Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nesteensiirtopumput ja perfuusorit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nesteensiirtopumput ja perfuusorit"— Esityksen transkriptio:

1 Nesteensiirtopumput ja perfuusorit
Satu Hyytiäinen

2 Nestehoidon yhteydessä täytyy infuusion nopeutta voida säädellä tarkasti.
Mitä korkeammalla infuusiopullo- tai pussi on, sitä nopeammin neste siirtyy potilaaseen. Infuusion nopeuden tarkkaan säätelyyn käytetään infuusioautomaatteja- ja perfuusoreita. Infuusioautomaatit säätelevät nesteen virtausta laitteen potilaan suoneen aikaansaaman positiivisen paineen avulla.

3 Tilavuusohjatuissa infuusioautomaateissa ja ruiskupumpussa infuusion annosnopeus ilmoitetaan tilavuutena aikayksikköä kohti eli millilitraa/tunti ml/h. Yleensä infuusionopeutta voidaan säätää 1ml:sta 999 ml:aan tunnissa. Infuusioautomaateissa on käytettävä aina nimenomaan siihen kuuluvaa infuusiovälineistöä. Infuusioautomaatteja käytettäessä sairaanhoitajan on oltava tarkka aseptiikassa, lääkkeen laimentamisessa, annostuksen ohjelmoinnissa ja ilman poistamisesta letkustosta.

4 Infuusioautomaatti Infuusioautomaatti

5 Letkustojen tiiviys ja paikoillaan pysyminen on tärkeää.
Infuusioautomaatteja voidaan käyttää: Pienten ja suurten infuusiovolyymien tarkkaan annosteluun. Parenteraalisten ja enteraalisten ravintoliuosten infusointiin. Verensiirtoihin. Voimakkaiden lääkkeiden annosteluun (esim. dopamiini, hepariini, oksitosiini, nitrofurantoiini).

6 Perfuusori eli ruiskupumppu

7 Perfuusoreissa eli ruiskupumpuissa elektronisesti valvottu pumppu työntää ruiskun mäntää tasaisesti säädetyllä nopeudella. Perfuusorien tarkkuus riippuu käytettävistä ruiskuista. Ruiskutusnopeuden tarkan säädön turvaamiseksi niissä saa käyttää vain jokaista laitetta varten suunniteltuja ruiskuja ja letkustoa. Ruiskujen koko vaihtelee 10ml:stä 100ml:aan. (lääkelisäystarra oltava) Ruiskupumput tarkoitettu pääsääntöisesti iv. Lääkityksen tarkkaan ja jatkuvaan infusointiin ja epiduraaliseen lääkitykseen. Mukana myös kerta-annos eli bolustoiminto.

8 IVAC –ruiskupumpun ominaisuuksia
Infuusionopeus säädettävissä 0,1-99,9 ml/h. Virtaus lakkaa automaattisesti ja laite hälyyttää sekä ääni- että valomerkillä, ruisku tyhjä pumppu ei noudata säädettyä nopeutta järjestelmässä on tukkeuma Sisäänrakennettu akku mahdollistaa käytön myös potilassiirtojen aikana. Viimeksi säädetty infuusionopeus ja annettu infuusiomäärä voidaan tarkistaa näyttöruudusta.

9 IVAC –ruiskupumpun ominaisuuksia
Laite ilmoittaa, milloin ruisku on tyhjenemäisillään. Kytke pumppu sähköverkkoon vähintään 3 tunniksi ennen käyttöä, jotta akku ehtii latautua riittävästi.

10 IVAC –ruiskupumpun käyttö
Valmista ruisku. Täytä se noin 3ml yli annosteltavan määrän. Liitä ruisku letkuston luerlock –naarasliittimeen. Purista painekammio peukalon ja etusormen väliin ja paina levyn kalvo aivan litteäksi. Samalla, kun hierot kalvon pintaa työnnä ruiskun mäntä lähtöasentoon. Painele uudelleen kalvoa samalla, kun työnnät ruiskun mäntää, jotta kaikki ilma varmasti poistuu ruiskusta ja letkusta. Yhdistä letkusto kanyyliin/katetriin.

