Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työpaikkaohjaaja-koulutus ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työpaikkaohjaaja-koulutus ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti"— Esityksen transkriptio:

1 Työpaikkaohjaaja-koulutus ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lapin ammattiopisto, palvelualat

2 Laajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminen pohjautuu lähihoitajakoulutuksessamme ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikkaan (Problem Based Learning) jonka ytimenä on työelämälähtöisyys – tämän hetken kasvatus- ja hoitotyö ja sen haasteet. Laajennettu työssäoppiminen mahdollistaa opiskelijoiden sijoittumisen tasaisesti työpaikoille koko lukuvuoden ajalle.

3 Taustaa ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesta toiminnastamme
Opetushenkilöstön ongelmaperustaisen oppimisen koulutus aloitettiin 2000-luvun alussa. Edellinen opetussuunnitelmauudistustyö käynnistettiin sellaisella aikataululla, että ensimmäiset lähihoitajaopiskelijaryhmät aloittivat PBL-opetussuunnitelmalla syksyllä 2005. Laajennetun työssäoppimisen hankkeen puitteissa työpaikkaohjaajien koulutus käynnistettiin ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti keväällä 2009. Kaikki elokuussa 2010 aloittaneet lähihoitajaopiskelijat (lähes 100 opiskelijaa) opiskelevat ongelmaperustaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

4 Työpaikkaohjaaja-koulutuksen tavoitteet
Työpaikkaohjaajien koulutuksen oleellisena tavoitteena on omakohtaisen kokemuksen saaminen ongelmaperustaisesta oppimisesta. Lisäksi tavoitteena on työssäoppimisen laadun varmistaminen ja sen jatkuva parantaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

5 Työpaikkaohjaaja-koulutuksen sisältö ja toteutus
Ongelmaperustainen oppiminen Opiskelijalähtöinen ohjaaminen Opiskelijan arviointi ammattiosaamisen näytön arviointi ja muu osaamisen arviointi. Toteutus: Kolmena iltapäivänä (3 x 4 tuntia) kahden viikon välein. Tutoriaalit, luennot, verkko-oppimisympäristöön tutustuminen ja itsenäinen tiedonhaku. Kolmen iltapäivän mittaiseen koulutukseen kutsuttiin 12 työpaikkaohjaajaa (= tutoriaaliryhmä). Koulutukseen on tähän mennessä osallistunut 70 työpaikkaohjaajaa.

6 Ongelmaperustainen opetussuunnitelma tieto- ja oppimisympäristönä
- osallistunut uuden opsin laatimiseen osallistunut ongelmien suunnitteluun

7 Mitä ovat tutoriaalit? Oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessia ohjataan pienryhmissä eli tutoriaaleissa. Tutoriaaliin käytetty aika on vain murto-osa opiskelun vaatimasta kokonaisajasta. Silti sen oppimista organisoiva voima on hämmästyttävän tehokas ja siksi ongelmanratkaisua tutoriaalissa voikin luonnehtia PBL:n dynamoksi tai moottoriksi, joka on koko PBL-opetussuunnitelman voimanlähde. (Poikela 2002) Tutoriaalien oppimista organisoiva voima on yhteydessä laadukkaaseen ongelmaan.

8 Tutoriaalityöskentely:

9 Mitä ovat ongelmat ongelmaperustaisessa oppimisessa?
Ongelmaperustainen opetussuunnitelma asettaa korkean laatuvaatimuksen oppimisen lähtökohtina toimiville ongelmille. Koska työelämän ongelmat eivät noudata oppiaineiden jakoa, koulutuksessa opitaan ratkaisemaan ongelmia luonnollisella tavalla, sellaisessa muodossa kuin niitä kohdataan ammatillisissa käytännöissä. Ongelman pitää auttaa opiskelijoita kohtamaan autenttisia oman ammattialan ja työelämän ongelmia jo opiskeluaikana. Mitä enemmän tiedonhankinta- ja käsittelytilanne muistuttaa sitä tilannetta, jossa tietoa on tarkoitus myöhemmin käyttää, sitä tehokkaampaa on tiedon mieleen palauttaminen ja soveltaminen.

10 Ongelma työpaikkaohjaaja-koulutuksen ensimmäisessä tutoriaalissa - iltapäivän teemana ongelmaperustainen oppiminen -

11 Ongelmasta muodostunut aivoriihi ja oppimistehtävä:

12 Toisessa tutoriaalissa itsenäisen tiedonhankinnan ja keskustelun jälkeen laadittu yhteenveto:

13 Miten PBL toteutuu käytännössä?
Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset on jaettu opiskelusykleihin siten, että niistä muodostuu looginen sekä oppimista ja osaamista tuottava pedagoginen ydinprosessi. Ydinprosessin tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista ja persoonallista kehittymistä. Opinnot on rytmitetty niin, että tutoriaalit, työssäoppiminen ja muu itsenäinen tiedonhaku muodostavat integroidun kokonaisuuden. Rytmityksen etuna on teorian ja käytännön välitön yhteensovittaminen. Opiskelusykli muodostuu lähipäivistä, työssäoppimisen päivistä sekä muusta itsenäisestä tiedonhankinnasta.

14 Ongelma toisena koulutuspäivänä - iltapäivän teemana opiskelijalähtöinen ohjaaminen-

15 Ongelmasta muodostunut aivoriihi ja oppimistehtävä

16 Toisen koulutuspäivän itsenäisen tiedonhankinnan ja keskustelun jälkeen laadittu yhteenveto:

17 Työpaikkaohjaaja-koulutus - palaute ja jatkosuunnitelmat -
Tutoriaalityöskentely aluksi outoa ja hämmentävää. Keskustelut antoisia ja mahtavia, ’kerrankin pääsee keskustelemaan asian ytimestä samanhenkisen porukan kanssa’. ’Kaikkien työpaikkaohjaajien pitäisi päästä tällä tavalla järjestettyyn koulutukseen’. ’Nyt vasta tajuan, kun opiskelijat puhuvat tutoriaaleista’. Jatkosuunnitelmat: Koulutuksiin osallistunut noin 70 työpaikkaohjaajaa ja koulutus jatkuu keväällä 2011. Koulutusta viedään työyksikköihin toiveiden mukaisesti. Koulutusta täydennetään keväällä 2011 -> 2 ov Työpaikkaohjaajakoulutus.


Lataa ppt "Työpaikkaohjaaja-koulutus ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google