Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

” Expanding the Psychosocial Work Environment: Workplace Norms and Work-Family Conflict as Correlates of Stress and Health” Journal of Occupational Health.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "” Expanding the Psychosocial Work Environment: Workplace Norms and Work-Family Conflict as Correlates of Stress and Health” Journal of Occupational Health."— Esityksen transkriptio:

1 ” Expanding the Psychosocial Work Environment: Workplace Norms and Work-Family Conflict as Correlates of Stress and Health” Journal of Occupational Health Psychology 2004, vol 9, 83-97 Hammer, Saksvik, Nytro, Torvatn

2 Taustaa ja tavoitteet Tutkimus käsitteli organisaatiotason normien ja työ- perhe -konfliktin vaikutuksia työstressiin ja terveysoireisiin norjalaisissa ruoka- ja juomatuotantoyhtiöissä. Tutkimus käsitteli organisaatiotason normien ja työ- perhe -konfliktin vaikutuksia työstressiin ja terveysoireisiin norjalaisissa ruoka- ja juomatuotantoyhtiöissä. Juuret psykososiaalisen työympäristön tutkimuksessa, jossa painotetaan työpaikan sosiaalisten tekijöiden merkitystä työntekijöiden hyvinvointiin. Juuret psykososiaalisen työympäristön tutkimuksessa, jossa painotetaan työpaikan sosiaalisten tekijöiden merkitystä työntekijöiden hyvinvointiin. Pohjalla on myös Karasekin malli työn vaatimuksista/kontrollista, mutta huomio yksittäisen työn ominaisuuksista laajempaan organisatoriseen kontekstiin Pohjalla on myös Karasekin malli työn vaatimuksista/kontrollista, mutta huomio yksittäisen työn ominaisuuksista laajempaan organisatoriseen kontekstiin

3 Käsitteet 1 Normit ovat itsestään selvinä pidettyjä uskomuksia hyväksyttävistä toiminta- ja ajattelutavoista. Organisaation normit ovat kirjoittamattomia sääntöjä, jotka määräävät, miten organisaation jäsenten tulisi hoitaa työnsä ja kommunikoida muiden org. jäsenten kanssa Normit ovat itsestään selvinä pidettyjä uskomuksia hyväksyttävistä toiminta- ja ajattelutavoista. Organisaation normit ovat kirjoittamattomia sääntöjä, jotka määräävät, miten organisaation jäsenten tulisi hoitaa työnsä ja kommunikoida muiden org. jäsenten kanssa Keskiössä työn suoritusnormit ja sosiaalisia suhteita koskevat normit Keskiössä työn suoritusnormit ja sosiaalisia suhteita koskevat normit Tarkasteluun valitut normit ovat samansuuntaisia, kuin Karasekin mallissa kuvatut työn vaatimukset ja sosiaalinen tuki, mutta ne eivät ole organisaatiotason vastineita näille. Tarkasteluun valitut normit ovat samansuuntaisia, kuin Karasekin mallissa kuvatut työn vaatimukset ja sosiaalinen tuki, mutta ne eivät ole organisaatiotason vastineita näille.

4 Käsitteet 2 Työ- ja perhe-elämän rajojen hämärtyessä esiin voi nousta konflikteja eri roolien vaatimusten ja niiden toteuttamismahdollisuuksien välillä Työ- ja perhe-elämän rajojen hämärtyessä esiin voi nousta konflikteja eri roolien vaatimusten ja niiden toteuttamismahdollisuuksien välillä Työ-perhe –konfliktissa työntekijän on vaikeaa täyttää perhe-elämän roolivaatimuksia, kun työelämän roolit ja velvoitteet seuraavat kotiin Työ-perhe –konfliktissa työntekijän on vaikeaa täyttää perhe-elämän roolivaatimuksia, kun työelämän roolit ja velvoitteet seuraavat kotiin Perhe-työ –konfliktissa perhe-elämän roolit tunkeutuvat työpaikalle, jolloin työntekijä voi kokea stressiä työnsä tehokkaasta suorittamisesta Perhe-työ –konfliktissa perhe-elämän roolit tunkeutuvat työpaikalle, jolloin työntekijä voi kokea stressiä työnsä tehokkaasta suorittamisesta Oletus työ-perhe –konfliktin voimakkaammasta vaikutuksesta Oletus työ-perhe –konfliktin voimakkaammasta vaikutuksesta

