Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ks Oulun Eteläinen  3 seutukuntaa  Nivala - Haapajärven  Siikalatvan  Ylivieskan  17 kuntaa 19.3.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ks Oulun Eteläinen  3 seutukuntaa  Nivala - Haapajärven  Siikalatvan  Ylivieskan  17 kuntaa 19.3.2007."— Esityksen transkriptio:

1 ks Oulun Eteläinen  3 seutukuntaa  Nivala - Haapajärven  Siikalatvan  Ylivieskan  17 kuntaa 19.3.2007

2 ks Järjestämisvastuu Kunta Isäntäkunta Kuntayhtymä OMA TUOTANTO Yksiköt Liikelaitos OSAKEYHTIÖ Kunta Kuntien yhteinen KUNTA YHTYMÄ Normaali ky Liikelaitos ky OSTO- PALVELUT Yritykset yhteisöt

3 ks Muutosvoimia Väestön kehitys Väestön kehitys Kuntatalous Kuntatalous Kansantaudit Kansantaudit Sosiaali- ja terveyspuolen menot Sosiaali- ja terveyspuolen menot Rakenteellinen työttömyys Rakenteellinen työttömyys

4 ks Oulaskankaan yhteistoiminta alue Alustava toimintasuunnitelma 02/2007 – 31.12.2009 Vaihe 1 esiselvitys Vaihe 2 yhteistoiminta- alueen suunnittelu Vaihe 3 Yhteistoiminta alueen toiminnan käynnistäminen Linjaukset Yhteistoiminta -alueen suunnittelu Toiminnan käynnistäminen Alueellisten palvelujen suunnittelu Henkilöstön muutosvalmiuden tukeminen Tavoitteet Organisointi Rahoitus Prosessit Henkilöstö 3/20079/20071/2009 12/2009 5/2007 Ohjelmistojen yhteensovittaminen

5 ks Hankkeen tuotokset Valmistelu vastuu Aikataulu Teema 1. Visio, strategiset linjaukset, prosessit, vaikuttavuus - Visio 2015 ja strategiset tavoitteet - Yhteistoiminta-alue on m ää ritelty - Viestint ä suunnitelma - Palveluprosessit on m ää ritelty ja teknologia tarpeet on kartoitettu Projektiryhm ä Perusturva- ja sosiaalijohtajat 02.03.200713.03.200723.03.2007 Teema 1. Strategiset linjaukset Ohjausryhm ä 31.03.2007 Teema 2. Rakenteet Toimintojen organisoinnista ja hallinnosta sek ä ohjauksesta on sovittu Projektiryhm ä 16.04.2007 Teema 2. Strategiset linjaukset Ohjausryhm ä 03.05.2007 Teema 3. Talous ja henkil ö st ö - Peruspalvelualueen rahoituksesta ja kuntalaskutuksesta on sovittu - Henkil ö st ö n asema muutoksessa on m ää ritelty Projektiryhm ä 10.05.200724.05.2007 Teema 3. Strategiset linjaukset Ohjausryhm ä 31.05.2005 Toimintamallin k ä sittely valtuustojen ja henkil ö st ö n- ja henkil ö st ö j ä rjest ö jen yhteiskokous Ohjausryhm ä + projektiryhm ä 31.05.2007

6 ks Viso Toiminta-ajatus

7 ks Yhteistoiminta alue edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa. Yhteistoiminta alue edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa. Järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kustannustehokkaasti lähipalveluina, seudullisina palveluina ja alueellisina palveluina henkilöstön osaamista ja teknologiaa hyödyntämällä. Järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kustannustehokkaasti lähipalveluina, seudullisina palveluina ja alueellisina palveluina henkilöstön osaamista ja teknologiaa hyödyntämällä. Toiminta-ajatus

8 ks Visio Visio Elinvoimainen ja eheä yhteistoiminta-alue, joka toiminnallaan varmistaa asukkailleen laadukkaat palvelut taloudellisesti. Ennalta ehkäisevä työ on onnistunut Ikäbyramidi on terve Muuttoliike kääntyy positiiviseksi Työllisyysaste kohoaa BKT kohoaa Rakenteellinen työttömyys purkautuu Visio toteutuu, jos

9 ks Strategiset linjaukset Yhteistoiminta-alueen elinvoimaisuus Yhteistoiminta-alueen elinvoimaisuus Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen Palvelujen saatavuus Palvelujen saatavuus Kustannustehokkuus Kustannustehokkuus Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen

10 ks Vaikuttavuus Kansalainen ja päätöksentekijä Tavoite:Kuntalaiset saavat peruspalvelut yhteistoiminta-alueelta Keinot: Palvelurakenteen uudistus/lähipalvelut, seudulliset palvelut, alueelliset palvelut Mittarit: Asiakaspalaute

11 ks Resurssit ja talous (Resurssien hallinta) Tavoitetaso: Kustannukset ovat enintään valtionosuusjärjestelmän laskennallisten kustannusten tasoa. Kustannukset ovat enintään valtionosuusjärjestelmän laskennallisten kustannusten tasoa. Oikea henkilöstömitoitus Oikea henkilöstömitoitusMittarit: Sosiaali- ja terveystoimenkustannukset €/asukas Sosiaali- ja terveystoimenkustannukset €/asukas Rekrytointikapeikot Rekrytointikapeikot

12 ks Tuotantorakenteet Tuotantorakenteet Palvelurakenteet Palvelurakenteet Hallintorakenteet Hallintorakenteet Tavoitetaso: Tavoitetaso: Mittarit: Mittarit: Prosessit ja rakenteet (Suorituskyky ja toimivuus)

