Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /1. Tavoitesopimus 2007 - 2009 1. Sopimuksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /1. Tavoitesopimus 2007 - 2009 1. Sopimuksen."— Esityksen transkriptio:

1 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /1. Tavoitesopimus 2007 - 2009 1. Sopimuksen valmistelu 2. Sopimuksen rakenne 3. Sopimuksen sisältö

2 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /2. Sopimuksen valmisteluaikataulu Sopimusta on luonnosteltu syksyn aikana ja siitä on käyty keskusteluja ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Tavoiteohjausseminaari Tampereella 8.-9.11. OPM:n kirje ammattikorkeakouluille liittyen tavoitesopimuksiin 2007 -2009 joulukuussa 2005 –Sopimuskaava –Ohjeet sopimustarjouksen ja esitysten tekoon

3 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /3. Sopimuksen valmisteluaikataulu... Ammattikorkeakoulujen sopimustarjoukset sekä aloituspaikka-, hankerahoitus- ja koulutusohjelmaesitykset OPM:n tammikuun aikana sähköisesti ja AMKOTA:n kautta Rehtorikokous (osittain yhteinen yliopistojen kanssa) 8.3.2006 –Alustava palaute Neuvottelut sidosryhmien kanssa, maaliskuu 2006 Tavoitesopimusneuvottelut ammattikorkeakoulujen ja ylläpitäjien kanssa, maalis-huhtikuu 2006

4 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /4. Sopimuksen rakenne Ammattikorkeakoulusektorille asetetut yhteiset tavoitteet –tekstiluonnos kirjoitettu OPM:ssä Sopimuksen kohdista 2-4, 6 ja liitteistä sopimusluonnoksessa on kaava –sopimusteksti kirjoitetaan pääosin ammattikorkeakouluissa tammikuun loppuun mennessä Kunkin ammattikorkeakoulun kanssa sovitaan lisäksi koulutustarjonnasta ja voimavaroista Seuranta ja raportointi –sitoutuminen AMKOTA:n kehittämiseen ja OPALA:n käyttöön

5 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /5. Sopimuksen rakenne... Asioista sovitaan pääosin koko sopimuskauden ajaksi (kehittämistavoitteet, pääosa hankerahoituksesta, koulutustarjonta) Sopimuksen sisällöllisissä asioissa tavoitteena kuvata toiminta-ajatus sekä tavoitetila sopimuskauden lopussa Rakenteeseen ei ole tehty suuria muutoksia verrattuna voimassa olevaan tavoitesopimukseen Uutta: –Rakenteellinen kehittäminen ja korkeakoulujen välinen yhteistyö erotettu omiksi luvuikseen –Koulutustarjontaan lisätty rahoituksen perustana oleva laskennallinen opiskelijamäärä

6 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /6. Yhteiset tavoitteet Keskeiset strategiset tavoitteet koko ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi Keskeisiä linjauksia: –Korkeakoulutuksen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen –Ammattikorkeakouluverkon kehittäminen ja yksikkörakenteen kokoaminen –Ammattikorkeakoulujen t&k -työn vahvistaminen –Kansainvälistymisen vahvistaminen ja laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen –Korkeakouludemokratia –Esteettömän opiskelun edistäminen –Opintojen kehittäminen ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

7 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /7. Yhteiset määrälliset tavoitteet Toteuma 2004 Tavoite 2009

8 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /8. Yhteiset määrälliset tavoitteet... * Toteumatieto on vuodelta 2003 Toteuma 2004 Tavoite 2009

9 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /9. Yhteiset määrälliset tavoitteet... Toteuma 2004 Tavoite 2009

10 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /10. Yhteiset tavoitteet... Kehittämisverkostot –kaikki amk:t sitoutuvat ja osallistuvat –yksi amk ottaa koordinointivastuun, rahoitus osoitetaan koordinoivalle amk:lle –lisäävät ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä ja yhdistävät osaamis- ja kehittämisresursseja –kehittämisverkostot suunnattu korkeakoulu- politiikan kannalta keskeisiin aiheisiin –tavoitteena synnyttää keskustelua ja uusia jäsennyksiä sekä tuoda esille hyviä käytäntöjä –amk:n tulee löytää ne mekanismit, joilla verkostojen työtä voidaan hyödyntää yksittäisessä amk:ssa

11 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /11. Yhteiset tavoitteet... Kehittämisverkostot: 1. Opiskelijan ja työelämän välisten yhteyksien kehittäminen 2. Tutkimus- ja kehitystyön ja opetuksen välisten suhteiden kehittäminen 3. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittäminen 4. Ammattikorkeakoulujen opettajuuden kehittäminen 5. Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan kehittämisverkosto 6. Ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto

12 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /12. Yhteistyöverkostot Opm rahoittaa lisäksi amk:n yhteistyöverkostoja: –Virtuaaliammattikorkeakoulu –Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkosto –Ammattikorkeakoulujen työnvälitys- ja tietopalvelu (Jobstep) –Avoimen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkosto

13 O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /13. Kehittämis- ja yhteistyöverkostot Koordinointivastuun saavat amk:t päätetään joulukuuhun mennessä Ylempien amk-tutkintojen verkosto voidaan käynnistää jo tänä syksynä Verkostojen rahoitus määritellään tarvelähtöisesti eli verkostojen saama rahoitus vaihtelee Rahoituksesta sovitaan koko sopimuskaudeksi


Lataa ppt "O PETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ Ammattikorkeakouluyksikkö/ Maija Innola/ as /9.11.2005 /1. Tavoitesopimus 2007 - 2009 1. Sopimuksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google