11 IVAC –ruiskupumpun käyttö
Paina pumpun ON/OFF kytkintä. Näyttöruutuun tulee PR. 1 (aseta ruisku paikoilleen) Pane ruisku paikoilleen asettamalla ensin sen kärki pumpussa olevaan pitimeen. Näyttöruudun sanoma muuttuu PR 2:ksi. (aseta letkuston painekammio paikoilleen) Aseta letkuston kammio-osa pumpun paineanturissa olevaan pitimeensä. Näyttöruutuun tulee sanoma PR 3. ”H merkki”= pumppu keskeytystilassa Säädä valittu nopeus nuolinäppäimillä START/STOP

12 Painemansetti

13 Ylipainesiirtovälineet
Suurien verenmenetysten yhteydessä. Painepussi laitetaan infuusiopussin tai muovipullon ympärille. Painemansettiin pumpataan painetta tavallisesti mmHg. Nesteensiirtoletkuston rullasuljin avataan täysin ja aloitetaan nesteensiirto. Jos infuusiopussiin tai muovipulloon on vaihdettu letkusto tai siitä on poistettu infuusiolinja väliaikaisesti, sinne on päässyt ilmaa, kun tyhjiö on täyttynyt huoneilmalla. Tässä tapauksessa pussin ympärille ei saa laittaa ylipainemansettia. (ilmaemboliavaara!)

14 Nesteenlämmitin Nesteenlämmitin

15 Nesteenlämmittimet Siirrettävien nesteiden tulee olla vähintään huoneenlämpöisiä. Tärkeää, että jääkaapissa säilytettävät nesteet ovat siirtohetkellä riittävän lämpimiä.

16 BIEGLER nesteenlämmitin
Infuusion lämpötila voidaan asettaa välille astetta. Nuolinäppäimillä aseta lämpötilalukema ja vasta tämän jälkeen käynnistä lämmitys käyttökytkimestä. Letkun vähimmäispituus laitteen ja potilaan välillä tulisi olla 40cm. Letkun kiertäminen tapahtuu laittamalla letku vastapäivään lämmityselementin ympärille. Suositeltu etäisyys laitteen ja potilaan välillä on alle 80cm.

17 BIEGLER nesteenlämmitin
Huoneenlämpöinen neste, virtaus alle 3000ml/h 3 kierrosta. Jääkaappilämpöinen neste, virtaus alle 3000ml/h 6 kierrosta. Massiivinen virtaus, yli 3000ml/h, huoneenlämpöinen neste 6 kierrosta. Massiivinen virtaus, yli 3000ml/h, jääkaappilämpöinen neste 9 kierrosta.

18 Laitteiden turvallisuus ja huolto
Suonensisäistä ylipaineinfuusiota ei saa tehdä ilman säännöllistä valvontaa. Lääkeainekonsentraatio ja ruiskupumpuissa ruiskun koko pitää valita siten, ettei mekaaninen nopeus ole kohtuuttoman hidasta. Jos käytetään voimakkaita ja vaikuttavia lääkeaineita, turvallisuutta lisää se, ettei aseteta tarpeettoman suurta määrää kerralla.

19 Laitteiden turvallisuus ja huolto
Laitteen hälytettäessä selvitettävä syy, eikä vain kuitattava hälytystä! Käsipuhelimien käyttöä vältettävä infuusiopumppujen yhteydessä. GSM puhelinta (+VIRVE) ei saa käyttää huoneessa, jossa on lääkintälaitteita. Kriittinen raja on 0,5m. Laitteiden määräaikaishuolto vähintään kerran vuodessa, jolloin tarkistetaan laitteen toiminta ja tarkkuus. Jos laite kastuu, se on välittömästi toimitettava huoltoon. Huoltomerkintä laitteeseen.

20 Laitteiden turvallisuus ja huolto
Käyttäjän oma testaus myös tärkeää. (tukoskoe, nesteen loppumiskoe, tippatoiminnan tarkastaminen) Pidä akku ladattuna ja vaihda akut säännöllisesti valmistajan ohjeen mukaisesti, vähintään kolmen vuoden välein.


Lataa ppt "Nesteensiirtopumput ja perfuusorit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google