Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetussuunnitelmatyö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetussuunnitelmatyö"— Esityksen transkriptio:

1 Opetussuunnitelmatyö
OPS-työ ja mitoitus Oulu Katariina Alha/W5W

2 Oppiminen ja aika oppimistutkimukset aika on oppimisen laatutekijä
opiskelija kokee ylikuormitusta > pintasuuntautunut opiskelustrategia > ymmärtävä oppiminen heikkenee aika on oppimisen laatutekijä opiskelijan aika opettajan aika opetussuunnitelma Katariina Alha/W5W

3 S P O OPETUSSUUNNITELMA = OPETUKSEN SUUNNITELMALLISUUS -TAVOITTEET
-YDINSISÄLLÖT, KURSSIT JA KOKONAISUUDET -KESTO, LAAJUUS, AJOITUS, PERÄKKÄISYYS -OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT -ARVIOINTI P O osaamistavoitteet, oppisisällöt, opetus- ja suoritusmenetelmät opetusajattelun konkretisoija oppimisen ja opintojen ohjausjärjestelmä opetuksen laadusta ja opetuksen järjestäjätahosta kertova informaatiojärjestelmä tiedekunnan ja sen laitosten opetusta kehittävän yhteistyön ja opetuksen johtamisen väline OPETUSSUUNNITELMA TARKOITTAA KOULUTUKSEN TIETOISTA SUUNNITTELUA TAVOITTEELLISEKSI KOKONAISUUDEKSI W5W-KOULUTUS OULUN YLIOPISTO

4 OPSin kehittämisen vaiheet
koulutuksen perustehtävän määrittely kompetenssien ja yleistavoitteiden määrittely opetussuunnitelmamallin määrittely opintokokonaisuuksien ja oppikurssien sisältöjen, kuormittavuuden ja työtapojen määrittely opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely Katariina Alha/W5W

5 OPSin kehittämisen prosessi
1 tavoitteet 2 tutkintorakenne OPSin rakenteet ops-malli ohjaus 3 OPSin sisältö tieteenalan tieto opintojen kuormittavuus 4 arviointi 5 Katariina Alha/W5W

6 Perustehtävä ja 2. Tavoitteet
perustehtävän selvittäminen mihin yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja mihin tieteelliseen/ammatilliseen tarpeeseen tämä koulutus vastaa? tavoitteet, tavoiteltavat kompetenssit ’reunaehdot’ tutkintoasetuksista alan tavoitteet korkeakoulun tavoitteet oppimiseen liittyvät tavoitteet ? huom! mitkä ovat resurssit Katariina Alha/W5W

7 Tavoitteenasetteluja
YLEISET TAVOITTEET tutkimuksellisuus liikkuvuus KORKEAKOULUKESKEISET TAVOITTEET ? OSAAMISKESKEISET TAVOITTEET kilpailukyky kansain- välisyys kriittinen massa työmarkkina- läheisyys ? verkottuminen osaaminen innovatiivisuus ?

8 3. OPSin rakenne; menetelmiä
OPSmallit blokki opintojaksoperustainen moduli juonne kuvaus malleista ks. Akateeminen opetussuunnitelmatyö; Katariina Alha/W5W

9 BlokkiOPS keskiössä opetuksen/oppimisen järjestys
opinnoista suunnitellaan kiinteä kokonaisuus, joka suoritetaan ohjatusti opiskelijat etenevät ryhmänä 1. syksy kokonaisuus 1 1. kevät kokonaisuus 2 2.syksy kokonaisuus 3 1. kurssi 2. kurssi 3. kurssi jne Katariina Alha/W5W

10 OpintojaksoOPS perinteinen yliopisto –ops
keskiössä oppiaine ja sen asiantuntijat oppikursseja kokoavana periaatteena oppiaineen sisäinen luokittelu, esim. arvosanakokonaisuudet perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot - kurssi jne Katariina Alha/W5W

