Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAK:n luottamusmieskonferenssi Kiljava 11. - 12.10.2014 YT-paja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAK:n luottamusmieskonferenssi Kiljava 11. - 12.10.2014 YT-paja."— Esityksen transkriptio:

1 SAK:n luottamusmieskonferenssi Kiljava 11. - 12.10.2014 YT-paja

2 Tavoite ”paremmat yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtavat työntekijöille mahdollisimman hyvään lopputulokseen” onko realistista odottaa, että lainsäädäntö muuttuisi ja työntekijöiden valta työpaikoilla kasvaisi merkittävästi? onko mahdollista kehittää omaa toimintaa ja oppia käyttämään olemassa olevia työkaluja entistä paremmin? 2 11.10.2014 Paperiliitto r.y./JMK

3 Tavoite Mikä on tavoitteemme? Milloin aloitamme valmistautumisen? Miten hoidamme neuvottelut ? 11.10.2014 Paperiliitto r.y./JMK 3

4 Mikä on yhteistoimintalain tavoite? ”Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.” 11.10.2014 Paperiliitto r.y./JMK 4

5 Mikä on yhteistoimintalain tavoite? 8 luvussa vastaavasti: ”Jos työnantajan harkitsemat, yritystoimintaa koskevat ratkaisut ilmeisesti johtavat yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, on yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi näiden toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia, 49 §:ssä tarkoitettuja toimintaperiaatteita tai toimintasuunnitelmia, vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.” 11.10.2014 Paperiliitto r.y./JMK 5

6 Mitä työkaluja meillä on käytettävissämme (ja käytetäänkö niitä)?

7 Tiedonsaanti ‒Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot lain kolmannessa luvussa tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta palkkatiedot tiedot yrityksen työsuhteista (määräaikaisten ja osa- aikaisten työsuhteiden määrä) selvitys yrityksen ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista (työkohteet, työtehtävät ja ajanjaksot, jolloin ulkopuolista työvoimaa käytetään) henkilöstöryhmien edustajien oikeus lisäselvityksiin edellä mainituista tiedoista 11.10.2014 Paperiliitto r.y./JMK 7

8 Tiedonsaanti ‒Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet (neljäs luku) henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet (neuvoteltava ja laadittava vuosittain) ‒Yhteistoimintamenettelyn aikana annettavat tiedot tiedot aiottujen toimenpiteiden perusteista alustava arvio irtisanottavien ym. määrästä selvitys periaatteista, joiden mukaan kohteiksi joutuvat työntekijät määräytyvät arvio ajasta, jonka kuluessa toimenpiteet toteutetaan 11.10.2014 Paperiliitto r.y./JMK 8


Lataa ppt "SAK:n luottamusmieskonferenssi Kiljava 11. - 12.10.2014 YT-paja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google