Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveyden edistäminen diakoniatyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveyden edistäminen diakoniatyössä"— Esityksen transkriptio:

1 Terveyden edistäminen diakoniatyössä
Lea Rättyä Oulu

2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittama Hankkeella:
Terve sielu terveessä ruumiissa – diakonissat terveyden edistämisen toimijoina Kolmivuotinen hanke Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittama Hankkeella: - edistetään diakonian asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä vahvistetaan diakonissojen toimijuutta terveyden edistäjinä - tuotetaan kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen toimintamalleja lapsiperheille, työikäisille ja ikääntyneille Yhteistyökumppanit: Espoonlahden, Keski-Porin, Iisalmen, Perhon, Seinäjoen ja Karjasillan seurakunnat sekä Helsingin ja Oulun diakonissalaitokset Lea Rättyä

3 Koulutuksen antamat valmiudet terveyden edistämiseen
Perustiedot terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja erilaisista sairauksista Kokonaisvaltainen ihmis- ja terveyskäsitys Käytännön hoitotoimenpiteet Lääkeosaaminen Terveydentilan arvioiminen Hoidon tarpeen arvioiminen ja valmius tunnistaa terveyttä uhkaavia tekijöitä Hoitoon ohjaaminen, hoitoon sitoutuminen, itsehoito

4 Terveyden edistämisen osaaminen diakoniatyössä ilmenee:
Kokonaisvaltaisena kohtaamisena, ennaltaehkäisemisenä Terveyden tilan ja hoidon tarpeen arvioimisena Huolen puheeksi ottamisena Rohkeutena kohdata terveyteen/sairauden hoitoon liittyviä kysymyksiä Valmiutena tukea sairasta, kuolevaa ihmistä Usein muulla tavoin kuin konkreettisina hoitotoimenpiteinä Luontevana yhteistyönä terveysalan työntekijöiden kanssa Terveysneuvonnan antamisena ja sairauksien hoitoon liittyvänä ohjaamisena Aktivoivana, kannustavana ja kuntouttavana lähestymistapana ja työorientaationa

5 Lapsiperheiden terveyden edistämisen tarpeet
Perhekohtainen tuen tarve - ennalta ehkäiseminen - vanhemmuuden tukeminen - elämäntilanteen aiheuttama tuen tarve - kuulluksi tulemisen tarve Ohjauksen ja tiedon tarve: - terveellinen ruoka - lepo ja uni - liikunta Yhteyden tarve: - yhteisen ajan tarve - yhteisöllisyyden tarve

6 Työikäisten terveyden edistämisen tarpeet
Ohjauksen ja tiedon tarve: - motivoituminen oman terveyden edistämiseen - terveelliset elämäntavat - terveyspalvelut Yksilöllisen tuen tarve: - elämäntilanteen aiheuttama avun tarve - työn ja vapaa-ajan tasapaino - emotionaaliset ja hengelliset tarpeet

7 Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisen tarpeet
Ohjauksen ja tiedon tarve: - terveelliset elämäntavat (päihteet, liikunta, ravinto, lepo ja uni) - lääkehoito, raha-asiat, ikääntyminen, henkinen jaksaminen Sosiaaliset tarpeet: - yksinäisyys, eristäytyminen - kuuntelijan ja välittävien ihmissuhteiden tarve Mielenterveyteen liittyvät tarpeet: - masentuneisuus, alakuloisuus - hengellisyys voimavara, toivon antaja - mielenterveyden vaaliminen, elämän mielekkyyden ja tarkoituksen säilyminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve: - oikeus riittäviin palveluihin (erit. yksinäiset ja vähävaraiset) - turvallisuus, varhainen hoitoon ohjaus ja kuntoutus - kivun hoito, lääkitys - muistisairaudet, omaishoitajien uupuminen

8 Yksilötyössä ”rajattomasti ”mahdollisuuksia Kokonaisvaltaisuus
Diakoniatyön mahdollisuudet tukea seurakuntalaisten/kuntalaisten terveyttä Yksilötyössä ”rajattomasti ”mahdollisuuksia Kokonaisvaltaisuus Henkinen ja hengellinen tukeminen Puolesta puhuminen, tiedon välittäminen Monipuolinen ja runsas yhteistyö Runsas kerho- ja ryhmätoiminta Työntekijän oma asenne ja työnäky

9 Hengellisyyden merkitys terveydelle
Auttaa eheytymään - antaa lohtua, turvaa, rauhaa ja tasapainoa Vahvistaa positiivista elämänasennetta - vahvistaa itsetuntoa, antaa elämäniloa ja toivoa Auttaa selviytymään - auttaa jaksamaan ja sopeutumaan Luo perustaa terveellisille elämäntavoille - on tärkeä osa terveyttä, antaa suuntaa elämälle, ohjaa terveellisiin elämäntapoihin

10 Kehittämishaasteet Työn tarkasteleminen selkeämmin terveyden edistämisen näkökulmasta sekä yksilö- että ryhmätoiminnassa – mahdollisuuksien näkeminen ja käyttäminen Kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa ihmisen kaikkien tarpeiden huomioiminen Yhteistyön kehittäminen terveydenhuollon ja kotisairaanhoidon kanssa Työntekijän oman ammattitaidon päivittäminen ja kehittäminen

11 Kiitos!


Lataa ppt "Terveyden edistäminen diakoniatyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google