11 ModuliOPS keskiössä (asiantuntijan) osaamisalueet
yksittäiset opintojaksot kytketään yhteen tietyn osaamisalueen ympärille >> auttaa opiskelijaa kokonaisuuksien hahmottamisessa perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot moduli 1 1. kurssi 2. kurssi jne moduli 2 Katariina Alha/W5W

12 JuonneOPS keskiössä alan asiantuntijan ydin-osaamisalueet ja asiantuntijaksi kasvu opintokokonaisuudet määritellään läpi tutkinnon (tai sen osan) kulkevina juonteina kurssi 1 (ongelma 1) kurssi 2 (ongelma 2) kurssi 3 (ongelma 3) juonne 1 (projekti1) X jne Katariina Alha/W5W

13 JATKUVA OPPIMINEN, HALU KEHITTÄÄ ITSEÄ
KOMMUNIKAATIO JA SOSIAALISET TAIDOT ONGELMANRATKAISUKYKY TIETEELLINEN AJATTELU AMMATILLISET ASIAOSAAMINEN TUTKIJAN TAIDOT TAIDOT perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot laboratoriotyöt erikoistyöt diplomityö harjoittelu työskentely tutkimusryhmissä OSAAMISEN RAKENTUMINEN TIEDEOPINNOISSA Tek1 2003

14 4. OPSin sisältö; menetelmiä
ydinainesanalyysi ydinaineksen eri määritelmät opintojen mitoitus; kuormittavuuslaskenta eri laskentamallit tulosten vertailtavuus tärkeää mitä voidaan saavuttaa valitsemalla tiettyjä sisältöjä ja mitä puolestaan valitsemalla tiettyjä pedagogisia ratkaisuja? Katariina Alha/W5W

15 Ydinainesanalyysi tutkitaan opetettavan aineen sisäistä rakennetta suhteessa tieteelliseen osaamiseen ammatilliseen osaamiseen luokitellaan opetettavat tiedot (taidot, asenteet) luokkaan tärkeyden mukaan opetettavien tietojen hierarkia ja yhteydet tutkinnon tavoitteet opiskelijan käytettävissä oleva aika Katariina Alha/W5W

16 Mitoitus: tunnit ja pisteet
tutkinnon laskennallisen keston tulee vastata sen todellista kestoa opiskelijan vuosittainen työaika on 1600 tuntia 1600 tuntia on 60 opintopistettä Katariina Alha/W5W

17 Mitoitusmalli - opetusmuodot
oppiminen vs. kontaktiopetus esityö? jälkityö? mitoitusmallin (1) käyttöä varten opetus-menetelmät luokitellaan opetusmuotoihin ks. Anna aikaa ajatella –kirja voidaan käyttää myös yksinkertaisempaa mitoitusmallia (2) ’neljän työmuodon malli’ Katariina Alha/W5W

18 5. Arviointi; menetelmiä
saavutetaanko tavoitteet näillä rakenteilla ja sisällöillä? miten osaaminen rakentuu? millaisella arviointijärjestelmällä koulutusta seurataan suunniteltu opintopolku vs. toteutuva opiskelijapolku ja: mitkä ovat hyvän opetussuunnitelman tuntomerkit? laadulliset? määrälliset? miten OPSissa näkyvät: oppimisympäristöjen luominen oppiminen - opiskelijan toiminta – aika tiedon rakentuminen ymmärtävä oppiminen oppimisen evaluoiminen Katariina Alha/W5W

19 OPPIMISEN LAATU JA SYVYYS
HYVÄ OPETUSSUUNNITELMA ON TEHTY TURVAAMAAN OPPIMISEN LAATU JA SYVYYS 1. POHJAA TIETOISEEN OPETUSAJATTELUUN 2. OHJAA OPISKELIJAN OPINTOJA 3. ON OPETUKSEN LAATUJÄRJESTELMÄN KULMAKIVI 4. ON OPETUKSELLISEN YHTEISTYÖN VÄLINE Asko 2004


Lataa ppt "Opetussuunnitelmatyö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google