN
Voit täydentää tutkintoa uusilla kokeilla vasta sen jälkeen, kun olet suorittanut tutkinnon hyväksyttävästi voit täydentää jo suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella tällöin hylätyn kokeen voit uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa tutkintoa täydentämällä et voi kompensoida hylättyä koettasi kokeista annetaan erillinen todistus

13 Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur
ARVOSTELU Lubenter approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Improbatur Approbatur Laudatur I A B C M E L 0 pist. 2 pist. 3 pist. 4 pist. 5 pist. 6 pist. 7 pist. Lukion asianomaisen aineen opettaja arvostelee koesuoritukset alustavasti ja lautakunnan sensorit lopullisesti Jos suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, voi lautakunta tämän huomioida

14 Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur
TARKISTUSARVOSTELU Lubenter approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Improbatur Approbatur Laudatur I A B C M E L 0 pist. 2 pist. 3 pist. 4 pist. 5 pist. 6 pist. 7 pist. Arvosteluun voit hakea lautakunnalta maksullista tarkistusarvostelun toimittamista Jätettävä rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun tulokset on ollut saatavilla Maksu palautetaan, jos arvosana muuttuu

15 Hylätyn arvosanan taso Vaatimus kompensaatioon
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi pakollisen kokeen hylätty arvosana Kompensaatiossa pisteitä annetaan muista arvosanoista: L = 7 E = 6 M = 5 C = 4 B = 3 A = 2 Ylimääräiset kokeet auttavat kompensaatiopisteiden keruussa Kompensoidun hylätyn kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa Tutkintoa täydentämällä et voi kompensoida hylättyä koettasi Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellet toisin kirjallisesti ano Hylätyn arvosanan taso Vaatimus kompensaatioon 12 pist. 14 pist. 16 pist. 18 pist. I+ I I- I=

16 ÄIDINKIELEN KOE Tekstitaidon koe
Kaksiosainen koe Esseekoe Tutkitaan erittelevää ja päättelevää lukutaitoa ja kielellistä ilmaisua 6 tunnin koe 5 tehtävää, joista tulee tehdä kolme Tutkitaan ajattelun kehittynei-syyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa 6 tunnin koe Vähintään 12 tehtävää, joista valitaan yksi Osallistuttava samalla tutkintokerralla molempiin kokeisiin Arvosana kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella Tekstitaidon koe on hyvissä ajoin ennen esseekoetta

17 ÄIDINKIELEN KOETYYPIT
Tekstitaidon koe Esseekoe Tehtävävihkosessa aineistona asiatekstejä (esim. artikkeli, uutinen, mielipide, katkelma) ja/tai kaunokirjallisia tekstejä Tehtävät liittyvät esim. tekstin merkityksiin, rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon, kontekstiin, kommentointiin tai tiivistelmään Jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuna (1-2 sivua/vastaus); ei tarvitse puhtaaksikirjoittaa Tehtävävihkosessa asiatekstejä, kaunokirjallisia tekstejä sekä muuta aineistoa (kuvia, tilastoja, taulukoita) Osa tehtävistä on aineisto-pohjaisia, osa määritellään tehtäväantoina (esim. pelkkä otsikko tai ilmoitetaan, mihin tarkoitukseen teksti kirjoitetaan tai mahdollisuus valita itse näkökulma) Jätetään viimeisteltynä ja muste- tai kuulakynällä puhtaaksikirjoitettuna

18 REAALIKOKEEN JÄRJESTÄMINEN
Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää noin viikon välein Ensimmäinen koepäivä: Toinen koepäivä: Uskonto (ev.lut.) Uskonto (ort.) Elämänkatsomustieto Yhteiskuntaoppi Kemia Maantiede Terveystieto Psykologia Filosofia Historia Fysiikka Biologia

19 REAALIKOKEEN JÄRJESTÄMINEN
Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää noin viikon välein Ilmoittautuminen on sitova: pakollista et voi vaihtaa ylimääräiseen etkä voi koetilanteessa poiketa valitusta aineesta Yhtenä päivänä voit osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen Tutkinnon hajauttamalla voit osallistua jopa kuuteen reaaliaineen kokeeseen Ensimmäinen koepäivä: Toinen koepäivä: Uskonto (ev.lut.) Uskonto (ort.) Elämänkatsomustieto Yhteiskuntaoppi Kemia Maantiede Terveystieto Psykologia Filosofia Historia Fysiikka Biologia

