Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UKJ ja ulkoiset järjestelmät AAPA ja FUCIO –yhteistyöpalaveri 21.8.2013 Ari Ahlqvist.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UKJ ja ulkoiset järjestelmät AAPA ja FUCIO –yhteistyöpalaveri 21.8.2013 Ari Ahlqvist."— Esityksen transkriptio:

1 UKJ ja ulkoiset järjestelmät AAPA ja FUCIO –yhteistyöpalaveri 21.8.2013 Ari Ahlqvist

2 KIRJASTOVERKKOPALVELUT UKJ-hankkeen perusteita  Useat kirjastojen vanhat, integroidut järjestelmät alkavat olla elinkaarensa loppuvaiheessa  Kirjastojen toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu edelleen  Aineistot ja asiakkaiden toimintatavat ovat erilaiset kuin nykyisten järjestelmien suunnitteluvaiheessa

3 KIRJASTOVERKKOPALVELUT UKJ-hankkeen lähtökohdat  Valmistelutyössä tehtyjä UKJ:n stategisia perusvalintoja –Avoin lähdekoodi –Integroituminen muuhun kansalliseen palvelukokonaisuuteen –Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen –Moduulirakenne –Kirjastojen yhteistyö

4 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vuoden 2013 projektisuunnitelmasta  Suunnitteluvaiheessa laaditaan –Uuden järjestelmän laaja kuvaus, vaatimusmäärittely –Projektisuunnitelma toteutusvaiheelle  toteutuksen tapa ja vaiheistus  Lisäksi tuotetaan kartoitukset: –avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmien kartoitus –muualla toteutettujen kirjastojärjestelmähankkeiden kartoitus

5 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Uuden järjestelmän kuvaus  järjestelmän toiminnallisuuden ja teknisen rakenteen kattava kuvaus toteuttamisvaihetta varten kokonaisarkkitehtuurimallia soveltaen –Toiminta-arkkitehtuurin kuvaus  järjestelmän sanasto  toimintojen kuvaukset  standardien ja rajapintojen kuvaukset –tietoarkkitehtuurin kuvaus  käsitteellinen malli  järjestelmän käsittelemien tietojen kuvaukset  tietovarantojen kuvaukset

6 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Uuden järjestelmän kuvaus 2 –tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaus  tietorakenteiden kuvaukset  moduulien kuvaukset  järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus –teknologia-arkkitehtuurin kuvaus laitteisto- ja ohjemistoympäristön kuvaus. –järjestelmän ei-toiminnalliset vaatimukset

7 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Projektin rajauksessa huomioon otettavaa  Saman aikaisesti etenevät muut projektit –asiakasliittymä Finna –metatietovaranto Melinda –auktoriteettitietokanta Asteri –ontologiapalvelu Onki –RDA:n käyttöönottoprojekti  Littymät muihin ulkoisiin järjestelmiin –Kirjastojen kehysorganisaatioiden järjestelmät –Muut ulkoiset järjestelmät

8 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Projektin työpaketit  Projekti on jaettu 18 työpakettiin –5 tukityöpakettia –13 selvitys- ja määrittelytyöpakettia  https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/UKJ- suunnittelun+projektisuunnitelma+2013#UKJ- suunnittelunprojektisuunnitelma2013-_Toc345596321 https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/UKJ- suunnittelun+projektisuunnitelma+2013#UKJ- suunnittelunprojektisuunnitelma2013-_Toc345596321

9 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset käyttäjätarinoiden avulla  https://www.kiwi.fi/display/ukjkuvaus/Toiminta- arkkitehtuurin+kuvaaminen https://www.kiwi.fi/display/ukjkuvaus/Toiminta- arkkitehtuurin+kuvaaminen  Kuvausten katselmointi ja hyväksyntä: –Projektiryhmä –Kirjastojen asiantuntijoista koostuvat toimintokohtaiset ryhmät

10 KIRJASTOVERKKOPALVELUT UKJ:n mahd. liittymiä korkeakoulujen järjestelmiin  Taloushallinto - kirjastojärjestelmän hankintaosuus  Opiskelijarekisterit - tieto opiskelijuudesta asiakasrekisteriin  Henkilöstohallinto - tieto henkilökuntaan kuulumisesta asiakasrekisteriin  Opintohallinto - yhteydet vaatimusten ja opintoaineistojen välillä  Oppimisympäristöt - yhteydet aineistoihin  Tilastot

11 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tukea UKJ:lle?  Tunnistautumisjärjestelmät  Palveluväylän avulla toteutetut järjestelmäkokonaisuudet  Rajanpintojen määrittely UKJ:ssa, jotta yllä mainitut yhteydet korkeakoulujen muihin järjestelmiin voitaisiin toteuttaa –Rajapintakysymyksistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=17765398 https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=17765398


Lataa ppt "UKJ ja ulkoiset järjestelmät AAPA ja FUCIO –yhteistyöpalaveri 21.8.2013 Ari Ahlqvist."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google