Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TU Läsnäoloharjoitukset 3 VALUUTAT JA RAHATALOUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TU Läsnäoloharjoitukset 3 VALUUTAT JA RAHATALOUS"— Esityksen transkriptio:

1 TU-91.1001 Läsnäoloharjoitukset 3 VALUUTAT JA RAHATALOUS

2 1. Lue alla olevat kaksi lehtiartikkelit dollarin ja ruplan viimeaikaisista kurssikehityksestä. Analysoi kysyntä-tarjonta-analyysiä käyttäen miten artikkeleissa mainitut kurssikehitykset ovat tapahtuneet. Piirrä analyysisi tueksi sopivat diagrammit.  

3 Dollarin kurssin vahvistuminen
Valuuttamarkkinat ¥⁄$ Dollarin kysyntä noussut voimakkaasti valuutta-markkinoilla, kun sijoittajat osakemarkkinoilla ovat innostuneet ostamaan USA:laisia arvopapereita Aasian ja Euroopan huonon talouskehityksen johdosta. S$1 S$0 Myös amerikkalaiset sijoittavat nyt mieluummin USA:han... D$1 D$0 Q$

4 Ruplan arvon syöksykierre
Valuuttamarkkinat $⁄Р SР0 Venäläiset ovat ostaneet kiihtyvästi dollareita ym. valuuttoja ruplillaan viime aikoina mm. siksi, että Venäjän keskus-pankki on ilmoittanut lopettavansa ruplan tukiostot… SР1 DР0

5 2. Erityisesti USA mutta myös EU on vaatinut jo vuosia Kiinaa harjoittamaan joustavampaa valuuttakurssikurssipolitiikkaa. Etsi tietoa Kiinan valuuttapolitiikasta ja siis kurssikehityksestä sen jälkeen, kun se siirtyi pois kiinteästä US:n dollariin sidotusta järjestelmästä. Analysoi yuanin hypoteettista valuuttakurssikehitystä (kysyntä-tarjonta-analyysillä), jos yuanin annettaisiin kellua vapaasti. Piirrä analyysistäsi sopivat kaaviot.  

6

7

8 Vuosina 1995-2005 Kiinassa kiinteät valuuttakurssit
Renminbi (yuan) oli sidottu USA:n dollariin vaihtosuhteella yuania/dollari Heinäkuussa 2005 luovuttiin kiinteästä kurssista ja 2.1% revalvaation jälkeen siirryttiin valuuttakoriin sidottuun, kapeaan ja tarkasti valvottuun vaihteluväliin Kun Yhdysvaltojen dollari heikentyminen jatkui Kannusti se Kiinan keskuspankkia sallimaan yuanin kurssin aikaisempaa voimakkaamman vahvistumisen suhteessa dollariin Kaiken kaikkiaan yuan vahvistunut n. 30% sitten v. 2005, nyt vaihtosuhde 6.12 yuania/dollari

9 Kiinan talouskasvu: ulkomaankauppa ja ulkomaiset sijoitukset Kiinaan lisäävät yuanin kysyntää. Miten valuuttakurssi kehittyy? Jos kiinteä kurssi: €/Yuan Dollari heikkenee yuan heikkenee

10 Jos olisi kelluvat valuuttakurssit… yuan vahvistuisi ja siis heikentäisi Kiinan kilpailukykyä.
Suuret ulkomaiset investoinnit ja ylijäämäinen vaihtotase kasvattavat yuanin kysyntää voimakkaasti. SY $/Yuan DY QY

11 Miten joustavampaa valuuttakurssipolitiikka vaativat ajattelevat revalvoitumisen parantavan vaihtotaseongelmaa? Yuanin revalvoitumisen ajatellaan vähentävän kiinalaisten tuotteiden kysyntää ja vastaavasti lisäävän amerikkalaisten ja eurooppalaisten tuotteiden kysyntää ja näin tasapainottavan vaihtotaseita Tosin kokemus esim. Japanin ja USA:n välisestä kaupasta kertoo, ettei vaihtokurssin suurikaan revalvoituminen välttämättä auta…

12 Yuanin revalvointi on myös Kiinan etu? jatkoa
Jos Kiina antaa valuuttansa vahvistua: lyhyellä aikavälillä se hillitsisi talouden ylikuumenemista AD:n laskiessa ja tuontitavaroiden (siis myös raaka-aineiden) hintojen laskiessa pitkällä aikavälillä edistäisi maan kehitystä kohti tasapainoisempaa taloutta; yksityinen kulutus Kiinassa kasvaisi ostovoiman vahvistuessa

13 EU:n velkakriisi on johtanut moniin ongelmiin Euroopassa. Pohdi mm
EU:n velkakriisi on johtanut moniin ongelmiin Euroopassa. Pohdi mm. alla olevia kysymyksiä: Miksi ja millaisia muutoksia on tehty alkuperäiseen Maastrichtin vakaus- ja kasvusopimukseen sen voimassaoloaikana?

14 Vakaus- ja kasvusopimuksen kritiikki alkaa:
Euro Stability Pact is stupid, says Prodi By David Haworth in Brussels and George Trefgarne  (Filed: 18/10/2002) The European Union's Stability and Growth Pact, designed to support the euro, suffered another blow yesterday when Romano Prodi, president of the European Commission, described it as stupid".

