Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psykologian koulutuksen abi-info 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psykologian koulutuksen abi-info 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Psykologian koulutuksen abi-info 2012
Psykologian alan työt Opiskelu Miten pääsen opiskelemaan? Psykologian koulutus Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Pakarinen

2 Psykologian alan työt: Tutkinnot ja ammatit
Tutkija, opettaja ym. Tutkija ym. Psykologi Psykologian tohtori Filosofian maisteri Psykologian maisteri Psykologian lisensiaatti (ammatillinen) Psykologian kandidaatti Ei ammattipätevyyttä Erikoispsykologi

3 Psykologian alan työt Toisen palveluksessa työskenteleviä psykologeja on yhteensä noin Lisäksi psykologeja toimii yksityisinä ammatinharjoittajina noin 400. Terveyskeskus 12% Mielenterveystoimisto 12 % Sairaala / poliklinikka 17 % Kasvatus- ja perheneuvola 12 % Muu sosiaalitoimi 3% Koulutoimi (koulupsykologit) 6 % Oppilaitos, yliopisto 8% Työhallinto 11 % Kunnan / valtion virasto 6 % Yksityinen yritys 12 % Muu työpaikka 2 % Lähde: Suomen Psykologiliitto 2010

4 Psykologian alan työt: Psykologien sijoittuminen eri työnantajille 2009
Valtio 14 % Kunnat 58 % Yksityinen 17 % Seurakunnat 1 % Yksityiset ammatinharjoittajat 10 % Työttöminä 1-2 % (50-70 henkilöä) Lähde: Suomen Psykologiliitto 2010

5 Psykologian alan työt: Paljonko saa palkkaa?
Keskimääräiset kuukausiansiot työnantajaryhmittäin vuonna 2009: Työnantaja, %-osuus psykologeista Keskipalkka Kunnat ja kuntainliitot  € (sairaalat, mielenterveystoimistot, perheneuvolat, 55 %) Valtio € (yliopistot, työvoimatoimistot ym., 20 %) Yksityinen sektori € (yrityksissä: henkilöstöhallinto, tutkimustyö ym. 17 %) Ammatinharjoittajat € (psykoterapeutit ym., mukana vain ne ammatinharjoittajat, jotka ovat työskennelleet vähintään 10 kk/vuosi ja vähintään 30 tuntia/viikko, tiedot keväältä 2010) Lähde: Suomen Psykologiliitto

6 Psykologian koulutusyksikkö: Tilastoa
Henkilökuntaa - opetushenkilöstöä 30 - tutkimushenkilöstöä hallinto- ja teknistä henkilöstöä 30 Opiskelijoita - perustutkinto-opiskelijoita(PsK ja PsM) jatko-opiskelijoita (tohtori ja lisensiaatti)105 - sivuaineopiskelijoita vuosittain noin 100

7 Psykologian opinnot: PsK+PsM-opintojen sisältö (180+150 op = 5.5 v.)
Psykologian teoriaopintoja op neuro-, kognitiivista, persoonallisuus-, kehitys-, kliinistä ym. psykologiaa Tutkimusmenetelmäopintoja + tutkielma op tilastomenetelmiä, tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi Ammattikäytäntöjen opintoja + harjoittelu op asiakkaan kohtaaminen, haastattelu, testimenetelmät ja psykodiagnostinen arviointi, lausunnot, psykologin ammattieettinen osaaminen ja lait Sivuaine- ja kieliopintoja op Vapaasti valittavia opintoja op

8 PsK- ja PsM -tutkinnot 1.8.2005 alkaen
Harjoittelu 30 op Psykologian maisteri 150 op Pro gradu 40 op Syventävät opinnot: 30-49 op+30 op Vapaaval op Psyk. valinnaiset Psykologian Aineopinnot opinnot tai kandidaatti 50 op sivuaine II 25 op 180 op Metodiopinnot 37op Kieli- ja viestintä- Perusopinnot Sivuaine I opinnot 14 op 25 op Vapaaval.

9 Miten pääsen opiskelemaan. http://www. helsinki
Valintakoe 2012 Valintakoe on , valitaan 46 opiskelijaa (+ enintään 10 suorittamaan pelkästään maisterin tutkintoa). Valintakoe on yhteinen Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa. Valintakoevaatimukset Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät Tilastomatematiikan lisämateriaali www-sivuilla Artikkelikokoelma www-sivuilla. Artikkelikokoelma koostuu suomenkielisistä tieteellisistä tutkimus- ja katsausartikkeleista. Tilastoa Vuonna 2011 ilmoittautui ensisijaisesti Helsingin yliopistoon 1513 hakijaa, 552 tuli kokeisiin ja 46 valittiin, eli 8.3 % kokeissa olleista pääsi sisään.

10 Psychologicum Siltavuorenpenger 1 A-B http://www. helsinki


Lataa ppt "Psykologian koulutuksen abi-info 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google