Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhemman neuvo - ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhemman neuvo - ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä"— Esityksen transkriptio:

1 Vanhemman neuvo - ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä
Erofoorumi Vesa Knutti Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto Perheneuvola, Itäinen alueyksikkö, Itäkeskuksen toimipiste

2 Vanhemman neuvo − ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä
Eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia Ryhmän koko 6 – 8 vanhempaa; isiä ja äitejä Ryhmä kokoontuu 8 kertaa Strukturoitu menetelmä

3 Vanhemman Neuvon tavoitteet
Minimoida lapsen menetykset vanhempien erotessa. Tukea omaa ja yhteistä vanhemmuutta sekä vanhempien välistä yhteistyötä eron jälkeen. Tarkastella vanhemmuutta eron jälkeen kiinnittämällä huomio lapsen tarpeisiin ja tukemiseen muuttuvassa perhetilanteessa. Lisätä vanhempien itsetuntemusta ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Tarjota ryhmämuotoista vertaistukea.

4 Ryhmässä käsiteltävät teemat
Eron tuomat muutokset Yhteinen vanhemmuus Lapsen tarpeet ja tuen tarve Arjen rutiinit Vuorovaikutustavat Ongelmanratkaisu Sosiaaliset verkostot Vanhemmuus ja uusi parisuhde

5 Tapaamiskerran rakenne
Ryhmätapaamiseen virittäytyminen Kotitehtävän purku Alustus Työskentelyä pienryhmissä Pienryhmätöiden purku Kotitehtävän ohjeistus Lopetus

6 Omat ryhmäni Kolme ryhmää, joissa yhteensä 25 vanhempaa,
15 äitiä ja 10 isää, lapsia heillä oli yhteensä 50. Isien äänet olen koonnut asiakaspalautelomakkeista, jotka he ovat täyttäneet viimeisessä ryhmätapaamisessa.

7 Miksi isät hakeutuivat ryhmään
Vanhemmuuden tuki Halu kehittää itseään ja saada uusia toimintatapoja Halu kuulla toisten kokemuksia Huoli lapsien selviytymisestä

8 Mitä isät saivat ryhmästä
Vertaistuki = he tunsivat hyväksi luottamuksellisen keskustelun muiden samassa tilanteessa olevien kanssa Kokivat tulleensa kuulluksi Ajatukset selkiintyivät eron ja vanhemmuuden suhteen Käytännöllisiä neuvoja ja uusia toimintamalleja arkeen sekä tukea elämäntilanteeseen Mitä lisää, ryhmän tuki ei ollut riittävä läheskään kaikille, kukaan ei kokenut kuitenkaan ryhmää hyödyttömäksi.

9 Työntekijän ääni isien työskentelystä
Vertaistuen merkitys erittäin suuri Jokainen ryhmä on erilainen, jokainen ero on erilainen Ihmisten oma tahti Työskentely intensiivistä Vertaisten reflektointi ja kysymykset ryhmäläisille tapaamiskertojen edetessä Molempien sukupuolien läsnäolo

10 Mitä opin ryhmäprosesseista
Ymmärrys vertaistuen merkityksestä Ryhmä kantaa, luottamus ryhmää kohtaan vs. ohjaajan rooli Eritahtisuus, esim. eron lähtökohta-asetelmassa Erojen yksilöllisyys Valtavasti sekä ymmärrystä että kokemusta Erilaisten ja ristiriitaisten tunteiden läsnäolon hyväksyntää yhä kyvykkäämmin -> merkitys yksilötyöskentelyssä

11 Mitä ryhmä edusti Turvasatamaa, johon saatettiin saapua myrskyävältä erokriisin mereltä, jossa viikon välein kohdattiin, oltiin luottamuksellisessa ja hyvässä ilmapiirissä yhteydessä toisiin samassa tilanteessa oleviin turvallisten ja ennalta tiedettyjen puitteiden vallitessa. Siellä saatiin osallistua tai vetäytyä omien voimien mukaan.


Lataa ppt "Vanhemman neuvo - ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google