Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AIKUISPOTILAIDEN LÄHEISTEN KOKEMUKSIA HOITOTYÖNTEKIJÖILTÄ SAADUSTA TUESTA TtM Minna Aura Pro gradu -tutkielma 14.11.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AIKUISPOTILAIDEN LÄHEISTEN KOKEMUKSIA HOITOTYÖNTEKIJÖILTÄ SAADUSTA TUESTA TtM Minna Aura Pro gradu -tutkielma 14.11.2008."— Esityksen transkriptio:

1 AIKUISPOTILAIDEN LÄHEISTEN KOKEMUKSIA HOITOTYÖNTEKIJÖILTÄ SAADUSTA TUESTA TtM Minna Aura Pro gradu -tutkielma 14.11.2008

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhuollossa hoidettavana olevien aikuispotilaiden läheisten saamaa tukea hoitotyöntekijöiltä. Tavoitteena oli saada tietoa aikuispotilaiden läheisten tuen saannin kokemuksista ja näin kehittää perheiden kokonaisvaltaista hoitamista.

3 MITTARI ”Perheiden tuki” – mittari Perheiden tukemisen osa-alueina kohtaaminen tiedonsaanti perheen hoitoon osallistuminen

4 TUTKIMUSAINEISTO N = 218 aineistoa kerättiin kolmen eri sairaanhoitopiirin alueella 1.1.2007 – 31.12.2007 harkinnanvarainen otanta SPSS 12.0.1 sisällön analyysi

5 Läheisten kokemuksia hoitotyöntekijöiden kohtaamisesta n. 80 % läheisistä koki kohtaamisen myönteisenä, turvallisena, luottamuksellisena, kunnioittavana läheiset eivät kokeneet saaneensa apua omien tunteidensa ymmärtämiseen sekä henkilökohtaiseen selviytymiseensä omahoitajuuden merkitys asumismuodon ja asumisetäisyyden merkitys

6 Läheisten kokemuksia hoitotyöntekijöiltä saadusta tiedosta n. 80 % tyytyväisiä potilaan terveydentilasta saatuun tietoon tietoa kaivattiin läheisten oman jaksaminen tukemiseen perheenjäsenen hoitamisen kannalta tärkeistä sosiaalipalveluista potilaan terveydentilan muutosten mahdollisista vaikutuksista perhe-elämään hoitopaikan merkitys; sairaalassa asioineet kokivat saaneensa heikommin tietoa kuin avoterveydenhuollossa asioineet asumismuodon merkitys

7 Läheisten kokemuksia hoitoon osallistumisen mahdollisuudesta 56 % koki saaneensa mahdollisuuden osallistua potilaan hoitoon 33 % oli ollut mahdollisuus osallistua ohjaukseen ja neuvontaan yhdessä potilaan kanssa kun 25 % ei ollut mahdollisuutta 17 % koki saaneensa apua konkreettisten asioiden järjestämisessä, 25 % vastaavasti ei läheisten mukanaolo potilaan hoitamista koskevissa neuvotteluissa ei yleistä tyytymättömyyttä vertaistukiryhmiin ohjaamisessa asumisetäisyyden merkitys

8 Läheisten odotuksia… Tiedonsaanti Avun järjestäminen Hoitaminen Kohtaaminen ja käyttäytyminen Ryhmätoiminta

9 ELÄMÄN RIKKAUS on siinä, että ymmärtää pienten asioiden merkityksen. Poimii ne ja jakaa vähästään. Kiitos !


Lataa ppt "AIKUISPOTILAIDEN LÄHEISTEN KOKEMUKSIA HOITOTYÖNTEKIJÖILTÄ SAADUSTA TUESTA TtM Minna Aura Pro gradu -tutkielma 14.11.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google