5 Hypoteesit Tiukat työn suoritusnormit lisäävät psykososiaalista painetta, joka puolestaan voi ilmetä stressinä ja terveysongelmina Tiukat työn suoritusnormit lisäävät psykososiaalista painetta, joka puolestaan voi ilmetä stressinä ja terveysongelmina Näiden tiukkojen normien vaikutukset oletettiin vahvemmiksi, kuin aiemmin Karasekin esiin tuomien työn vaatimuksien/kontrollin ja sosiaalisen tuen vaikutukset Näiden tiukkojen normien vaikutukset oletettiin vahvemmiksi, kuin aiemmin Karasekin esiin tuomien työn vaatimuksien/kontrollin ja sosiaalisen tuen vaikutukset Tukea antavat sosiaaliset normit yhteydessä lievempään stressiin ja terveysongelmiin Tukea antavat sosiaaliset normit yhteydessä lievempään stressiin ja terveysongelmiin

6 1a: Työn suoritusnormit korreloivat positiivisesti työntekijän työstressin ja terveysongelmien kanssa 1a: Työn suoritusnormit korreloivat positiivisesti työntekijän työstressin ja terveysongelmien kanssa 1b: Sosiaalisten suhteiden normit korreloivat negatiivisesti työstressin ja terveysongelmien kanssa 1b: Sosiaalisten suhteiden normit korreloivat negatiivisesti työstressin ja terveysongelmien kanssa 1c: Työn suoritusnormien ja työstressin/terveysongelmien yhteys on vahvempi niissä firmoissa, joissa sosiaalisten suhteiden normit ovat heikot. 1c: Työn suoritusnormien ja työstressin/terveysongelmien yhteys on vahvempi niissä firmoissa, joissa sosiaalisten suhteiden normit ovat heikot. 2a: Työ-perhe –konflikti ja perhe-työ –konflikti ovat korreloivat positiivisesti työstressin ja terveysongelmien kanssa. 2a: Työ-perhe –konflikti ja perhe-työ –konflikti ovat korreloivat positiivisesti työstressin ja terveysongelmien kanssa. 2b: Työ-perhe –konfliktin ja työstressin/terveysongelmien yhteys on vahvempi niissä organisaatioissa, joissa on tiukat työn suoritusnormit 2b: Työ-perhe –konfliktin ja työstressin/terveysongelmien yhteys on vahvempi niissä organisaatioissa, joissa on tiukat työn suoritusnormit

7 Metodi ja aineisto Kyselytutkimus 1346 ruoka- ja juomateollisuuden työntekijälle ja työnjohtajalle 56 eri firmassa Kyselytutkimus 1346 ruoka- ja juomateollisuuden työntekijälle ja työnjohtajalle 56 eri firmassa Työn vaatimus-kontrolli-tuki –dimensiot mitattiin QES (quality of employment survey) mallia ja Karasekin JCQ (job content questionnaire) mallia mukaillen. Työn vaatimus-kontrolli-tuki –dimensiot mitattiin QES (quality of employment survey) mallia ja Karasekin JCQ (job content questionnaire) mallia mukaillen. Kysymykset koskivat mm. työn vaatimuksia, työn kontrollia, työnjohtajan/työkavereiden tukea, työstressiä ym. Kysymysten vastausvaihtoehdot olivat 5 portaisia (hyvin harvoin-hyvin usein tai täysin eri mieltä-täysin samaa mieltä). Kysymykset koskivat mm. työn vaatimuksia, työn kontrollia, työnjohtajan/työkavereiden tukea, työstressiä ym. Kysymysten vastausvaihtoehdot olivat 5 portaisia (hyvin harvoin-hyvin usein tai täysin eri mieltä-täysin samaa mieltä). Lisäksi demografiset tekijät, joita käytettiin taustamuuttujina Lisäksi demografiset tekijät, joita käytettiin taustamuuttujina

