Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Raittiuden trendit 1960-2006 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran Raittius liikkeessä –seminaari 29.11.2007 Heli Mustonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Raittiuden trendit 1960-2006 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran Raittius liikkeessä –seminaari 29.11.2007 Heli Mustonen."— Esityksen transkriptio:

1 Raittiuden trendit 1960-2006 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran Raittius liikkeessä –seminaari 29.11.2007 Heli Mustonen

2 Esityksen rakenteesta Esittelen aikasarjakuviota, joiden yhteydessä kerron käyrien kulkuun ts. raittiudessa tapahtuneisiin muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä aiemman tutkimustiedon pohjalta. Raittiuden yleisyys aikuisten (työikäisten) keskuudessa Nuorten raittiudesta

3 Tiedot raittiudesta saadaan toistuvista haastatteluista ja kyselyistä Aikuisväestö: Stakesin Juomatapatutkimus - toteutettu vuosina 1968, 1969, 1976, 1984, 1992 ja 2000 - kohdejoukkona 15-69-vuotiaat - haastattelua edeltävän 12 kuukauden raittius - tiedonkeruutapa: käyntihaastattelu Stakesin vuosien 2002-2006 päihdekyselyt - kohdejoukkona 15-69-vuotiaat - kyselyä edeltävän 12 kuukauden raittius - postikysely Kansanterveyslaitoksen (KTL) Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) –tutkimus - toteutetaan joka vuosi, vuodesta 1986 kysytty alkoholin käyttöä / raittiutta yhtenä terveyteen vaikuttavana tapana - kohdejoukko 15–64-vuotiaat - kyselyä edeltävän 12 kuukauden raittius - postikysely

4 Tietoja nuorten raittiudesta Nuorten terveystapatutkimus - Vuodesta 1977 joka toinen vuosi - Kohdejoukkona 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaat - Tieto raittiudesta perustuu nuoren ilmoitukseen, ettei ole käyttänyt alkoholijuomia - postikysely Kouluterveyskysely - Raittiuden osalta vertailukelpoinen vuodesta1997 - Kunta- ja koulupohjainen kysely - Kohdejoukkona peruskoulun 8. ja 9. ja lukion 1. ja 2. luokan oppilaat - Kyselyyn vastataan luokassa - Tieto raittiudesta perustuu nuoren ilmoitukseen, ettei ole käyttänyt alkoholijuomia ESPAD WHO:n koululaiskysely

5

6

7

8 Raittiiden osuudet ikäryhmittäin, miehet

9

10 Raittiiden osuudet ikäryhmittäin, naiset

11 Välijohtopäätökset trendeistä: aikuiset Raittius vähentynyt vain naisilla selvästi Stakesin Päihdekyselyjen mukaan raittius on yleistynyt sekä miesten ja naisten keskuudessa vuosituhannen vaihteen jälkeen. Samojen kyselyiden mukaan raittius olisi yleistynyt erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä. Ikäluokitus vaikuttaa tuloksiin

12

13

14

15

16 Loppupäätelmät: Raittius on selvästi yleistynyt nuorten alle 18-vuotiaiden keskuudessa Stakesin Päihdekyselyjen mukaan raittius on nousussa myös nuorten aikuisten miesten keskuudessa ja eläkeikää lähestyvien naisten keskuudessa.


Lataa ppt "Raittiuden trendit 1960-2006 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran Raittius liikkeessä –seminaari 29.11.2007 Heli Mustonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google