Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sivistystoimen tuloskortti 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Sivistystoimen tuloskortti 2012
Sivistystoimi NÄKÖKULMA JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA KEINOT MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa lap-suudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen. 1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja palveluja 2. Tyytyväinen asiakas. Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla riittävästi ja palvelun tarpeen mukaisesti Oppilaiden /asiakkaiden edellytysten mukaiset opetusjärjestelyt. Kirjastopalvelujen markkinoinnin tehostaminen Etsivän nuorisotyön tarpeen kartoittaminen Eri-ikäisten kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja ympäristöpolku käytössä jokaisessa toimintayksikössä Palvelujen kehittäminen asiakaskeskeisesti 1.1.1.Täyttöaste 100 %, palvelujen piirissä olevien lasten määrä Perusopetuksen oppilaista 100 % saa päättötodistuksen. Raportointi 1.1.2.Ylioppilastutkinnon tulokset (pakolliset aineet / YTL:n tilasto ) > valtakunnan keskiarvo. Raportointi Lainat + käynnit / asukas Toimintamallien luominen sekä yhteistyökumppaneiden sitouttaminen 1.1.5.Polun vakiintunut toiminta vuoteen -13 mennessä Tapahtumat ja osallistujat Asiakastyytyväisyyskyselyt, >3,7 (1-5) PS

2 PS 8.4.2017 NÄKÖKULMA JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMENPITEET / KEINOT MITTARIT JA TAVOITETASO 2012JA VASTUUTAHO PROSESSIT 2.Tehokkaat avain- ja palveluprosessit 2.1. Prosessimaisesti tuotetut palvelut 2.1.1.Palveluprosessien kuvaus ja analysointi 2.1.2.Laadunhallintajärjestel-män käyttöönottaminen Erityisopetuksen uudet prosessit käytössä Analysoidut palveluprosessit Eri ikäisille suunnatut prosessit rakentuvat yli toimiala- ja yksikkörajojen 2.1.2.Laadunhallintajärjestelmän asteittainen käyttöönottaminen, järjestelmä käytössä kokonaisuudessaan v. 2013 Erityisopetussiirtojen väheneminen PS

3 PS 8.4.2017 NÄKÖKULMA JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMENPITEET / KEINOT MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ 3. Henkilöstövoimavarojen laadukas johtaminen. 3.1.Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä. 3.2.. Henkilöstön työhyvinvointia tukevat työolosuhteet. Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat. Työtyytyväisyyskyselyt ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Kehityskeskusteluissa tavoitteiden ja tulosten arviointi käytössä. Yksikön esimies. 3.1.1.Kehityskeskusteluaste yksiköissä 100 %. Raportointi. Yksikön esimies. Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely(1-5, >3). Henkilöstöhallinto. Kehitys- ja koulutussuunnitelmat. Osastonjohtajat. PS

4 PS 8.4.2017 NÄKÖKULMA JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMENPITEET / KEINOT MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO TALOUS 4.Kustannustehokas palvelu- tuotanto. 4.1. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan taloustilanteeseen 4.2. Tulokertymän vahvistaminen 4.1.1.Palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet 4.2.1.Palvelumaksujen suhteuttaminen palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa. 4.1.1.Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas vertailukuntien tasoa 4.2.1.Palvelumaksut vertailukuntien tasoa PS

5 Sivistystoimi on kuntalaisen elinikäinen kumppani
Sivistystoimi on kuntalaisen elinikäinen kumppani. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin mahdollistamisella tarkoitetaan sivistystoimen palveluja joita ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, nuorison, liikunnan, kulttuurin ja kirjaston palvelut. PS


Lataa ppt "Sivistystoimen tuloskortti 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google