Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajennettu työssäoppiminen TOP LAAJA Verkostotapaaminen 7.11.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajennettu työssäoppiminen TOP LAAJA Verkostotapaaminen 7.11.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Laajennettu työssäoppiminen TOP LAAJA Verkostotapaaminen 7.11.2012

2 TALOUS  Avustuksen kustannukset eriteltävä jollain tavoin muusta kirjanpidosta (avattava oma kustannuspaikka, projektinumero tms. jolla seurataan avustukselle kertyneitä kustannuksia).  Avustuksen menojen tulee olla päätöksessä hyväksyttyjä menoja ja avustuksen käyttöaikana syntyneitä.  Hankintoja tehtäessä yksityisiltä tavaran tai palvelujen tuottajilta on otettava huomioon julkisia hankintoja koskevat säädökset. Kilpailutukset tulee dokumentoida ja liittää laskuihin.  Kaikkien henkilöiden joiden palkkakustannukset kirjautuvat avustukselle kuluksi, on pidettävä työajanseurantaa.

3 TALOUS  Jokainen osatoteuttaja täyttää oman OPH:n sivuilta löytyvän tilityslomakkeen ja toimittaa sen hallinnoijalle sovitussa aikataulussa. Lomakkeen allekirjoittaa allekirjoitusoikeuden omaava henkilö.  Liitteenä tulee olla kirjanpidon vastaavan henkilön allekirjoittama pääkirja kirjanpidosta siltä ajalta, jolta tilityshakemus tehdään. Hakemukseen ei liitetä muita dokumentteja.  Arvonlisävero voidaan hyväksyä kustannuksiin vain silloin, jos arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Osatoteuttajan organisaation sisällä tehdään päätös sisältävätkö haettavat summat arvonlisäveron vai haetaanko kustannukset ilman arvonlisäveroa. Kumman tavan tahansa osatoteuttaja valitseekin ensimmäisellä kerralla, se tapa säilyy koko avustuskauden samanlaisena.

4 TALOUS  Osatoteuttaja lähettää hallinnoijalle laskun, joka on saman suuruinen kuin varsinainen tilityslomakekin on. Osatoteuttaja ei lisää enää laskun loppusummaan arvonlisäveroa, koska kyseessä on vain rahansiirto hallinnoijalta osatoteuttajalle.  Hallinnoija kokoaa kaikkien osatoteuttajien aineistot ja tekee yhden kustannustilityslomakkeen OPH:een.  Jokainen organisaatio säilyttää omat aineistonsa mahdollista tarkastusta varten.  Tositteiden säilytysaika on 6 vuotta

5 TALOUS  YHTEENVETO:  Oph:n tilityslomake -liitteenä pääkirja ja allekirjoitusoikeudet (jos ei muutoksia kerta riittää) -lasku hallinnoijalle  Säilytettävät materiaalit: (säilytysaika 6 vuotta) -sopimukset -Työajanseurantalomakkeet (palkoissa) -laskut -kirjanpidontositteet

6 TALOUS  YHTEYSTIEDOT  Sirpa Aalto, PHKK projektitalous sirpa.aalto@phkk.fisirpa.aalto@phkk.fi puh. 044 708 1317  Oph:n tilityslomake osoitteessa: http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_k http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_k oulutus


Lataa ppt "Laajennettu työssäoppiminen TOP LAAJA Verkostotapaaminen 7.11.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google