Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Neuvoston suositukset epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista -Suosituksen keskeinen sisältö -Toimeenpano -Toimeenpanoon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Neuvoston suositukset epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista -Suosituksen keskeinen sisältö -Toimeenpano -Toimeenpanoon."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Neuvoston suositukset epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista -Suosituksen keskeinen sisältö -Toimeenpano -Toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä -Yhteydet muihin ajankohtaisiin asioihin -Keskustelu

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Neuvoston suositukset epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista: keskeinen sisältö - Kohdennettu jäsenvaltioille, jäsenvaltioille ja komissiolle (yhdessä tehtävää) ja komissiolle - Määritelmät - Prosessista: validointijärjestelyihin sisällytettävä oppimistulosten kartoittaminen, dokumentointi, arviointi ja arvioinnin tulosten merkitseminen todistusasiakirjaan. - Kuvaa suositeltuja periaatteita validointijärjestelyissä (otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, selvä subsidiariteettipainotus) - Validointijärjestelyt tulee toteuttaa vuoteen 2018 mennessä (suositus annettu joulukuussa 2012)

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Validointijärjestelyjen periaatteet/yleistä -yhteys tutkintojen viitekehyksiin -edellyttävät tietoa, ohjausta ja neuvontaa -työttömien tai työttömyysuhan alla olevien arvellaan hyötyvän; mahdollisuus osallistua taitojen arviointiin -Europass-asiakirjat ja Youthpass käyttöön -ECTS:n, ECVETin ja validointijärjestelmien ”yhteisvaikutukset”/synergies -laaja yhteistyö sekä järjestelmien ja järjestelyjen koordinointi

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Validointijärjestelyjen periaatteet/toiminnan laatu -henkilöstön ammattitaidon kehittäminen -validoinnin kautta suoritetuissa tutkinnoissa samat vaatimukset kuin virallisissa koulutusohjelmissa -arviointimenetelmien ja -välineiden tulee olla luotettavia, päteviä ja uskottavia

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suositusten toimeenpano Jäsenmaissa mietitään mm. -tarvitaanko erillistä toimeenpanoa vai hyödynnetäänkö olemassa olevia järjestelmiä (validointijärjestelyt)? -kytkentä kansallisen tutkintojärjestelmän tutkintoihin ja muuhun osaamiseen ennemmin kuin viitekehykseen -huomio pitäisi kiinnittää myös siihen mitä tapahtuu kun osaaminen on tunnustettu (validointi ei ole päätepiste)

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suositusten toimeenpano -EU-taso: - Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen neuvoa- antava ryhmä (EQF Advisory Group) koordinoi ja seuraa asiaa - toistaiseksi keskitytty suunniteltuun raportointiin (aikataulut/roadmap, jäsenvaltioiden raporttien rakenne) ja mahdolliseen raporttien käsittelyyn - seminaareja jne.…..

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suosituksilla yhteys moneen asiaan, mm.: -European Area of Skills and Qualifications, Eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen alue -Bolognan prosessi -eurooppalainen tutkintojen viitekehys/kansalliset viitekehykset -laadunvarmistus -opintopistejärjestelmät -tunnustaminen yleisemmin


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Neuvoston suositukset epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista -Suosituksen keskeinen sisältö -Toimeenpano -Toimeenpanoon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google