Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääketiede ja vaihtoehtohoidot Valamo 2.-4.5.2008 Amos Pasternack.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääketiede ja vaihtoehtohoidot Valamo 2.-4.5.2008 Amos Pasternack."— Esityksen transkriptio:

1 Lääketiede ja vaihtoehtohoidot Valamo 2.-4.5.2008 Amos Pasternack

2 Lääkärin työ Lääkärin työn tavoite –kärsimyksen vähentäminen –sairauksien ja tautien parantaminen ja ehkäiseminen –terveyden edistäminen Keinot perustuvat –tieteelliseen näyttöön (science of medicine) –lääkintätaitoon (art of medicine)

3 Terapeuttinen voima Tuleeko se tieteestä? Vai taidoista? Vai niiden sopusuhtaisesta yhteis- vaikutuksesta?

4 Terapeuttisen voiman osat Universaalinen (yleensä tieteestä hankittu, kaikkia koskeva tieto) –objektivoiva toiminta –näyttöön perustuvat suositukset Partikulaarinen (yksilön erityisyys) –subjektiivinen tapa reagoida –sairaan ja parantajan välinen toiminta –myös tilanteista ja puitteista riippuvaa

5 Terapeuttinen voima Lääkäri tarvitsee toimintansa pohjaksi objektiivista tieteen tuottamaa tietoa Hänen on osattava soveltaa sitä erityisessä tilanteessa yksilön tarpeisiin Terapeuttinen voima saadaan yhdistä- mällä viisaasti yleinen (universaalinen) ja erityinen (partikulaarinen)

6 Avicenna (981-1037) Abu Ali-Hassan al Husain ibn Anbdallah ibn Sina Arabialaisen kulttuurin suuri hahmo Viisiosainen Kaanon sisälsi kuvauksia taudeista, patologiaa, lääkkeitä ym. Kommentoi myös lääkärin työn lääketieteen ja lääkintätaidon perusteita

7 Sivu Avicennan Kaanonista. Heprealainen käsikirjoitus 1400-luvulta.

8 Avicenna (981-1037) Kun sanomme, että käytäntö perustuu teoriaan, emme tarkoita että olisi yksi osa lääketiedettä, joka sisältää tiedon ja toinen siitä erillään oleva, jonka pohjalta toimimme – kuten monet tätä ongelmaa tutkineet olettavat. Me tarkoitamme sen sijaan, että nämä kaksi näkökohtaa edustavat kummatkin tiedettä – toinen käsittelee tiedon perusongelmia, toinen kysymystä siitä miten nämä periaatteet toimivat.

9 Näennäinen varmuus ja epävarmuus Pääasiassa biolääketieteeseen perustuva tutkimus (science of medicine) tuottaa tietoa, joka on näennäisesti varmaa tietoa Lääkintätaito (art of medicine) perustuu tietoon, jota luonnehtivat avoimesti epävarmuus ja todennäköisyydet

10 Näennäinen varmuus ja epävarmuus Hoidossa voi olla paradoksaalinen tilanne Lääkärin terapeuttista voimaa vähentää ymmärrys tieteen epävarmasta totuudesta ja tuloksen perustumisesta todennäköisyyksiin Lääkäri ei rehellisyyden nimissä tingi toimintansa tieteellisestä pohjasta: –hän ei yleensä sano potilaalle että tällä hoidolla paranet varmasti –kertoo mikä on todennäköistä –voi siis luoda hoitotilanteeseen epävarmuutta

11 Tiedon varmuus ja lääkärin työn objektivoiminen Luottamus tiedon universaaliseen soveltuvuuteen luo kuvitelman, että lääkärin työ voidaan objektivoida Ajatellaan että kuka tahansa lääkäri voi parantaa potilaan kunhan tietää mikä on diagnoosiin suositeltava hoito Poliittiset johtajat, potilas-asiakkaat ja terveydenhuollon kuluttajat ”painostavat” lääkäreitä toteuttamaan turhia teknologioita

12 Lääkärin objektivoiminen on vaarallinen trendi Lääkärin ja potilaan subjektiivisen vuorovaikutuksen merkityksen kieltäminen on virhe –ajaa potilaat vaihtoehtohoitojen piiriin –pyrkii erottamaan toisistaan terapeuttisen voiman kaksi komponenttia: lääketiede (science of medicine) lääkintätaito (art of medicine) Tärkeämpää olisi etsiä keinoja niiden yhteiselle käytölle

13 Terapeuttinen voima Uudet aivojen toiminnalliseen kuvantamiseen ja neuroimmunologiseen tutkimukseen perustuvat tulokset ovat alkaneet selittää terapeuttiseen voimaan vaikuttavia tapahtumia, joita ei ole tähän mennessä täysin ymmärretty ja on pidetty kummallisina

14 DiBiasi et al. Influence of context effects on health outcomes: a systematic review. Lancet 2001;357:757-62 25 tutkimusta satunnaistettua tutkimusta: –epämääräiset oireet 3, –hypertensio 8 –astma 3, –hammassärky 2, –tonsilliitti 1 –hartiasärky

15 DiBiasi et al. Influence of context effects on health outcomes: a systematic review. Lancet 2001;357:757-62 ”Positiivinen kohtaaminen” 4:ssä tutkimuksessa –Tuettu odotuksia hoidosta, kerrottu myönteinen ennuste, lääkäri ollut lämmin ja ystävällinen tai varma ja kannustava Näissä tutkimuksissa oli selvästi parempi hoitotulos kuin kontrolliryhmissä: –Hammassärkyä ja pelkoa oli vähemmän –Tonsilliittipotilaat toipuivat nopeammin kun heitä hoiti ystävällinen lääkäri, joka vielä omisti 4 ylimääräistä minuuttia heille

16 Somaattinen Psyykkinen Kognitiivinen Emotionaalinen Fyysinen vaste: lääkkeet, kirurgia Psyykkinen vaste: liittyminen, elintapamuutos Kognitiivinen vaste: taudin luonne, syyt, kulku, seuraukset, odotukset Emotionaalinen vaste: Pelko, huoli, masennus, kieltäminen Hoidon tulos Lääkärin antama hoito Potilaan vaste annettuun hoitoon Hoitotapahtuma ja paraneminen


Lataa ppt "Lääketiede ja vaihtoehtohoidot Valamo 2.-4.5.2008 Amos Pasternack."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google