Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MONIALAINEN LIIKKUVA TUKI HAJAUTETTUUN ASUMISEEN Arviointityöskentely 2.12.2014

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MONIALAINEN LIIKKUVA TUKI HAJAUTETTUUN ASUMISEEN Arviointityöskentely 2.12.2014"— Esityksen transkriptio:

1 MONIALAINEN LIIKKUVA TUKI HAJAUTETTUUN ASUMISEEN Arviointityöskentely 2.12.2014 jari.karppinen@avainvaki.fi

2 Työskentelyn osa-alueet 1. Mallintamistyö Prosessikuvaukset 12 kpl (palvelu- ja/tai yhteistyöprosessit) 2. Arviointityöskentely Itsearvioinnin tuki Lupaavien käytäntöjen vertaisarviointimalli Kevyt malli kustannusvaikuttavuuden arviointiin? 3. Pilottityöskentelymallin kuvaus ja arviointi (Ajatustalo) 4. Erityiskysymykset

3 Mitä arvioidaan 1 Itsearvioinnin tuki Palvelun vaikutukset Asumisen onnistuminen, tilastot esim. Paavon seurantakysely Asiakkaiden vaikuttavuuskokemukset Tilaajan/lähettäjän arvio palvelun vaikutuksista Työntekijän itsearviointi palvelun vaikutuksista Monialaisen työn toimivuus Tiimin rakenne ja yhteistyön toimivuus Yhteistyöverkoston rakenne ja yhteistyön toimivuus Liikkuvan tuen (kotiin saatava tuki) toimivuus Liikkuvan tuen prosessin tehokkuus, kehittämistarpeet

4 Mitä arvioidaan 2. Lupaavien käytäntöjen vertaisarviointimalli Toimintamallien elinkelpoisuus ja levitettävyys Keskeiset elementit Vahvuudet ja kehittämistarpeet Kustannusvaikutukset? (esim. vaihtoehtolaskelmat) Levitettävyyttä tukevat ja estävät tekijät

5 Vaihe 1. itsearvioinnin tuki Itsearviointi on kehittämistyön perusta Itsearvioinnin välineitä Yhteisiä lomakkeita ja työvälineitä Yhteismitallisuutta Yhdessä seurattavat indikaattorit Voidaan täydentää paikallisen tarpeen mukaan Koulutusta itsearvioinnin toteuttamiseen

6 Havaintoja välitehtävästä Välitehtäviä palautettu 8 kpl Eritasoisia arviointikäytäntöjä Osalla kattava arviointikokonaisuus, systemaattinen työskentely, laajat konkreettiset mittaristot Osa tekee arviointia satunnaisemmin Hyvää: Kerätään palautetta (esim. asiakaspalautteet) Työpari ja tiimitasoinen reflektio asiakastyöstä Alku- ja lopputilanteen arviot (muutoksen näkyväksi tekemistä) Kehitettävää: Asiakkaan rooli arvioinnissa? (esim. tavoitteiden toteuttuminen) Määrällisen mittaamisen käytännöt? Henkilöstön hyvinvoinnin arviointi? Miten arviointia hyödynnetään systemaattisesti kehittämisessä?

7 Arvioinnin tulee johtaa kehittämis- toimenpiteisiin Muistattehan kuvata myös arvioinnin/kehittämisen osana prosessikuvausta

8 Ryhmätyöskentely Taustamateriaalina esimerkkilomakkeita piloteista ja Tampereelta 30 min työstä ryhmissä, palautekeskustelu 15 min Kirjatkaa mielestänne tärkeimmät Mitkä ovat keskeisimmät asumisen onnistumiseen vaikuttavat tekijät? - Mitkä asiat tulee osata/sujua, jotta asuminen onnistuu? - Miten em. asioita kannattaa mitata? Huom. asumisen onnistumisen näkökulma

9 Mitä seuraavaksi Kokoamme välitehtävien ja työryhmätyön tuotosten pohjalta mallilomakkeiston MLTH:n vaikutusten arviointiin, jokainen voi täydentää näkemyksensä mukaan Seuraava välitehtävä liittyy MONIALAISUUDEN ja LIIKKUVAN työn toimivuuden arviointiin. Tarkennetaan myöhemmin. Seuraava kokoontuminen vuoden 2015 alussa päivämäärä ja paikka?


Lataa ppt "MONIALAINEN LIIKKUVA TUKI HAJAUTETTUUN ASUMISEEN Arviointityöskentely 2.12.2014"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google