20 REAALIN TEHTÄVÄT Tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta Tehtävien määrä, tyyppi ja vaikeus vaihtelee reaaliaineittain ja kussakin kokeessa voi olla vaativaa jokeritehtävää Tavanomainen tehtävä arvostellaan 0-6 ja jokeritehtävä 0-9 Korkeimpiin arvosanoihin on kyettävä käsittelemään vaativia, kypsää ajattelua edellyttäviä tehtäviä Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää

21 REAALIN TEHTÄVÄT JA VASTAUKSET
Reaaliaine Kurssit pak+syv Tehtävien määrä Vastauksia enintään Eniten kosketuspintaa oppiainerajat ylittävissä tehtävissä Uskonto 3+2 10 6 HI, FI, PS, BI, GE Elämänkatsomustieto FI, HI, PS, YH Psykologia 1+4 UE, UO, ET, FI, BI, YH, TE

22 REAALIN TEHTÄVÄT JA VASTAUKSET
Reaaliaine Kurssit pak+syv Tehtävien määrä Vastauksia enintään Eniten kosketuspintaa oppiainerajat ylittävissä tehtävissä Uskonto 3+2 10 6 HI, FI, PS, BI, GE Elämänkatsomustieto FI, HI, PS, YH Psykologia 1+4 UE, UO, ET, FI, BI, YH, TE Filosofia 1+3 Kaikki tieteet Historia 4+2 YH, FI, UE, UO, ET, TE, FY Yhteiskuntaoppi 2+2 HI, PS, FI, ET, GE,TE

23 REAALIN TEHTÄVÄT JA VASTAUKSET
Reaaliaine Kurssit pak+syv Tehtävien määrä Vastauksia enintään Eniten kosketuspintaa oppiainerajat ylittävissä tehtävissä Uskonto 3+2 10 6 HI, FI, PS, BI, GE Elämänkatsomustieto FI, HI, PS, YH Psykologia 1+4 UE, UO, ET, FI, BI, YH, TE Filosofia 1+3 Kaikki tieteet Historia 4+2 YH, FI, UE, UO, ET, TE, FY Yhteiskuntaoppi 2+2 HI, PS, FI, ET, GE,TE Fysiikka 1+7 13 8 KE, HI, TE Kemia 12 FY, BI, GE, TE, YH

24 REAALIN TEHTÄVÄT JA VASTAUKSET
Reaaliaine Kurssit pak+syv Tehtävien määrä Vastauksia enintään Eniten kosketuspintaa oppiainerajat ylittävissä tehtävissä Uskonto 3+2 10 6 HI, FI, PS, BI, GE Elämänkatsomustieto FI, HI, PS, YH Psykologia 1+4 UE, UO, ET, FI, BI, YH, TE Filosofia 1+3 Kaikki tieteet Historia 4+2 YH, FI, UE, UO, ET, TE, FY Yhteiskuntaoppi 2+2 HI, PS, FI, ET, GE,TE Fysiikka 1+7 13 8 KE, HI, TE Kemia 12 FY, BI, GE, TE, YH Biologia 2+3 KE, TE, GE, PS, UE, UO Maantiede YH, BI, KE, UE, UO Terveystieto 1+2 PS, BI, YH, HI, KE, FY

25 MUITA SÄÄDÖKSIÄ Vilppiin syyllistyneen kaikki senkertaiset suoritukset hylätään Lautakunta voi erityisen painavasta syystä sallia tutkinnon aloittamisen alusta Kokeesta poisjääminen tulkitaan yrityskerraksi, ellei siihen ole erityisen painava lautakunnan hyväksymä syy

26 PITKÄN MATEMATIIKAN KOE
tavoitteena parantaa pitkän matematiikan kokeen mahdollisuuksia mitata matemaattisia tietoja, taitoja sekä kypsyyttä uusitussa kokeessa 15 tehtävää, joista kaksi vaativampaa ja niiden suorittaminen edellyttää laajempaa ja syvällisempää käsittelyä vaativammat tehtävät arvostellaan asteikolla 0-9 ja muut asteikolla 0-6 vastata saa vain kymmeneen tehtävään


Lataa ppt "UUDISTUVA YO-TUTKINTO"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google