15 Mistä kiista syntynyt? Suhdannepolitiikan harjoittamisen mahdollisuudet EMU:ssa???
Itsenäisestä rahapolitiikasta luovuttu … Kansallinen itsenäinen finanssipolitiikka saa korostetun merkityksen, mutta SGP rajoittaa budjettialijäämän käyttöä esimerkiksi matalasuhdanteessa, jos ylijäämää ei ole saatu kerättyä riittävästi noususuhdanteen aikana

16 Entä, jos sopimusta rikotaan?
Mahdollisuus määrätä sanktioita jäsenvaltiolle, joka ei poista alijäämää maksettava EU:lle koroton talletus, joka voidaan muuttaa sakoksi, jos liiallista alijäämää ei korjata seuraavan kahden vuoden aikana Mutta tätä mahdollisuutta ei käytetty kun olisi pitänyt …

17 Muutoksia alkuperäiseen sopimukseen v. 2005
Jos maan BKT kääntyy laskuun (ennen piti olla vähintään -2% BKT:n muutos) sallitaan suurempi budjetti vaje Nyt otetaan huomioon alijäämämaan julkisen velan suuruus eli vähän velkaantuneet maat voisivat ylittää 3% budjettialijäämän rajan ”Golden Rule”, investointeja infrastruktuuriin ei lasketa 3% budjettivajevaatimuksen Budjetin vuotuisesta tasausvaatimuksesta luovuttu ja tasausvaatimus koskee suhdannesyklin pituutta

18 2010-2011 jälleen muutosten aikaa
Merkel: EU luomassa tiiviimmän talousliiton FABRIZIO BENSCH / Reuters Angela Merkel Berliini. Saksan liittokansleri Angela Merkel katsoo, että EU on luomassa tiukan yhteisen budjettivallan ja talousliiton. Merkel sanoi Saksan liittopäivillä, että syntymässä on tiiviimpi talousunioni, jossa ainakin euromaille on tiukat säännöt. "Me emme vain puhu finanssipoliittisesta liitosta, me alamme luoda sellaista", Merkel sanoi. Merkelin mukaan velkakriisi on pakottanut EU-maat etenemään asiassa ja tunnustamaan tosiasiat.

19 Euroopan parlamentti on hyväksynyt 6-packinan tunnetun Euroopan talouspolitiikkaa yhtenäistävän ja EU:n komission ohjausvaltaa kasvattavan lakipaketin kokonaisuudessaan, kesäkuu 2012 6-packin tärkein kohta on puoliautomaattinen rangaistusmenettely EU-maille, jotka eivät noudata yhteisesti sovittua kasvu- ja vakaussopimusta Ensimmäistä kertaa unionin historiassa EU kieltää sakon uhalla myös kansantalouden tilastotietojen tarkoituksellisen väärentämisen Jatkossa EU-maat joutuvat selittämään julkisen talouden talousarvionsa komissiolle jo ennen niiden hyväksymistä maan parlamentissa EU:n toive on, että tämä hyväksyttämisprosessi pakottaa EU-maat harkitsemaan tarkasti budjettipäätöksiään Paketti antaa komissiolle vallan puuttua jäsenmaan alijäämäiseen budjettiin neuvomalla, ja tarvittaessa sakolla

20 The Wall Street Journal
Jun 20, 2014 The EU’s New Stability & Growth Spat Covering the European Union — or any political institution — invariably means rehashing some of the same debates over and over again. Right now, discussions among euro-zone governments have returned to one of their all-time favorites: Do the bloc’s budget restrictions — which limit national deficits to 3% of gross domestic product — hurt growth and should governments be given more leeway to stimulate their economies? Or does the complexity of the current system make it too easy for governments to ignore the rules? The answers to these questions, unsurprisingly, are as contradictory as the questions themselves. spat/

21 b) Budjettikurin pitäminen monissa EU:n maissa on osoittautunut kovin hankalaksi. Tarkastele EU-maiden budjettialijäämiä ja velkaantumista. Voidaanko sanoa, että Euro-kriisin siemenet oli jo kylvetty EMU:n perustamisvaiheessa? Ennen finanssikriisiä alijäämien ja velan kehitys monissa maissa varsin suotuisaa: Budjettialijäämä Julkinen velka

22

23 Budjettivajeet eräissä EU-maissa

24 Julkinen velka v. 1999 EMU:uun liittyneissä maissa:
Maa %/BKT Italia 118 Belgia 116 Kreikka* 104 Alankomaat 65 Espanja 64 Itävalta Saksa 61 Ranska 59 Portugali 57 Suomi 47 Irlanti 41 Liittymisen ehdon piti olla max 60%/BKT. Toisaalta joidenkin nyt ongelmissa olevien maiden alijäämät olivat varsin kohtuulliset … *Kreikka liittyy v. 2001

25 Niin kuin EU ylipäätään myös EMU ja yhteisvaluutan euron käyttöönotto olivat vahvasti poliittisia päätöksiä ja siksi useat hankalat eroavaisuudet maiden välillä lakaistiin maton alle….


Lataa ppt "TU Läsnäoloharjoitukset 3 VALUUTAT JA RAHATALOUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google