Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kommunikointi kommunikoinnin ongelmia aiheuttaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kommunikointi kommunikoinnin ongelmia aiheuttaa"— Esityksen transkriptio:

1 Kommunikointi kommunikoinnin ongelmia aiheuttaa
erilaiset odotukset ja painotukset kieli käyttäjien vastarinta yhteistyöhalu käyttäjäryhmien erilaiset tavoitteet sosiaaliset taidot, asenteet, luonteenpiirteet ratkaisuja kommunikointiongelmiin? kehitysryhmän sisäinen toimivuus 50% työajasta kuluu kommunikointiin 20% tuottamattomiin tehtäviin (koulutus, matkustaminen,..) 30% tuottavaan itsenäiseen työskentelyyn  ryhmätyön tehokkuus tärkeä projektiryhmän kokoonpano!! 12. Projektinhallinta

2 Yleistä projektityöskentelystä
projekti (project) kertaluontoinen tehtävä, jolla on määrätyt tavoitteet, organisaatio sekä resurssit toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta laaditun aikataulun mukaisesti, suunnitelman toteutumista valvotaan projektointi koko järjestelmähanke esitutkimuksen jälkeen yhtenä projektina (pieni hanke) esitutkimuksen ja karkean määrittelyn jälkeen hanke toteutetaan useana rinnakkaisena projektina, jolloin tuotantojärjestelmä kootaan projektien tuottamista osista prosessimallin vaiheista kootaan erilliset projektit (vaiheilla eri toteuttajatahot) 12. Projektinhallinta

3 Projektiorganisaatio
”perustapaus” Projektiryhmä 12. Projektinhallinta

4 Projektiorganisaatio
projektipäällikkö (project manager) kokonaisvastuu projektista projektisuunnitelman laatiminen projektin läpiviennin johtaminen aikataulusta, resursseista, kustannuksista vastaaminen projektin tilan raportoiminen projektin päättämisen valmistelu vastaa projektin tulosten sisällöstä ja laadusta yleensä osallistuu projektin toteutukseen projektisihteeri (project secretary) käytännön asioiden huolehtiminen dokumentointi (tulokset & hallinnollinen aineisto) jäsen omat tehtävät ja niiden dokumentointi ja esittely projektipäällikölle 12. Projektinhallinta

5 Projektiorganisaatio
ohjaus- eli johtoryhmä (steering committee) projektin korkein päättävä elin asiakkaan edustajat & kehittäjän edustajat projektisuunnitelmien käsittely projektin valvonta projektin lopettamisesta päättäminen tukiryhmä tarvittaessa erillinen asiantuntijaryhmä laadun varmistamiseksi informaatioryhmä tarvittaessa isoissa projekteissa: edustajat kaikista yksiköistä, jolloin johtoryhmä saadaan pienemmäksi 12. Projektinhallinta

6 Projektin vaiheet Neljä erillistä vaihetta: projektin suunnittelu
käynnistäminen toteutus päättäminen 12. Projektinhallinta

7 Projektin vaiheet – suunnittelu
täsmennetään projektin tehtäväksi anto määritellään projektiorganisaatio analysoidaan riskit valitaan tekniikat ja työkalut suunnitellaan projektin tukitoiminnot vaiheistetaan ja aikataulutetaan projekti  alustava projektisuunnitelma 12. Projektinhallinta

8 Projektin vaiheet - suunnittelu
Projektisuunnitelma sisältää projektin tavoitteet ja niiden priorisointi projektiorganisaatio – valtuudet, vastuut projektin valvonta ja ohjaus ja projektisuunnitelman ylläpito projektin dokumentointi sekä tuotoksen että läpiviennin osalta sisäinen ja ulkoinen raportointi aikataulutus vaiheet, tehtävät vaiheittain henkilöresurssien käyttö talousarvio muut resurssit (tilat, laitteet,) menetelmät ja työkalut riskienhallinta laadunvarmistus 12. Projektinhallinta

9 Projektin vaiheet - suunnittelu
oleellista: suunnittelun jatkuvuus – suunnitelmien toteutumista seurataan ja tarvittaessa muokataan yksityiskohtia lisätään projektin edetessä vaiheille määritellään vaihetulokset, joita arvioidaan ja päätetään jatkosta vaiheiden tarkempi suunnittelu (tehtävät ja niiden järjestys) suunnitellaan kunkin vaiheen aluksi vaiheistus luo perustan aikataulutukselle ja resurssoinnille vaiheistusta ja aikataulutus voidaan kuvata taulukoin tai esim. Gantt- kaaviolla: 12. Projektinhallinta

10 Projektin vaiheet - suunnittelu
12. Projektinhallinta

11 Projektin vaiheet - käynnistäminen
käynnistyminen tulee tehdä selväksi kaikille osapuolille pelisäännöt, epävarmuuden poistaminen johtoryhmän kokouksella 12. Projektinhallinta

12 Projektin vaiheet - toteutus
vaiheiden tehtävät voidaan jakaa suoritustehtäviin  lopputuote ohjaustehtäviin seuranta ohjaus tehtävät ovat vuorovaikutuksessa keskenään tarkistuspisteet keskeisiä (yleensä kunkin vaiheen päätteeksi) 12. Projektinhallinta

13 Projektin vaiheet - päättäminen
projekti päätetään aina vaikkei tavoitteita saavutettaisikaan johtoryhmän kokous päättää loppuraportti ja tulokset dokumentaation arkistointi 12. Projektinhallinta

14 Projektin seuranta Raportointi Ajankäytön seuranta Projektipalaverit
Katselmukset Tarkastukset 12. Projektinhallinta

15 Projektin riskien hallinta
Riskien kartoittaminen ja niihin varautuminen = riskienhallinta Riski Miksi tässä projektissa riskinä Miten hallitaan Kuka on vastuussa Miten todennäköisyys minimoidaan ja miten toimitaan riskin toteutuessa Mitä resursseja tarvitaan 12. Projektinhallinta


Lataa ppt "Kommunikointi kommunikoinnin ongelmia aiheuttaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google