Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uskonnon merkitys Mikä asema uskonnolla on tämän päivän maailmassa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uskonnon merkitys Mikä asema uskonnolla on tämän päivän maailmassa?"— Esityksen transkriptio:

1 Uskonnon merkitys Mikä asema uskonnolla on tämän päivän maailmassa?
Marx: Uskonto on kansan oopiumia, josta ihmiset on vapautettava. Freud: Uskonto on ihmissuvun neuroosi, josta me joskus paranemme. Uskonto poliittisena keppihevosena? Henkilökohtainen maailmasuhde UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

2 Uskonto ilmiönä ”Uskonto on yhteisöä koossa pitävä voima.” (Emil Durkheim) ”Uskonto on uskoa yliluonnolliseen.” (E.A. Hoebel) Uskonto on seurausta ihmismielen luonnollisista toimintamekanismeista, tavasta jäsentää maailmaa. (Kognitiivinen uskontotiede) Uskonto on pyhän (sakraalin) aluetta elämässä; erotuksena maalliseen (profaaniin). Ja noin 300 muuta määritelmää. UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

3 Uskon, uskomme vai en, emme
Uskonto henkilökohtaisena kokemuksena Jumalayhteys Uskonnon sosiaalinen ulottuvuus Ei empiirisen tieteen tavoitettavissa Usko ja epäily Relativisimi UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

4 Uskonnonvapaus Demokraattisten valtioiden keskeisimpiä vapauksia (YK:n ihmisoikeuksien julistus) Perustuslaki, uskonnonvapauslaki Positiivinen vapaus (länsimainen tulkinta): vapaus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa Negatiivinen vapaus vapautta uhkasta: entisissä sosialistivaltioissa valtio suojeli ihmisiä uskonnolta UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

5 Maailmankuva Uskonto kytkeytyy monilla sidoksilla aikaan ja kulttuuriin Eri aikoina kuva maailmasta on vaihdellut ja heijastunut myös uskontoon Ero idän ja lännen uskontojen välillä Keskeinen kysymys: Kuuluuko maailmankuvaan tuonpuoleinen? Kaikkiin kulttuureihin on kuulunut uskonto jossakin muodossa UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

6 UE1 Maailmankatsomus Jokaisella ihmisellä, tiedostettu tai tiedostamaton kokonaisnäkemys elämästä. Sisältää arvomaailman, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen. Ohjaa ajattelua, valintoja. Elämänkatsomus yksilöllinen vastaus: kuka olen, mitä voin toivoa, miten tulisi elää UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007 © Anne Rongas 2007

7 Teos (kreikkaa) = Jumala
teisti uskoo kaikkivoipaan Jumalaan ateisti ei usko yliluonnollisiin voimiin panteistin mielestä jumaluus on kaikkialla monoteisti uskoo yhteen Jumalaan polyteisti uskoo yhtä aikaa moniin jumaliin UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

8 Lähde: Uskonnon Arkki, Edita 2004, s
Lähde: Uskonnon Arkki, Edita 2004, s. 16, © Jämsä & Ketola & Laturi & Nissinen & Vappula UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

9 Uskonnon psykologisia ulottuvuuksia
Tiedollinen eli kognitiivinen ulottuvuus esimerkiksi uskonnolliset käsitykset, uskonoppi uskonnon eettisten opetusten tiedollinen perusta Emotionaalinen ulottuvuus esimerkiksi elämykset, rauha tai levottomuus (sisäinen etsintä), syyllisyyden ja armon kokemukset (eettisen opetuksen pohjalta nousevat tunteet) Motivationaalinen ulottuvuus valintatilanteet (eettiset valinnat, omatunto) Uskonnollisen toiminnan psyykkiset vaikutukset mm. meditaatio, hiljentyminen, rippi, rituaalit, rukous) UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

10 Uskonnon ulottuvuudet
tiedollinen (kognitiivinen) tunteisiin liittyvä (affektiivinen) toiminnallinen (konatiivinen) yhteisöllinen (sosiaalinen) kulttuurinen UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

11 Yliluonnollisen kohtaaminen
yliluonnollinen: tuonpuoleista, luonnon ulkopuolella olevaa pyhän eli sakraalin ja maallisen eli profaanin erottaminen miten käsitellä selittämätöntä: syntymä, elämä, kuolema järjestys elämässä: kaaos  kosmos myytit, legendat, riitit (magia), rituaalit, tabut UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

