Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisperustaisuus korkeakouluissa"— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa
HAMK

2 Hankkeen tavoitteet osaamisperustaisten opetussuunnitelmien kehittäminen työelämä mukana luomassa osaamisperustaisuutta opsiin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän organisaatioiden yhteistyö opsien kehitystyössä vakiintuu tutkinnot vastaavat Bolognan prosessin viitekehystä tutkinnon nopeampi valmistuminen ja työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö tutkintojen sisältöjen ja rakenteen tarkastelussa syvenee liikkuvuus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen eritasoisten tutkintojen välillä sekä elinikäinen oppiminen toteutuvat käytännössä

3 Toimenpiteet koulutukset ja konsultaatiot opsin kehittämisprosessissa arviointia ja palautetta opsin kehittämistyön etenemisestä rakenteellisen kehittämisen ja Bolognan prosessin tavoitteiden mukaisesti yhteistyöfoorumeja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yleiseen ja alakohtaiseen työskentelyyn suunniteltavien tutkintojen sisältöjen ja rakenteen tarkastelemiseksi kansainvälisissä verkostoissa toimiminen valituilla koulutusaloilla eurooppalaisen liikkuvuuden näkökulman huomioimiseksi opetussuunnitelmien kehittämisessä tiedotusseminaarit työelämän edustajille ja sosiaalisille partnereille julkaisut: esitteet, raportti tutkintojen uudistamisen vaihtoehdoista korkeakoulujen käyttöön

4 5-6/12 8-12/12 1- 12/13 1-6/14 Aika Valtakunnallinen
Alueellinen/AMK-kohtainen Koulutusvastuu/alakohtaisuus 5-6/12 - Projektisuunnitelman täsmentäminen - Projektitiimin kokoaminen - AMK -verkoston kokoaminen - Hankkeeseen osallistuvien alojen ja yhdyshenkilöiden nimeäminen - Alakohtaisten prosessien suunnittelu - Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokumppanien etsiminen it-, kauppa- ja rakennusaloille. 8-12/12 Osaamista opetussuunnitelmiin - Osaamisperustaisuuden ja työelämälähtöisyyden kriteerien luominen - Opetussuunnitelma-työn rakenteet - AMK -kohtaisten kehittämis-prosessien suunnittelu yhdessä AOKK:n osaamisperustaisuus tiimin kanssa - opetussuunnitelmien arviointi - oppilaitoskohtaiset OPS-seminaarit, työpajat ja konsultaatiot käynnistyvät Alakohtainen yhteistyöprosessi opetussuunnitelmien arvioimiseksi ja kehittämiseksi käynnistyy 1- 12/13 Alakohtaiset ja monialaiset seminaarit -Ops-työryhmät (opetus,tki,työelämä) toiminnan apuna: koulutukset, konsultaatiot, arvioinnit/palautteet Alakohtaiset seminaarit yliopisto ja ammattikorkeakoulukentälle työelämäverkostoineen ja työntekijä- työnantajajärjestöineen 1-6/14 - Päätösseminaari yhteistyöfoorumien tuloksista - KV-seminaari korkeakoulutuksen ops-työn kehittämisestä - Julkaisu - Koulutukset ja konsultaatioprosessit loppuun - Alueelliset levitysseminaarit alakohtaisen (amki&yo) kehittämistyön tuloksista Alakohtaiset levitysseminaarit

5 KV-verkosto: eurooppalainen liikkuvuus
Yhteistyöfoorumit TY HAMK Fuas foorumit: -koulutusvastuu? - painoalat? TaY? LAMK Alakohtaiset foorumit (amkit, yt, yhteistyö-yritykset,työnantaja- ja tekijäjärjestöt) TTY? Laurea Alakohtaiset foorumit ja kehittämisryhmät (amkit ja yt, yhteistyöyritykset sekä työnantaja/-tekijäjärjestöt ) IT Rakennus Liiketalous Kulttuuri Aalto? KTAMK LTY? TuAMK JY? Saimia OY? KV-verkosto: eurooppalainen liikkuvuus DIAK?

6 HAMK - FUAS HAMKin toimijat hankkeessa? (raportointi-laskennalliset kust.) FUAS-yhteiset raamit ops-työlle – kaikille yhteiset seminaarit? FUAS – koulutusvastuukohtaiset / painoalakohtaiset seminaarit ? Ammattikorkeakoulukohtaiset koulutukset/työpajat ja konsultaatiot, arvioinnit/palautteet? Ops-seminaari ja ops-neuvottelut? Teemoja? Moduulirakenteinen ops Osaamisperustaisuuden toteutuminen opetussuunnitelmassa Arviointi ja osaamisperustainen ops Arviointikäytänteet ja osaamisperustainen ops Työelämälähtöisyys ja osaamisperustainen ops

7 AMK Tekniikka Liiketalous Sos- & terveys Kulttuuri Luonnonvara HAMK
Kone Rakennus Tietotekniikka Automaatio Logistiikka Bio- ja elintarvike Kestävä kehitys Liiketalous ja tietojenkäsittely Sosiaaliala Hoitotyö Muotoilu Metsä Maatalous Puutarha Maisemasuunnittelu LAMK Laurea Tietojenkäsittely Turvallisuusala KTAMK Konetekniikka Sähkö Tuotantotalous Kuvataide Viestintä? TuAMK Elektroniikka Sähköinen liiketoiminta Saimia Ensihoito,fysio-terapia, sai-raanhoitaja, terveydenhoitaja toiminta-terapia


Lataa ppt "Osaamisperustaisuus korkeakouluissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google