Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten oppimiskäsitykset ovat muuttuneet aikojen saatossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten oppimiskäsitykset ovat muuttuneet aikojen saatossa"— Esityksen transkriptio:

1 Miten oppimiskäsitykset ovat muuttuneet aikojen saatossa
Oppimiskäsityksistä Miten oppimiskäsitykset ovat muuttuneet aikojen saatossa

2 Behavioristinen suuntaus
Normatiivista, oikean suuntaisen käyttäytymisen oppimista ja vakiinnuttamista. Palkkio / rangaistusajattelua Näkemys oppimisesta Näkemys oppijasta Oppilas. Opettaja hallitsee oppimisprosessia. Mallioppiminen on keskeistä.

3 Kognitiivinen suuntaus
Näkemys oppimisesta Näkemys oppijasta Suunnitelmallinen reitti, jota myöten oppiminen etenee. Opetus on tietoista ja suunnitelmallista, jota opettaja johtaa Opiskelija. Aktiivinen, mielekkyyttä ja oppimisen merkityksellisyyttä korostava.

4 Humanistinen suuntaus
Näkemys oppimisesta Näkemys oppijasta Oppiminen on kasvutapahtuma, joka on kokemuksellinen ja syklisesti etenevä pohdinta tiedonkäsittelyprosessi. Opettaja tukee ja ohjaa sitä. Oppija. Aktiivinen ja tarkoitushakuinen, omista motivaatioistaan lähtevä ja itseohjautuvaksi kehittyvä yksilö.

5 Konstruktiivinen ja sosiokonstruktiivinen suuntaus
Näkemys oppimisesta Näkemys oppijasta Todellisuuden konstruktointia, rakentamista, joka on tilannesidonnaista. Oppiminen on tiedon jäsentämistä ja käsitysten laajentamista. Sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen kuuluu oppimisen yhteisöllisyys sekä tiedon rakentuminen jakamalla ja työstämällä sitä muiden kanssa. Oppija, joka valikoi ja tulkitsee saatua informaatiota aikaisempaan tietoonsa liittäen. Hän kehittyy kriittisessä ajattelussaan. Oppija toimii yhteistoiminnallisuuden periaatteita noudattaen yhdessä muiden kanssa jakaen ja yhdistäen tietoa.


Lataa ppt "Miten oppimiskäsitykset ovat muuttuneet aikojen saatossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google