Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rajauslain soveltamiskäytäntöjä Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston Oodi-päivät 11.3.2009 Marja Kruut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rajauslain soveltamiskäytäntöjä Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston Oodi-päivät 11.3.2009 Marja Kruut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut."— Esityksen transkriptio:

1 Rajauslain soveltamiskäytäntöjä Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston Oodi-päivät 11.3.2009 Marja Kruut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut

2 2 Opintoaikoja rajaava laki (laki yliopistolain muuttamisesta 556/2005) Voimaan 1. elokuuta 2005. Laki rajaa tutkintojen suorittamisaikaa. Laki koskee opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Laki ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden ennen 1.8.2005 ja ovat siirtyneet vanhasta uuteen tutkintojärjestelmään.

3 3 Esimerkki: alemman ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeus

4 4 Miten Helsingin yliopistossa? Yliopiston rehtori on päättänyt yliopistossa noudatettavista menettelyistä (Rehtorin päätös 133/2008). Jos opiskelija käyttää lain mukaan sallittuja poissaoloja (enintään neljä lukukautta), poissaolon syytä ei tarvitse ilmoittaa yliopistolle. Oodi pidentää suoritusaikaa automaattisesti. Opiskelija voi seurata jäljellä olevaa tutkintokohtaista opiskeluaikaansa rekisteristä (WebOodi) ja läsnäolotodistuksesta. Jos opiskelijan opiskeluajan päättyminen lähestyy, ilmoittaa opiskelijapalvelut opiskelijalle kirjallisesti opiskeluajan päättymisestä.

5 5 Mitä tehdään käytännössä? Ohjeistuksena on, että opiskelija ilmoittaisi lakiperusteisen poissaolon syyn opiskeluajan päättymisen lähestyessä. Ilmoittamisen yhteydessä opiskelija esittää tarvittavat todistukset. Rajauslain piiriin joutumassa oleva opiskelija saa yliopistolta kirjeen ennen suoritusajan päättymistä. Kirjeet lähetetään maaliskuussa niille, joiden tutkinnonsuoritusaika on päättymässä 31.7. ja syyskuussa niille, joiden suoritusaika on päättymässä 31.12. Jos opiskelija on jäämässä rajauslain lisäksi Etappi-poimintaan, hänelle ei lähde Etappi-kirjettä.

6 6 Rajauslaki-kirjeessä opiskelijalle annetaan ohjeet siitä, mitä hänen tulee tehdä, jos opiskelija ei valmistu lukukauden loppuun mennessä. a) Opiskeluajan jatkaminen laissa mainitulla perusteella. -Jos opiskelijalla on ns. lakiperusteisia syitä, hän ottaa yhteyttä opiskelijaneuvontaan ja esittää viivästymisen perusteena olevat todistukset. Suoritusajan pidentäminen merkitään Oodiin. b) Opiskeluoikeuden jatkaminen muilla perusteilla. -Opiskelija ottaa yhteyttä omaan tiedekuntaansa. -Tiedekunta voi myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. -Opiskelijan tulee esittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojensa loppuunsaattamiseksi.

7 7 -Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtainen elämäntilanne. -Lisäaika myönnetään aina määräajaksi, vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Jos opiskelija on lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen takia menettänyt tutkinnonsuoritusoikeutensa, tulee hänen (mahdollisesti) ottaa ensin yhteyttä tiedekuntaansa. Esim. jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen ensimmäisen kerran samana syksynä kun hän saa rajauslaki-kirjeen, voi hän vielä ilmoittautua opiskelijaneuvonnassa (Rehtorin päätös 12/2008 yliopistoon kirjoittautumisesta ja ilmoittautumisesta sekä tutkinnonsuoritusoikeudesta luopumisesta ja opiskeluun liittyvistä todistuksista).

8 8 Rajauslain piiriin 31.7.2009 jäävät opiskelijat Tilanne 6.3.2009 (mukana myös ilmoittautumisen laiminlyöneet). bio18 farm42 hum22 käyt58 maat-metsä 5 mat-lu 6 teol2 valt 27 soc & kom 44 yht. 224

9 9 Lisätietoja rajauslaista Almassa: https://alma.helsinki.fi/doclink/33933https://alma.helsinki.fi/doclink/33933 Yliopiston rehtori on päättänyt yliopistossa noudatettavista menettelyistä (Rehtorin päätös 133/2008), http://savotta.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf http://savotta.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf Laki yliopistolain muuttamisesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050556 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050556


Lataa ppt "Rajauslain soveltamiskäytäntöjä Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston Oodi-päivät 11.3.2009 Marja Kruut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google