Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeus palvelutarpeen arviointiin Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeus palvelutarpeen arviointiin Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeus palvelutarpeen arviointiin Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Stakes / Ikääntyminen ja palvelut (www.stakes.fi/palvelut/ikaantyneet)www.stakes.fi/palvelut/ikaantyneet s-posti: paivi.voutilainen@stakes.fipaivi.voutilainen@stakes.fi Puh.: 09-3967 2226 Ota yhteyttä; kerron lisää!!!!!

2 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 2 Sosiaalialan kehittämishanke Hankekokonaisuudet Palvelujen saamisen ja laadun turvaaminen Oikeus palvelun tarpeen arviointiin … Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus tekee selvityksen kuntien käytössä olevien eri toimintakykymittareiden soveltuvuudesta asiakkaan palvelun tarpeen arvioimiseen. …

3 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 3 Kyselyyn vastanneet kunnat Vastanneet kunnat Manner-Suomen kunnat Lkm% % alle 5 00013346,820850,0 5 000-9 9997927,810725,7 10 000-14 999196,7348,2 15 000-29 9993110,9368,7 30 000-50 000103,5174,1 yli 50 000124,2143,4 Yhteensä284100,0416100,0

4 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 4 Perustuvatko palvelujen saantiin liittyvät päätökset toimintakyvyn arviointiin? Kuntien lkm %n Omaishoidon tuki 233 87,9265 Tehostettu palveluasuminen 180 81,1222 Vanhainkoti 160 76,9208 Terveyskeskus - pitkäaikaishoito 140 74,9187 Tavallinen palveluasuminen 156 70,0223 Kotipalvelu 123 67,6182 Yhdistetty kotihoito 98 67,6145 Terveyskeskus - lyhytaikaishoito 107 60,8176 Kotisairaanhoito 87 60,0145 Päivätoiminta 78 40,0195 Päiväsairaala 24 34,869

5 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 5 Fyysisen toimintakyvyn arviointiin käytettävät mittarit

6 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 6 Kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin käytettävät mittarit

7 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 7 Psyykkisen toimintakyvyn arviointiin käytettävät mittarit

8 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 8 Sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin käytettävät mittarit

9 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 9 Omaishoitajan tilanteeseen liittyvien mittareiden käyttö omaishoidon tuen myöntämisessä ArviointivälineetLkm% Ei mitään19776,4 Jokin muu3011,6 Itse kehitetty3112,0 Yhteensä258100,0

10 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 10 Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat tahot Arviointiin osallistuvat tahotLkm% Asiakkaat967,6 Omaiset12710,1 Ammattihenkilöstö, josta eriasteisia hoitajia lääkäreitä sosiaalityöntekijöitä muita 624 152 107 72 293 49,6 12,1 8,5 5,7 23,3 Moniammatilliset tiimit483,8 Muut36228,8 Yhteensä1257100,0

11 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 11 Päätelmät  Kattavan toimintakyvyn arvioinnin tulisi olla kiinteä osa ikäihmisen palvelutarpeen arviointia.  Nykyinen toimintakyvyn arviointi on varsin kapea-alaista ja epäyhtenäistä. Toimintakyvyn mittaamista tulisi monipuolistaa niin, että siinä otetaan huomioon ikääntyneen toimintakyvyn eri ulottuvuudet. Fyysisen ja kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi tulisi arvioida myös psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä asunnon ja lähiympäristön esteettömyyttä. Ikääntyneen avun tarve arjen toiminnoissa tulisi arvioida yhtälailla kuin avuntarve päivittäisissä perustoiminnoissa.  Toimintakyvyn arvioinnissa käytettävien välineiden valinnan tulisi perustua riittävään näyttöön välineiden tieteellisestä validiteetista ja reliabiliteetista sekä käytettävyydestä (käytön helppous, käyttöön kuluva aika).  Työntekijät tulisi kouluttaa mittareiden käyttöön asianmukaisesti.  Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja palvelujen myöntämisen yhdenmukaisuuden takaamiseksi tulisi toimintakyvyn arvioinnille osana palvelutarpeen arviointia laatia kirjalliset ohjeet tai suositukset.

12 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 12 Tilaukset: orders@stakes.fi (10 €)orders@stakes.fi Voutilainen P. & Vaarama M. Toimintakykymittareiden käyttö ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa Raportteja 7/2005 Stakes


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeus palvelutarpeen arviointiin Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google