12 Suuret kysymykset: Mitä on ja miksi?
UE1 Suuret kysymykset: Mitä on ja miksi? Tietoisen mielen alkuperä? Sielun ja ruumiin suhde? Hengellinen kokemus? Ruumiista irtautuminen? Kuolevaisuus ja kuolemattomuus? Kokemuksia kuolemasta? Sielunvaellus? UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007 © Anne Rongas 2007

13 Rituaalit Uskonnollinen rituaali on vakiintunut, uskontoon kuuluva toistuva toiminta Liittyvät siirtymätilanteisiin (välitila) Sisältävät riittejä, uskonnollisia menoja kriisiriitit (esim. sairauksien parantaminen) kalendaaririitit (esim. sadonkorjuujuhlat) siirtymäriitit (esim. avioliiton solmiminen) UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

14 Myytit Antavat symbolisella tasolla vastauksia elämän suuriin peruskysymyksiin Myytit: kertovat yliluonnollisten hahmojen toiminnasta kertovat muinaisesta ajasta, alkukertomukset vaikuttavat uskomuksiin ja käsityksiin maailmasta UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

15 Mystiikka Kaipausta kokea jumalallisen läsnäolo
Kokonaisvaltainen elämys, johon liittyy usein pyhässä paikassa toimitettuja rituaaleja Hiljentyminen ja rukous, Jumalalle suunnattu puhe; ”rukous on uskonnon äidinkieltä” Jumalan tai jumaluuden kokeminen luonnossa Taide-elämysten välittämä yhteys jumalalliseen UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

16 Sielu – ruumis - aika Sielu kristillisen näkemyksen mukaan yhdistää ihmisen Jumalaan. Jako hyvään sieluun ja pahaan ruumiiseen ei kristillinen, vaikka usein niin esitetään myös ruumis on Jumalan luoma Sielu valitsee, yrittää valita oikein jos ei pyri hyvään, pahan vallassa, voi parantua Psykologia tulkitsee mielen (sielun) erottamattomaksi osaksi ihmisen ruumista Käsitys sielusta  käsitys ajan kulusta UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

17 Hindulainen näkemys sielusta
maailmankaikkeuden kokonaisuus, maailmansielu, absoluutti, tuonpuoleinen jumalisuus BRAHMAN maailmankaikkeuden itseys, sielu, yksilön sisäinen muuttumaton ja aluton itseys ATMAN; sidottu samsaraan eli sielunvaellukseen (karman laki), palaa yhteyteen Brahmanin kanssa (vapautuu eli mokša) karma (tekojen summa) vaikuttaa sielun kuolemanjälkeiseen matkaan, selittää yksilöllisten kohtalojen erot (syntyperä, varallisuus, menestys); oikea tie  hyvä jälleensyntymä, lopulta mokša UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

18 Kulttuurin moraalinen selkäranka
Koti, uskonto ja isänmaa: uskonto piirtää reunaviivat elämässä  arvot ja normit Uskonto kertoo, mikä hyvää ja arvokasta elämässä ja miten erottaa oikea väärästä Kultainen sääntö: sosiaalinen toimintataito; olla ihminen ihmiselle Entä kun ihminen on ihmiselle susi? Miten, miksi? Liittyykö uskonto pahuuteen? UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

19 Kulttuuriset perinteet
Millaisia asioista nimitetään perinteiksi? Mitä merkitystä perinteillä on? Miksi jotkut vastustavat perinteitä? Millaisia uskonnollisia perinteitä liittyy arkeen ja juhlaan? Millaisia kieltoja ja tabuja perinteisiin voi liittyä? UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007

20 UE1 Uskonto ja taide Taiteen irtautuminen uskonnollisista yhteyk-sistä on tapahtunut vasta modernilla ajalla Edelleen uskonto innoittaa taiteilijoita Taideteokset ovat myös tärkeitä uskonnon viestin välittäjiä ja kokemusten herättäjiä Merkittävin arkkitehtuuri on keskittynyt pyhäköihin ja hautakammioihin UE1 ETÄ 2007 © Anne Rongas 2007 © Anne Rongas 2007


Lataa ppt "Uskonnon merkitys Mikä asema uskonnolla on tämän päivän maailmassa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google