Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Strateginen toiminnan ja talouden ohjaus Metropoliassa 27.10.2009 Tuula Kiiskinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Strateginen toiminnan ja talouden ohjaus Metropoliassa 27.10.2009 Tuula Kiiskinen."— Esityksen transkriptio:

1 Strateginen toiminnan ja talouden ohjaus Metropoliassa 27.10.2009 Tuula Kiiskinen

2 2 27.10.2009 Tausta Metropolian strategiselle toiminnan ja talouden ohjaukselle EVTEKin ja Stadian yhdistymisen valmisteluvaiheessa tehdyt päätökset  toiminnan strategialähtöisyys  ohjauksen toteuttaminen strategialähtöisesti läpi koko organisaation  EVTEKissä aloitetun järjestelmän kehittämisen jatkaminen  ohjauskierros toteutetaan heti Metropolian käynnistyessä

3 Tausta Metropolian strategiselle toiminnan ja talouden ohjaukselle Metropolian ja OPM:n välinen tavoitesopimus ”Vuonna 2010 Metropoliassa on yhtenäiset toiminnanohjauksen ja laadunvarmistuksen järjestelmät” Tuula Kiiskinen3 27.10.2009

4 Alkuvaiheen erityishaasteet Valmistelutyö ennen Metropoliaa Organisoituminen kesken Osittain erilaiset toimintakulttuurit, yhteisten toimintamallien puuttuminen Prosessin kuvaus kesken Tuula Kiiskinen4 27.10.2009

5 Ohjauksen tavoitteet Strategialähtöisen toiminnan varmistaminen läpi koko organisaation  Strategian jalkauttaminen  Toimintaa ohjaavien tekijöiden tiedostaminen, ”punaisen langan” säilyttäminen  Sitouttaminen/sitoutuminen Tuula Kiiskinen5 27.10.2009

6 Ohjauksen tavoitteet Yhtenäinen toimintamalli toiminnan ohjauksessa, suunnittelussa ja seurannassa Varmistetaan, että yksiköiden  tavoitteet tukevat Metropolian painopisteitä ja strategioita  suunnittelemat toimenpiteet tukevat tavoitteita  tavoitteet sovitaan yhtenäisellä tavalla  tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi tehdään yhtenäisellä tavalla Tuula Kiiskinen6 27.10.2009

7 Ohjauksen tavoitteet Avoimuus ja läpinäkyvyys Metropolian sisällä  Tärkeys korostuu suuressa amk:ssa  Tiedetään mitä muissa yksiköissä tehdään ja miten resurssit jaetaan  Rajoja ylittävän toiminnan kehittäminen  Päällekkäisyyksien huomaaminen ja karsiminen  Vahvuuksien ja kehittämistarpeiden näkyväksi tekeminen Tuula Kiiskinen7 27.10.2009

8 Strategisen suunnittelun ja ohjauksen toimijat Tulosyksiköt: koulutusohjelmat ja tukipalveluiden yksiköt Tulosalueet: klusterit ja tukipalvelut Johtoryhmä Rehtori AMK:n hallitus Oy:n hallitus Tuula Kiiskinen8 27.10.2009

9 Strategisen suunnittelun ja ohjauksen toimijat Tuula Kiiskinen9 27.10.2009

10 Tuula Kiiskinen10 27.10.2009

11 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman raamit Raamit amk-tasolla  Johtoryhmä valmistelee  Strategisten päämäärien avaaminen konkreettisemmiksi  Tunnuslukutavoitteiden asettaminen  Taloudellinen raami, sisäisen rahanjaon periaatteet Tuula Kiiskinen11 27.10.2009

12 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman raamit Raamit tulosalue tasolla  Amk-tason painopisteiden konkretisointi tulosalueella  Tunnuslukutavoitteiden asettaminen tulosalueella  Tulosaluekohtainen rahanjako Tuula Kiiskinen12 27.10.2009

13 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö  Osa 1: strateginen analyysi  Osa 2: tavoitteet ja niiden toimeenpano  Osa 3: henkilöstörakenne ja henkilöstön kehittäminen  Osa 4: budjetti Liitteinä Koulutusohjelma,- toimi,- investointi,- projekti,- ja hanke-esitykset Tuula Kiiskinen13 27.10.2009

14 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 1 strateginen analyysi Tuula Kiiskinen14 27.10.2009

15 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 2 tavoitteet ja niiden toimeenpano Tuula Kiiskinen15 27.10.2009

16 Tuula Kiiskinen16 27.10.2009

17 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 3 henkilöstörakenne ja henkilöstön kehittäminen Tuula Kiiskinen17 27.10.2009

18 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 4 budjetti Tuula Kiiskinen18 27.10.2009

19 Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 4 palkkabudjetti Tuula Kiiskinen19 27.10.2009

20 Neuvottelut suunnitelmien sisällöstä ja hyväksyminen Tulosaluejohtajat neuvottelevat yksiköidensä päälliköiden kanssa heidän suunnitelmista ->tulosaluejohtaja hyväksyy Rehtori ja talousjohtaja neuvottelevat tulosaluejohtajien kanssa heidän suunnitelmista- >rehtori hyväksyy Metropoliatason suunnitelma valmistellaan johtoryhmässä, käsitellään sisäisessä hallituksessa ja hyväksytään oy:n hallituksessa Kaikissa sama perusrakenne Tuula Kiiskinen20 27.10.2009

21 Suunnitelmien seuranta Tunnuslukujen ja talouden seuranta  Seurataan kuluvan vuoden etenemistä Toimenpiteistä ja esityksistä raportoiminen  Hyväksytyistä toimenpiteistä lyhyt tilanneraportti vastuuhenkilöiltä vähintään 2 krt/vuosi Osavuosiraportti  Tulosaluejohtajat raportoivat sovituista ja hyväksytyistä tavoitteista ja toimenpiteistä 2 krt/vuosi Tuula Kiiskinen21 27.10.2009

22 Suunnitelmien seuranta: tunnuslukujen ja talouden seuranta Tuula Kiiskinen22 27.10.2009

23 Suunnitelmien seuranta: toimenpiteistä ja esityksistä raportoiminen Tuula Kiiskinen23 27.10.2009

24 Suunnitelmien seuranta: osavuosiraportti Tuula Kiiskinen24 27.10.2009

25 STTS ja tietovarasto Käsitemalli Laskentasäännöt Toteutumatiedot tunnusluvuista liittyen  opintoasioihin  henkilöstöön  talouteen  ja näiden erilaisiin yhdistelmiin Tunnuslukujen toteutumiin tarvittavat tiedot perusjärjestelmistä tietovarastoon ja tietovarastosta raportointiin Tuula Kiiskinen25 27.10.2009

26 © CERION OY © 2009 Cerion STTS ja tietovarasto - visio WinhaTuubiWinhaHR Intime Plus Tietovarasto Toiminnanohjaus Operatiivinen toiminta Koonti ja analysointi OpinnotHenkilöstöTalous STTS Toteutumat Tavoitteet ja suunnitelmat © Cerion Budjetti Toiminta- suunnitelmat Raamit ja linjaukset Toimeenpano ja seuranta Osavuosi- raportit Esitykset Raportit ja tilastot

27 Kiitos! Tuula Kiiskinen27 27.10.2009


Lataa ppt "Strateginen toiminnan ja talouden ohjaus Metropoliassa 27.10.2009 Tuula Kiiskinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google