Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 1. Johdanto Pirkkala huolehtii alueensa asukkaiden hyvinvoinnista itsenäisenä kuntana. Toteutamme kestävän.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 1. Johdanto Pirkkala huolehtii alueensa asukkaiden hyvinvoinnista itsenäisenä kuntana. Toteutamme kestävän."— Esityksen transkriptio:

1 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 1. Johdanto Pirkkala huolehtii alueensa asukkaiden hyvinvoinnista itsenäisenä kuntana. Toteutamme kestävän kehityksen periaatetta. Kuntamme on aktiivinen ja vastuullinen toimija tarkoituksenmukaisen seutuyhteistyön kehittämisessä. Tavoitteena on avoin, strateginen ja verkostoitunut tulevaisuuden Pirkkala.

2 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 2. Kuuleva kunta ja aktiivinen kuntalainen Kuntalaisten erilaisia kuulemis- ja osallistumismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon kehitetään. Järjestöt ja yhteisöt otetaan yhteistyön voimavaraksi. Pormestari kuulee säännöllisesti kuntalaisia. Pormestarimallin avulla vahvistetaan poliittista yhteistyötä ja jatketaan sen toimintamuotojen kehittämistä.

3 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 3. Vihreä, vireä ja laadukas ympäristö Pirkkala kantaa vastuuta viheralueiden riittävyydestä, melunhallinnasta ja yhdistää oivaltavasti asumisen ja luontoarvot. Pirkkala profiloituu rakennetun ympäristön laatukuntana ja miellyttävänä asuinympäristönä. Huolehdimme monipuolisesta asuntotuotannosta ja sujuvasta liikkumisesta.

4 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 4. Hyvinvointi ja palvelut Pirkkala kehittää kaikkia palvelujaan kuntalaislähtöisesti. Sovellamme palvelujen jatkuvan parantamisen periaatetta. Hyvinvointia tuetaan parhaiten ehkäisemällä ongelmia ennalta, kaikki ikäryhmät (huomioiden) ja panostamalla terveyden edistämiseen eri muodoissa.

5 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 5. Elinkeinopolitiikka Elinkeinotoimintaa kehitetään monipuolisesti erilaisten yritysten tarpeet huomioiden. Jatkamme kunnan ja paikallisten yrittäjien hyvää yhteistyötä. Vireä elinkeinotoiminta yhdistettynä aktiivisen työllisyydenhoitoon turvaa voimavarat hyvinvoinnin ylläpitoon ja kasvuun. Luomme tulevaisuuden houkuttelevinta työpaikka-aluetta kehittämällä läntisen kehätien ja lentokentän lähialueita koko Pirkanmaan parhaaksi.

6 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 6. Hallitsemme kasvua Huolehdimme siitä, että kunta kasvaa hallitusti kaavoituksen ohjaamana. Tarjoamme asumisen mahdollisuuksia monipuolisesti elämän eri tilanteisiin.

7 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 7. Talous Vahva kuntatalous mahdollistaa laadukkaan kunnallisen palvelutuotannon. Talous pidetään tasapainossa: veroprosentit pidetään kohtuullisina, lähellä seudun keskiarvoa. Käyttötalouden menokasvun tulee olla korkeintaan verotulojen kasvun suuruinen. Talousarviossa vuosikatteen on katettava poistot. Lainakanta pidetään kohtuullisella tasolla verrattuna valtakunnan ja seudun tasoon. Korjausvelan suuruus selvitetään perusteellisesti ja otetaan huomioon tulevissa talousarvioissa. Kehitämme taloushallintoa, rahoitusmalleja sekä laatu- ja kustannustietoisuutta.

8 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 8. Johtaminen, luovuus ja henkilöstö Hyvä johtaminen ja osaava henkilöstö ovat Pirkkalan menestystekijöitä. Esimiesten johtamistaitoja parannetaan suunnitelmallisella koulutuksella. Johtamisen tulee olla kannustavaa ja innostavaa. Tietojohtamisen avulla ennakoimme tulevaa. Henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvointia sekä osaamista kehitetään. Kannustamme luovuuteen ja arjen toimintatapojen kehittämiseen luomalla henkilöstön kannustinjärjestelmä.

9 www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 9. Juuret ja kulttuuri Pirkkalalla on pitkä historia, jota vaalimme monipuolisesti tukemalla eri kulttuuritahojen toimintaa ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Monimuotoinen kulttuuritarjonta ja historiamme tunteminen luovat yhteisöllisyyttä ja vahvistavat identiteettiämme.


Lataa ppt "Www.pirkkala.fi Hallitusohjelman teemat, ehdotuksia 1. Johdanto Pirkkala huolehtii alueensa asukkaiden hyvinvoinnista itsenäisenä kuntana. Toteutamme kestävän."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google