Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Visual Basic -ohjelmointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Visual Basic -ohjelmointi"— Esityksen transkriptio:

1 Visual Basic -ohjelmointi
Perusteita VB-3

2 Peruskysymyksiä Mitä on ohjelmointi? Millainen on hyvä ohjelma?
Mitä ominaisuuksia ohjelmoijalla on oltava? Kuinka ohjelmointia oppii? Kuinka ohjelmointi tulee muuttumaan? VB-3

3 Ohjelmoinnin perustavat
Perinteinen ohjelmointi Tapahtumaohjattu ohjelmointi Ohjelmointikielet tukevat jompaakumpaa tai molempia VB-3

4 Perinteinen ohjelmointi
kontrolli koko ajan itsellä ohjelman suorituksella tietty järjestys alku – toiminta - loppu VB-3

5 Tapahtumaohjattu ohjelmointi
peruskontrolli järjestelmällä reagoidaan tapahtumiin suoritusjärjestys satunnainen VB-3

6 Tietokone ja ohjelma Koneen komponenteissa on bittien jonoja
Tietokone osaa suorittaa yksinkertaisia operaatioita näillä jonoilla Operaatiojoukko on konekieli Nykyisin käytetään lähes aina lausekieliä COBOL, Fortran.. C, C++, Basic, Java.. siirrettäviä VB-3

7 Kääntäminen ja tulkkaus
Lausekielinen ohjelma on saatava konekieliseksi Kääntäjä tekee koko lausekielisestä ohjelmasta konekielisen ohjelman kerralla Tulkki tekee lausekielisestä ohjelmasta konekielisen lause kerrallaan ohjelma on kuitenkin ensin käännetty välikielelle VB-3

8 Visual Basic .NET VB lataa projektin, muodostaa siitä koonnin ja suorittaa sen Lataamisen ja kääntämisen aikana mahdollisesti löytyvät virheet ilmoitetaan käyttäjälle Kääntämisen aikana sovellus tallennetaan *.exe tiedostoksi VB-3

9 Algoritminen ohjelmointi
Algoritmi on “yksityiskohtainen toimintaohje” kirjoita toimintaohje ruokailusta Algoritmisessa ohjelmoinnissa on muuttujia ja sijoituksia Muuttujien arvot kullakin hetkellä VB-3

10 Esimerkki muuttujista ja sijoittamisesta
eka = 7 toka = 9 * eka kolm = ( eka + toka) * 100 eka = eka + 1 Vasen saa oikean arvokseen… VB-3

11 If…ElseIf…Else…End If luku = InputBox(”Anna luku ”)
Valinta If…ElseIf…Else…End If luku = InputBox(”Anna luku ”) if luku = 7 then ’ valinta kirjoita( “on seitsemän” ); else kirjoita( “ei ole seitsemän” ); end if VB-3

12 Miten käy seuraavassa? Toisto ja koottu lause
luku = InputBox(”Anna luku ”) do while (luku < 100) kirjoita (luku * luku) luku=luku + 1 loop Miten käy seuraavassa? luku=50 luku=luku - 1 VB-3

13 Algoritmeista suoritetaan ajassa: ensin tehdään sitä, sitten tätä
muuttujien arvot kullakin hetkellä muodostavat algoritmin tilan lukeminen muuttaa algoritmin tilaa kirjoittaminen ei muuta tilaa VB-3

14 Muuttujan tyyppi ohjelmoija valitsee käyttämilleen muuttujille tietotyypin eli tyypin ilmaisee, aiotaanko varastointipaikkaan eli muuttujaan sijoittaa esim. kokonaislukuja, reaalilukuja, useita merkkejä vai kenties vain yksi merkki Integer – Kokonaisluku String – Teksti Boolean – Kyllä/Ei … VB-3

15 Lisää muuttujan tyypeistä
ohjelmointijärjestelmä pyrkii pitämään huolen siitä, ettei ohjelmoija yritä sijoittaa muuttujalle vääräntyyppisiä arvoja vahva tyypitys ts. muuttujille voi sijoittaa vain niiden tyypin mukaisia arvoja Tyyppi voidaan muuttaa, mikäli se on muutettavissa CInt(), CDbl()… VB-3

16 Ohjelmointilogiikka Hahmottele ohjelman toiminnallinen kokonaisuus pintapuolisesti (algoritmi) Jaa kokonaisuus loogisiin paketteihin Aloita koodaus ensimmäisestä paketista ja jatka seuraavaan vasta ensimmäisen toimiessa halutulla tavalla Koodaus on jatkuvaa ongelmien ratkaisua, joten ohjelmakokonaisuuden hallinta kerralla on vaikeaa. VB-3

17 Visual Basicistä… Microsoftin kehittämä
VB = Visual Basic –ohjelmointikieli VBA = Visual Basic for Applications, eli Officen ohjelmien takana oleva VB:tä suppeampi ohjelmointikieli VBScript = Internetissä käytetty VB:tä suppeampi ohjelmointikieli ASP = Active Server Pages, eli ohjataan nettiselaimen toimintaa Visual Basicillä VB-3

18 Harjoitus Laadi algoritmi, joka pyytää käyttäjältä luvun ja tarkistaa, onko se alle kymmenen. Jos on, kirjoitetaan “Hyvä luku”. Muuten kirjoitetaan “liian suuri, anna uusi” ja luetaan uusi luku, jota ei enää tarkisteta. VB-3

19 Harjoitus Laadi algoritmi, joka lukee kaksi lukua muuttujiin eka ja toka. Jos ensin luettu luku on toista suurempi, vaihda muuttujien sisällöt keskenään. VB-3


Lataa ppt "Visual Basic -ohjelmointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google