Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuulivoima Tekesin strategiassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuulivoima Tekesin strategiassa"— Esityksen transkriptio:

1 Tuulivoima Tekesin strategiassa
Vaasa Jerri Laine

2 Tekesin Teknologiastrategia
Muutosta ajavat tekijät: globalisaatio, osaaminen, digitaalisuus, verkottunut toiminta, kestävä kehitys, sosiaalinen kehitys, teknologian muutosvoimat Klustereiden kehitys: elinkeinojen kilpailukyky ja uusiutuminen, uusien toimialojen syntyminen ja kasvu Hyvinvointi kestävän kehityksen ehdoilla Älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät Tieto- ja viestintä- teknologia Hyvinvoinnin sovellukset Materiaali- teknologia Kestävän kehityksen sovellukset Osaamis- intensiivinen palveluliiketoiminta Bio- teknologia Verkottuneen talouden liiketoimintaosaaminen Docs 14500 02-03

3 Kestävän kehityksen sovellukset
2010 jälkeen elinkaariasiat ympäristön teknologiat kierrätys ja hyötykäyttö * biohajoavuus materiaaleja ja energiaa säästävät tuotteet ja prosessit vähävaiheiset ja suljetut prosessit ja järjestelmät kasvihuonekaasujen vähentämisen ratkaisut uusiutuvat materiaalit ja energialähteet energian hajautetut tuotanto- järjestelmät turvalliset ja ympäristömyötäiset järjestelmät ja kulkuvälineet uusien energiamuotojen laajamittainen hyödyntäminen vetytalous fuusio ilmastomyönteiset ratkaisut ja ilmaston- muutokseen sopeutuminen biodiversiteettiä tukevat ratkaisut terveellisen ja turvallisen ympäristön ratkaisut kestävän kehityksen yhdyskunta molekyylitalous Docs 14500 02-03

4 Energia-alueen merkittäviä panostuskohteita
Ilmastonmuutoksen torjunta Uusiutuvat energiamuodot Hajautetut energiajärjestelmät Energian tehokas käyttö Vetyteknologia, polttokennot Liikenteen biopolttonesteet ja bioenergialähteet Innovaatioympäristöstä huolehtiminen Jel

5 Hajautettujen energiajärjestelmien teknologiaohjelman painopisteet
Liiketoimintatavat - Energiapalvelut - Uudet liiketoimintamallit - Asiakkaan päätöksenteko- välineet - Rahoitusratkaisut Järjestelmäratkaisut - Älykkäät komponentit - Yhteensopivuus - Mallinnus- ja mitoitusohjelmat - IT, automaatio, ohjaus ja valvonta - Standardoidut ratkaisut Integrointi - Paikalliseen energialähteeseen kulutuskohteeseen - Asiakkaan järjestelmiin - Ulkopuoliseen energiajärjestelmään - Kulutuksen ja tuotannon hallinta, ohjaus ja valvonta Teollinen valmistaminen - Sarjatuotantotekniikat - Modularisuus - Muotoilu - Joustavuus - Yksinkertaisuus - Standardoidut ratkaisut Informaatioteknologian hyödyntäminen - Alustat, sovellukset, mallit ja simulaatiot toimivuuden ja kustannusten arvioimiseksi - Tekniset palvelut, järjestelmät ja laitteet toiminnalliseksi palvelukokonaisuudeksi Esimerkkijärjestelmät Jel

6 Tuulivoiman rahoitus Tekesissä
Jel

7 Tekesin tuulivoimastrategian reunaehtoja
Suomessa on niukat tutkimusresurssit VTT Prosessit (~ 6 henkilöä) ainoa kokopäiväinen ryhmä Suomen tuulivoimateollisuus koostuu isoista yrityksistä ABB, Metso, Rautaruukki, Ahlström Suomen tuulivoimateollisuus kasvaa ja on vientivetoinen Vuonna 2001 liikevaihto ~200 M€, kasvu ~30% Suomessa rakennettiin: vuonna MW, vuonna 2002, 2-10 MW Alan kilpailu tulee kiristymään entisestään Jel

8 ”Suomi tuulivoiman suurvalta vielä vuonna 2010”
VISIO ”Suomi tuulivoiman suurvalta vielä vuonna 2010” Jel

9 Haasteita ja tavoitteita
Pk-sektori mukaan kehitys- ja liiketoimintaan Isojen yritysten kanssa alihankkijoina tai partnereina Yrityskentän kartoitus? Isoilta yrityksiltä haasteellisia ja verkottuneita t&k hankkeita Mukana tutkimuslaitoksia ja pk-yrityksiä Riittävä haastetaso (tutkimuksellisuus, aikajänne, riski) Suomeen lisää vahvoja tutkimusryhmiä Aluksi vähintään Professori + muutama tutkija Tutkimustoiminnan tulee vastata teollisuuden tarpeisiin Tutkimus ennakoivaa ja kansainvälisesti korkeatasoista Mukana kansainvälisessä t&k toiminnassa Verkottunut keskenään, isojen- ja pk-yritysten kanssa Jel


Lataa ppt "Tuulivoima Tekesin strategiassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google