Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut - toimiala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekniikka- ja ympäristöpalvelut - toimiala"— Esityksen transkriptio:

1 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut - toimiala
Palveluorganisaatio Tekninen lautakunta , § Rakennus- ja ympäristölautakunta , §

2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut
KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TASON ”PALVELU” ORGANISAATIO Palvelu- ketju Elinympäristön kehittäminen Tekninen tuotanto Palvelu Kaupunki- suunnittelu Yhdyskunta- tekniset palvelut Ympäristö- ja rakennusvalvonta- palvelut Aluepalvelut Kiinteistöpalvelut Tässä diassa ovat henkilöstömuutokset Plan 325:n mukaan ja lisävähennys (-600 ja organisaatiomuutos). Palvelut/palveluyksiköt –taso ei tässä näy. palvelu-yksikkö Maan- käytön suun- nittelu Maa- omai- suuden hallinta Suun- nitte- lu Raken nutta- mine n Jäte- huolt o Raken- nus- valvonta Ympäris-tö- palvelut Maasto- tieto- palve- lut Alueiden ra kenta- minen ja hoito Logis-tiikka Kiinteis- töjen rak. ja hoito Liikunta- paikat Ruoka- palvelut Puhtaus- palvelut

3 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Elinympäristön kehittäminen
ESITYS PALVELUYKSIKÖIKSI Yhteiset hallintopalvelut Elinympäristön kehittäminen Palveluketju Kaupunki- suunnittelu Yhdyskunta- tekniset palvelut Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Palvelu Palvelu-yksikkö Maankäytön suunnittelu Maaomai- suus ja paikkatieto Infrapalvelut Alueellinen jätehuolto Rakennus- valvonta Ympäristö-palvelut Tässä diassa ovat henkilöstömuutokset Plan 325:n mukaan ja lisävähennys (-600 ja organisaatiomuutos). Palvelut/palveluyksiköt –taso ei tässä näy.

4 Elinympäristön kehittäminen
ORGANISAATIOKAAVIO, JOSSA ON ESITETTY ALUSTAVA LUONNOS KUSTANNUSPAIKOIKSI Palveluketju Elinympäristön kehittäminen Palvelu Kaupunki- suunnittelu Yhdyskunta- tekniset palvelut Ympäristö- ja rakennusvalvonta- palvelut Palvelu-yksikkö Maankäytön suunnittelu Maaomaisuus ja paikkatieto Infrapalvelut Alueellinen jätehuolto Rakennus- valvonta Rakennus- valvonta Asuntoasiat Ympäristö-palvelut Terveys-valvonta Eläinlääkintä-huolto Ympäristön-suojelu Maankäytön suunnittelu Tonttipalvelut Metsät Kiinteistön- muodostus Paikkatieto-palvelut t Yhdyskuntatek-niikan hallinto Rakennuttami-nen Liikennealueet Viheralueet Ympäristön siisteys Yhdyskuntatek-niikan suunnittelu Kymen jätelauta-kunta Kustan-nus- paikat Tässä diassa ovat henkilöstömuutokset Plan 325:n mukaan ja lisävähennys (-600 ja organisaatiomuutos). Palvelut/palveluyksiköt –taso ei tässä näy.


Lataa ppt "Tekniikka- ja ympäristöpalvelut - toimiala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google