8 Tulokset 1 Taustamuuttujat: Taustamuuttujat: - Miehet kokivat enemmän työn kontrollia, mutta vähemmän sosiaalista tukea kuin naiset - Miehet kokivat enemmän työn kontrollia, mutta vähemmän sosiaalista tukea kuin naiset - Miehet arvioivat työpaikan paineet ja vaatimukset korkeammaksi - Miehet arvioivat työpaikan paineet ja vaatimukset korkeammaksi - Miehet myös kokivat naisia enemmän konflikteja työn ja perheen välillä - Miehet myös kokivat naisia enemmän konflikteja työn ja perheen välillä

9 Tulokset 2 Tiukat työn suoritusnormit korreloivat positiivisesti työstressin kanssa (mutta ei terveysongelmien kanssa), mikä tukee osittain hypoteesia 1a. Tiukat työn suoritusnormit korreloivat positiivisesti työstressin kanssa (mutta ei terveysongelmien kanssa), mikä tukee osittain hypoteesia 1a. Sosiaalista tukea kannattavat normit eivät olleet merkittävästi yhteydessä työstressiin, mutta työn suoritus- ja sosiaalisten normien vuorovaikutus suhteessa työstressiin oli kuitenkin merkittävä, mikä tukee hypoteesi 1c:tä. Sosiaalista tukea kannattavat normit eivät olleet merkittävästi yhteydessä työstressiin, mutta työn suoritus- ja sosiaalisten normien vuorovaikutus suhteessa työstressiin oli kuitenkin merkittävä, mikä tukee hypoteesi 1c:tä. Työ-perhe ja perhe-työ –konfliktit korreloivat positiivisesti työstressin kanssa, mikä tukee hypoteesi 2 a:ta. Työ-perhe ja perhe-työ –konfliktit korreloivat positiivisesti työstressin kanssa, mikä tukee hypoteesi 2 a:ta. Työn suoritusnormit moderoivat työ-perhe –konfliktin ja työstressin välistä suhdetta. Tämä löydös tukee hypoteesia 2b. Työn suoritusnormit moderoivat työ-perhe –konfliktin ja työstressin välistä suhdetta. Tämä löydös tukee hypoteesia 2b.

10 Päälöydökset: Päälöydökset: - organisaationtason normit ja konfliktit työn ja perheen rajalla ovat merkittävästi yhteydessä koettuun työstressiin. - organisaationtason normit ja konfliktit työn ja perheen rajalla ovat merkittävästi yhteydessä koettuun työstressiin. - työ-perhe –konfliktin ja työstressin välinen suhde vaihtelee firmojen välillä organisaatiotason normien funktiona. - työ-perhe –konfliktin ja työstressin välinen suhde vaihtelee firmojen välillä organisaatiotason normien funktiona. - sosiaalisten normien ja työn suoritusnormien vahva vaikutus yhdessä osoittaa, että sosiaalisten suhteiden normit voivat pehmentää tiukkojen työn vaatimusnormien vaikutusta. - sosiaalisten normien ja työn suoritusnormien vahva vaikutus yhdessä osoittaa, että sosiaalisten suhteiden normit voivat pehmentää tiukkojen työn vaatimusnormien vaikutusta. - Organisaatiotason käyttäytymis- ja sosiaaliset normit ovat tärkeä lisä psykososiaalisen työympäristön käsitteeseen. - Organisaatiotason käyttäytymis- ja sosiaaliset normit ovat tärkeä lisä psykososiaalisen työympäristön käsitteeseen.

11 Arviointia Yleistettävyys eri periaatteilla toimiviin yrityksiin, esim. palvelualalle? Työn sisällön vaikutus normeihin? Yleistettävyys eri periaatteilla toimiviin yrityksiin, esim. palvelualalle? Työn sisällön vaikutus normeihin? Yrityksen koko & sosiaaliset suhteet? Yrityksen koko & sosiaaliset suhteet? Korrelaatiot -> kausaalisuhteet ja kolmansien muuttujien väliintulo Korrelaatiot -> kausaalisuhteet ja kolmansien muuttujien väliintulo Johtotason ja työntekijätason erot stressin ja työ-perhe – konfliktin kokemisessa Johtotason ja työntekijätason erot stressin ja työ-perhe – konfliktin kokemisessa


Lataa ppt "” Expanding the Psychosocial Work Environment: Workplace Norms and Work-Family Conflict as Correlates of Stress and Health” Journal of Occupational Health."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google