Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

O PPIMISYMPÄRISTÖLÄHTÖINEN SUUNNITTELU KIRKOU - Kirjasto, koulu ja koulukirjasto –hanke Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "O PPIMISYMPÄRISTÖLÄHTÖINEN SUUNNITTELU KIRKOU - Kirjasto, koulu ja koulukirjasto –hanke Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien!"— Esityksen transkriptio:

1 O PPIMISYMPÄRISTÖLÄHTÖINEN SUUNNITTELU KIRKOU - Kirjasto, koulu ja koulukirjasto –hanke Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien!

2 H ANKKEEN TAVOITTEET Lähtökohtana tämän oppimisympäristöhankkeen toteuttamiselle ovat perusopetuksen opetussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan osaamiselle. Oppijalla tulee olla käytännön taidot (tekninen), tiedonhallintataidot (sisällöllinen), yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (sosiaalinen) ja tietoturvaa ja etiikka koskevat taidot (eettinen).

3 Suunnitelma tehdään siten, että se tukee seuraavia tavoitteita: kirjallisuuden merkitys viihtymisen ja virkistyksen lähteenä aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi kasvaminen ja oppimaan oppimisen taidot tutkiva ja pohtiva oppimisote, jossa pyritään selitysten rakentamiseen ja luodaan oppimiseen innostavaa ilmapiiriä

4 Kehitetään avoin oppimisympäristökokonaisuus, jolla mahdollistetaan muodollinen ja ei- muodollinen oppiminen ja sitä tukeva muu toiminta. Kehitetään toimintatapoja ja –muotoja, jotka tukevat tietoyhteiskunnan tarpeita: kehitetään medialukutaitoa, hyödynnetään sosiaalista mediaa ja web.2.0 sovelluksia. Kehitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja

5 Vuosien 2009 – 2011 aikana käynnistetään opetus- ja kirjastotoimen yhteistyöryhmän laatiman kaupunkitason toimintasuunnitelman toteutus, käynnistämällä ensi vaiheessa alueellinen pilotti. Laaditaan suunnitelmat kirjaston käytön, tiedonhallintataitojen ja kirjallisuuden opetuksesta. Lisäksi laaditaan konkreettinen alueellisen yhteistyön malli, jonka pohjalta kirjastot ja alueen koulut suunnittelevat alueellisen yhteistyön osana vuotuista toimintasuunnittelua.


Lataa ppt "O PPIMISYMPÄRISTÖLÄHTÖINEN SUUNNITTELU KIRKOU - Kirjasto, koulu ja koulukirjasto –hanke Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google