Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI- MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN Tilanne normeissa ja opetushallituksen selvityksissä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI- MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN Tilanne normeissa ja opetushallituksen selvityksissä."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI- MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN Tilanne normeissa ja opetushallituksen selvityksissä 1

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KIELITAITO- VAATIMUKSET koulutukseen haettaessa 1.Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - vaaditaan suomen/ruotsin peruskielitaito, joka vastaa keskimäärin Kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa A2.2 (opetussuunnitelman perusteet, määräys 7/011/2008) - koulutuksen tavoiteltu päättötaso B1.2 (sujuva peruskielitaito) 2.Ammatillinen peruskoulutus - ei normeissa määriteltyjä kielitaidon tasovaatimuksia 2

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Mutta: - Koulutuksen järjestäjä voi ottaessaan opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen kielikokeella tai muulla tavoin mitata sellaisten hakijoiden kielitaidon, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli. ja - Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. (OpMA 26.2.2002/167, 21§) 3

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillinen peruskoulutus/äidinkieli, suomi toisena kielenä -opetus: - Suomen kielen opintojen määrittelyssä käytetään Kieli- taidon tasojen kuvausasteikkoa, jonka B2.1 (itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa pääpiirteittäin opiskelijan osaamista koulutuksen lopussa -Suomen kielen opintojen laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4 ov 4

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi TILANNE OPH:N SELVITYSTEN MUKAAN: 1.Maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen kysely tilannekatsaus 2008-2009, kevään 2009 kysely - kysyttiin valintamenetelmistä ja opetuskielen tason varmistamisesta - haastattelu yleisin menetelmä 92,3% hyödynsi (36 vas- taajaa) - kielikokeen järjesti 76,9 % (30/39 vastaajaa) – valtaosa testasi vain yleistä kielitaitoa - kirjallisia hakemuksia suosi noin kolmannes vastaajista 5

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetuskielen taitotason varmistus : Kysyttiin myös miten opiskelijoiden opetuskielen taitotaso varmistetaan. Vaihtoehtoina ja tuloksina olivat : a)Pelkkä kielikoe 0% b)Haastattelu 5,1% c)Kielikokeen ja haastattelun yhdistelmä 87,2% d)Muut mahdolliset menetelmät 15, 4% 6

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 2. Keskeyttämisselvitys - Kysyttiin varmistetaanko tarvittavan kielitaidon taso ja miten opetuskielen taso varmistetaan. - Vastaajista 79 % ilmoitti varmistavansa opiskelijoiden kielitaidon - Mitä enemmän maahanmuuttajia oppilaitoksessa opiske- li, sitä useammin opetuskielen varmistamisesta huoleh- dittiin Miten varmistettiin? - Enemmistö (79%) varmisti kielikokeen tai -testin avulla - Suurin osa kokeista ja testeistä piti sisällään luetun ym- märtämisen ja kirjoittamisen osion sekä täydentävän haastattelun 7

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi -Yleinen käytäntö oli se, että joustavan haun kautta tulleiden opiskelijoiden kielitaito testattiin 3.Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen tila 2009-2010 -Vastaajista 77%:lla on yhtenäinen tapa testata opetus- kielen taidon riittävä taso valinta ntavaiheessa -Vastaajista 90 % varmisti kielen osaamisen kieliko- keella ja/tai haastattelulla -Osa järjestäjistä käytti myös psyk. testejä, soveltuvuus- kokeita, kielitasolausuntoja -Vain 15 vastaajaa ilmoitti perusteen, millä hakija kutsutaan opetuskielen tason testaukseen 8

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi -heistä kaikki ilmoittivat, että kielitestiin kutsuttiin ne, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli, yleensä peruskoulun päättöarvosanan ei ole katsottu riittävän -kolmessa tapauksessa riitti, että hakijalla oli yleisen kielitutkinnon keskitason todistus, peruskoulun suorittaminen riitti näytöksi kahdessa tapauksessa Mitä kielen osa-alueita testataan:% osuus vastanneista Puheen ymmärtäminen 91% Puhuminen89% Tekstin ymmärtäminen80% Kirjoittaminen86% Rakenne ja sanasto50 % 9

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 9


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI- MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN Tilanne normeissa ja opetushallituksen selvityksissä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google