Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajennettu työssäoppiminen 1 24.3.2009 ©koulutus()eximo5.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajennettu työssäoppiminen 1 24.3.2009 ©koulutus()eximo5.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Laajennettu työssäoppiminen 1 24.3.2009 ©koulutus()eximo5.fi

2 Oppimisen muuttuvassa maastossa 1 Lähde: Kansallinen ennakointiverkosto 2

3 Oppimisen muuttuvassa maastossa 2 Lähde: Kansallinen ennakointiverkosto 3

4 Tulevaisuuden trendit Kansallinen ennakointiverkosto, Oppimisen muuttuva ilmasto 2008 TrenditHaasteet Epälineaariset oppimisuratOppijan tuki Koulutuksen ja tutkintojen joustavuus Yhteisöllinen oppiminen (me-opimme) Kommunikaatiotaidot Dialogisuus Virtuaalisuus Web 4

5 Identiteetti rakentuu oppimisprosessissa  Kuka minä olen ja mihin minä kuulun  Mihin minä pystyn  Mihin minä kykenen vaikuttamaan  Miten minä kytkeydyn yhteisöön  Mikä on minulle arvokasta ja merkityksellistä 5

6 Identiteetti  Arvot (mikä on arvokasta ja merkityksellistä)  Osaaminen (tiedot ja taidolliset valmiudet, yleissivistys, erityistaidot ja metataidot)  Verkostot (yhteisöt, joihin kuuluu ja ei kuulu, verkostot, sosiaalinen pääoma) 6

7 Oppimisen tilat  Fyysinen tila: työympäristöt, ryhmätyötilat, kirjastot, innovointitilat, oppimisen maantiede (älykkäät rakenteet)  Virtuaalinen tila: Internet, sosiaalinen media, 3D-ympäristöt  Sosiaalinen tila: yhteisöt, tiimit, luokat jne.  Mentaalinen tila: motiivit, toiveet, pelot, vireystila 7

8 Oppimisen polku 8 Lähde: Kansallinen ennakointiverkosto

9 Me-ajattelu (we-think)  Ihmiset yhdessä hahmottavat todellisuutta ja muodostavat siitä käsitteitä  Me-ajattelun voima ei ole ajattelijoiden määrässä vaan ajattelijoiden laadussa ja erilaisuudessa  Luovuus ja oppiminen edellyttävät heterogeenisuutta 9

10 Me-oppimisen malli 10 Lähde: Kansallinen ennakointiverkosto

11 Oppimisprosessin ohjaavia elementtejä  Rakenne ja aikataulu  Ohjaavat oppimistehtävät  Ohjaava materiaali esim. työpaikoilla olevat ohjeet, internet, Web jne.  Opettajan ja muiden ohjaajien ohjaus  Ohjaava arviointi 11

12 Ohjaavat oppimistehtävät  Keskeistä, että antavat tilaa opiskelijoiden luovuudelle ja ajattelulle  Edellyttävät opiskelijoilta tiedonhakua ja –prosessointia  Oppimisprosessia jäsentävät oppimistehtävät  Opiskelijoiden omat kysymykset ja kokemukset esiin  Avoimet, kohdennetut tehtävät 12

13 Ohjaava arviointi  Itsearviointi: oppijan arvio oppimisestaan  Vertaisarviointi: toimii peilinä oppijalle, yhteisöllisyys  Prosessiarviointi: miten oppija työskenteli  Tuotosarviointi: sisältö  Konteksti: soveltaminen 13

14 Muistisääntöjä ohjaukseen  Ole ”läsnä”/mukana, työskentele yhdessä  Siedä keskeneräisyyttä  Tartu asioihin ”miettimisen” jälkeen  ”Älä tyhjennä pajatsoa kerralla”  Totu kaaokseen, lopussa asiat jäsentyvät ja ajatus kirkastuu…  Varaa aikaa ohjausta varten kalenteriisi ja pidä siitä myös ”kiinni” 14

15 Oppimisympäristön ja –prosessin suunnittelu  Millaisissa oppimisympäristöissä opiskelu tapahtuu? Työssäoppimisympäristöt, muut oppimisympäristöt (harrastukset, kolmannen sektorin ympäristöt jne.)  Mitä eri oppimistilanteita prosessi sisältää?  Miten oppimistilanteet voidaan järjestää työssäoppimispaikalla tai muissa oppimisympäristöissä?  Tarvitaanko lähiopetusta? Miksi?  Voidaanko lähiopetusta toteuttaa verkon välityksellä?  Mitä välineitä käytetään? Miksi?  Miten ohjaus tukee oppimisprosessia? Miten ohjaajan/ohjaajien, tutorin ja tuen yhteistyö rakentuu? Mitkä ovat ohjauksen muodot?  Miten arvioidaan? Ohjaus ja palaute 15


Lataa ppt "Laajennettu työssäoppiminen 1 24.3.2009 ©koulutus()eximo5.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google