Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 The trouble with choice: Studing.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 The trouble with choice: Studing."— Esityksen transkriptio:

1 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 The trouble with choice: Studing Decision Variables in the Brain Corrado, Sugrue, Brown and Newsome in Neuroeconomics Decision Making in the Brain Outi Somervuori 27.1.2010

2 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Aivotutkimus Perinteinen aivotutkimus: neurologia, neuropsykologia Aivovasteita mitataan halutun tehtävän aikana Käytössä olevia mittareita –toiminnallinen magneettikuvaus, fMRI –aivomagneettikäyrä, MEG –aivosähkökäyrä, EEG

3 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Arvoperusteinen päätöksenteko ‘Päätös’ = ihminen tai organismi arvioi useita erillisiä vaihtoehtoja ja valitsee niistä yhden Päätös perustuu päätöksentekijän omakohtaiseen kokemukseen ja mieltymyksiin – oikeaa valintaa ei ole olemassa Päätösten käsittely aivoissa ÄrsykeArviointiValintaToiminta Päätöksen teko

4 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Aivotutkimus a) Perinteinen aivotutkimus (neuropsykologia) Ärsyke ja toiminta Neuraalinen vaste Suora korrelaatio havaittaviin muuttujiin, esim. ääni, valo Ärsyke ja toiminta Neuraalinen vaste Oletetut päätösmuuttujat b) Päätöksenteon aivotutkimus (neuroeconomics) Lähestymistapa: suora tai mallintaminen Korrelaatio oletettuihin muuttujiin

5 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Päätöksenteon aivotutkimus 1.Tiedon keräys –Suora menetelmä –Mallinnus 2.Tiedon validointi 3.Aivovasteiden tutkiminen

6 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Tiedon keräys – suora menetelmä Päätellään suoraan päätökseen vaikuttaneet muuttujat ’Helppo’ menetelmä, mutta ongelmia tiedon luotettavuudessa Esimerkkejä: –Koehenkilöiden oma raportointi –Kannustinperusteinen malli –Mieltymysten päätteleminen päätöksistä

7 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Tiedon keräys - mallinnus Päätöksentekoprosessin mallinnus –Malli sisältää selkeät päätöksentekoon vaikuttavat muuttujat –Mallin avulla arvioidaan koehenkilöiden todelliset päätökseen vaikuttava muuttujat

8 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Tiedon keräys – mallinnuksen vaiheet 1.Mallin valinta Yksittäisiä päätöksiä vai keskiarvoja Kuvaileva vai normatiivinen 2.Mallin yksityiskohdat Vaihtoehtojen arviointi mekanismi (parametrien määrä) Toiminnan valinta mekanismi (hyödyn maksimointi vs. todennäköisyys) 3.Parametrien estimointi Oikeiden päätösten vertaaminen mallin tuottamiin päätöksiin Tilastolliset menetelmät, eism. maximum likelihood (ML), minimum squared error (MSE)

9 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Datan validointi Ennusteen paikkansapitävyys –Tilastolliset testit Ennusten yleistettävyys

10 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Aivovasteiden tutkiminen Aivovasteiden mittaus tehtävän aikana Tilastollinen analyysi, esim. korrelaatio, regressio –analyysi Kausaalisuhteiden arvioiminen

11 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Kotitehtävä: Haluat tutkia välipalan valintaan liittyvää päätöksentekoa. Tutkimuksessa koehenkilöiden tulee valita haluavatko he välipalaksi porkkanan vai suklaapatukan. a)Kuvaile tutkimus, jossa selvität valintaa suoralla menetelmällä?(Perustele valintasi ja kerro miksi et käyttänyt jotain muuta artikkelissa kuvailtua suoraa menetelmää), 3 pistettä b) Tutkimus voitaisiin toteuttaa rakentamalla ensin matemaattinen malli, joka ennustaa välipalan valintaa. Mitä asioita mallin rakentamisen eri vaiheissa tulisi ottaa huomioon?, 3 pistettä


Lataa ppt "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 3 - Outi Somervuori Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 The trouble with choice: Studing."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google