Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Blogin käyttö opetuksen ja ohjauksen tukena Tiina, Tarja, Tari ja Sirpa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Blogin käyttö opetuksen ja ohjauksen tukena Tiina, Tarja, Tari ja Sirpa."— Esityksen transkriptio:

1 Blogin käyttö opetuksen ja ohjauksen tukena Tiina, Tarja, Tari ja Sirpa

2 Sisältö 1 Johdanto 2 Oppimisympäristö ja oppimisen strategiat 3 Affordanssiteoria 4 Blogin pedagoginen käytettävyys 5 Pohdinta Lähteet

3 Johdanto  Verkko-opetus yhä merkitsevämmäksi osaksi opetusta eri kouluasteilla  Blogialustat ovat helppokäyttöisiä ja mahdollistaa osallistumisen keskusteluihin  Blogit soveltuvat hyvin opetuskäyttöön  vaatii opettajilta kouluttautumista ja taitojen kehittämistä  Opettajan “läsnäolo” tehtävä näkyväksi  Työn tavoite esimerkin avulla kuvata blogin käyttöä opetuksessa

4 Oppimisympäristö ja oppimisen strategiat  Tietoisia kognitiivisia toimintoja, joiden avulla oppija pyrkii saavuttamaan oppimis- tehtävälle asettamansa tavoitteet  Ymmärtävän oppimisen voi saavuttaa todennäköisemmin käyttämällä oppimisen strategioita  Oppimisympäristö ohjaa oppijan käyttämien strategioiden valintaa  Hyperteksti ei tuota parempaa oppimista, vaan merkityksellisiä ovat tekstin prosessoinnin strategiat.

5 Oppimisen strategiat: 1. Harjoittelustrategiat 2. Eloborointistrategiat 3. Organisointistrategiat 4. Metakognitiiviset strategiat 5. Affektiiviset strategiat  Verkko-oppimisympäristössä on helppo havaita omaa ja muiden toimintaa  Opettajan on helppo havaita, miten kukin oppija etenee ja milloin tukea tarvitaan

6 Affordanssiteoria  Tarkoittaa toimijan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta, jolloin huomioidaan opiskelijan ominaisuudet ja tarpeet sekä ympäristön tarjoamat mahdollisuudet  Eivät ole ympäristön tai yksilön ominaisuuksia, resursseja tai piirteitä, vaan muodostuvat vuorovaikutuksessa, havaitsemisessa, toiminnasssa, oppimisessa näiden välille

7 Affordanssiteoria  Blogin tärkein käyttömahdollisuus on tiedon jakaminen tietylle intressiryhmälle  Blogi ei mahdollista reaaliaikaista läsnä- oloa, mutta asynkroninen keskustelu ja kommentointi kuuluvat blogin teknisiin omi- naisuuksiin

8 Blogin pedagoginen käytettävyys lukion opinnoissa  Käytettävyys on mitta siitä, miten hyvin käyttäjät voivat käyttää esim. oppimis- ympäristöä opiskelussa ja samalla saavuttaa asetetut tavoitteet  Esimerkkinä lukio-opintojen tukena kurssi- blogin käyttö  Opettaja aktiiivinen osallistuja, aktivoimalla ja kannustamalla

9 Esimerkkinä blogi lukio-opinnoissa  Blogista löytyisi tunneilla käyty materiaali, jos opiskelija joutuu olemaan pois  Kurssiblogin sisältö; - ilmoitustaulu, jonne mm. tehtävät - keskustelukanava - palautekanava, kaksisuuntainen - linkkivinkit mm. julkaisuja tai vanhoja ylioppilaskokeita - linkki opiskelijan omaan oppimisblogiin → toimisi ainakin osana lukio-opintoja

10 Blogin käytön hyvät puolet 1. Opetus monipuolistuu 2. Kynnys tietokoneeseen madaltuu 3. Materiaalin saa blogiin opiskelijoiden saataville 4. Opiskelumotivaatio lisääntyy 5. Erilainen oppimisympäristö, tukee erilaisia oppimistapoja 6.Tiedon jakaminen muille helppoa 7. Opiskelijoiden toistensa kannustaminen 8. Oman oppimista seurata

11 Blogin käytön huonot puolet 1. Työläs 2. Käytön haastavuus 3. Ei tue kaikkia opiskelumuotoja 4. Tarvittavat muut ohjelmat ja ympäristöt

12 Blogin pedagoginen käytettävyys yläkoulussa  Blogi ei välttämättä sovellu kaikkeen eikä ehkä yläkoulussa tapahtuvaan opiskeluun  Motivaation merkitys  Ryhmätöiden tekemiseen wiki ja käsite- kartta  Verkko-oppimisympäristöä voisi käyttää yläkoulussa esim. Koetilanteessa  Mindmap: http://mind42.com/pub/mindmap?mid=ec834bcc-1e83- 4cc3-935b-7f5aa73c295d

13 Pohdinta  verkkoympäristö on tuttu ympäristö opiskelijoille, käyttö opintojen tukemiseen on luonnollista  Se edellyttää aktiivista ja dialogista työskentelyä  Opettaja tukee oppimisprosessia “etupainotteisesti”  Ohjauksen luonne on reaktiivista, eikä se kohdistu oppimisen ohjaukseen, vaan näkyvään toimintaan  Haasteeksi muodostuu opiskelijoiden tietotekniset valmiudet


Lataa ppt "Blogin käyttö opetuksen ja ohjauksen tukena Tiina, Tarja, Tari ja Sirpa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google