13 ks Työyhteisö ja henkilöstö Johtaminen: Johtosuhteet pitää määritellä hyvissä ajoin ennen uuden yhteistoiminta alueen käynnistymistä. Johtaminen: Johtosuhteet pitää määritellä hyvissä ajoin ennen uuden yhteistoiminta alueen käynnistymistä. Esimiestyö ja työnjako, henkilöstön toimenkuvien määrittäminen uudessa organisaatiossa Esimiestyö ja työnjako, henkilöstön toimenkuvien määrittäminen uudessa organisaatiossa Jaksaminen Jaksaminen Rekrytointi RekrytointiTavoitetasoMittarit Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus Sairaus poissaolot Sairaus poissaolot henkilöstöbarometri henkilöstöbarometri

14 ks Esitys yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuulle siirrettävistä tehtävistä Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan yhteistoiminta-alueelle (lähi, alue, erityispalvelut Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan yhteistoiminta-alueelle (lähi, alue, erityispalvelut Yhteistoiminta-alueen päätöksentekosta vastaa alueen demokraattinen toimielin, jolla on tarvittava määrä jaostoja Yhteistoiminta-alueen päätöksentekosta vastaa alueen demokraattinen toimielin, jolla on tarvittava määrä jaostoja Kansanterveyslain mukainen toiminta Kansanterveyslain mukainen toiminta Laitoshoito (vuodeosastot, vanhukset, vammaiset) Laitoshoito (vuodeosastot, vanhukset, vammaiset) Kotihoito (Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja näihin läheisesti liittyvät tukipalvelut Kotihoito (Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja näihin läheisesti liittyvät tukipalvelut Erityispalvelut (päidenhuolto, perheneuvola, mielenterveystyö) Erityispalvelut (päidenhuolto, perheneuvola, mielenterveystyö) Erityistason sosiaalityö (lastensuojelun vaativat tehtävät, lastenvalvojan tehtävät) Erityistason sosiaalityö (lastensuojelun vaativat tehtävät, lastenvalvojan tehtävät) Vammaispalvelulain mukaiset tehtävät ) Vammaispalvelulain mukaiset tehtävät ) Kunnille jää: Lasten päivähoito Lasten päivähoito Asumispalvelut (vanhukset, vammaiset, mielenterveysasiakkaat, päihdeongelmaiset) Asumispalvelut (vanhukset, vammaiset, mielenterveysasiakkaat, päihdeongelmaiset) Päiväkeskustoiminta ja omaishoidontuki Päiväkeskustoiminta ja omaishoidontuki Kehitysvammaisten työtoiminta ja avohuolto Kehitysvammaisten työtoiminta ja avohuolto Perussosiaalityö ja toimeentuloturva Perussosiaalityö ja toimeentuloturva Tukipalvelut Tukipalvelut Vaihtoehto : 1. Vaihtoehto 2.

15 ks 1. vaihtoehto SWOT -analyysi Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan yhteistoiminta- alueelle (lähi, alue, erityispalvelut Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan yhteistoiminta- alueelle (lähi, alue, erityispalvelut Yhteistoiminta-alueen päätöksentekosta vastaa alueen demokraattinen toimielin, jolla on tarvittava määrä jaostoja Yhteistoiminta-alueen päätöksentekosta vastaa alueen demokraattinen toimielin, jolla on tarvittava määrä jaostoja Kansalainen Kansalainen Prosessit ja rakenteet Prosessit ja rakenteet Resurssit ja talous Resurssit ja talous Henkilöstö Henkilöstö Näkökulmat:

16 ks 2. vaihtoehto SWOT Kansanterveyslain mukainen toiminta Kansanterveyslain mukainen toiminta Laitoshoito (vuodeosastot, vanhukset, vammaiset) Laitoshoito (vuodeosastot, vanhukset, vammaiset) Kotihoito (Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja näihin läheisesti liittyvät tukipalvelut Kotihoito (Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja näihin läheisesti liittyvät tukipalvelut Erityispalvelut (päidenhuolto, perheneuvola, mielenterveystyö) Erityispalvelut (päidenhuolto, perheneuvola, mielenterveystyö) Erityistason sosiaalityö (lastensuojelun vaativat tehtävät, lastenvalvojan tehtävät) Erityistason sosiaalityö (lastensuojelun vaativat tehtävät, lastenvalvojan tehtävät) Vammaispalvelulain mukaiset tehtävät ) Vammaispalvelulain mukaiset tehtävät ) Kunnille jää: Lasten päivähoito Lasten päivähoito Asumispalvelut (vanhukset, vammaiset, mielenterveysasiakkaat, päihdeongelmaiset) Asumispalvelut (vanhukset, vammaiset, mielenterveysasiakkaat, päihdeongelmaiset) Päiväkeskustoiminta ja omaishoidontuki Päiväkeskustoiminta ja omaishoidontuki Kehitysvammaisten työtoiminta ja avohuolto Kehitysvammaisten työtoiminta ja avohuolto Perussosiaalityö ja toimeentuloturva Perussosiaalityö ja toimeentuloturva Tukipalvelut Tukipalvelut Kansalainen Kansalainen Prosessit ja rakenteet Prosessit ja rakenteet Resurssit ja talous Resurssit ja talous Henkilöstö Henkilöstö Näkökulmat 10.1.2015


Lataa ppt "Ks Oulun Eteläinen  3 seutukuntaa  Nivala - Haapajärven  Siikalatvan  Ylivieskan  17 kuntaa 19.3.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google