Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UPA-hanke Ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UPA-hanke Ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi."— Esityksen transkriptio:

1 UPA-hanke Ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi

2 Yhteisen työpaikan työturvallisuus Yhteisen työpaikan tapaturmat eivät synny yhden osapuolen toiminnasta tai turvallisuusasioiden laiminlyönnistä. Valtaosassa tapauksia tapaturmatekijät jakautuvat sekä tilaajan että toimittajan kesken. Yksinomaan tilaajan hyvällä turvallisuustoiminnalla ei pystytä poistamaan kaikkia yhteisen työpaikan tapaturmia. Tilaaja määrittelee palvelutoimittajalta edellytettävät menettelyt ja kontrolloi tulokset. Vaatimusten lisääminen eivät välttämättä tuota tuloksia, jos palvelutoimittaja ei pysty/ei ole ymmärrystä kehittää omaa toimintaansa.

3 UPA-hanke Turvallisuusyhteistyön parantaminen tilaajan ja urakoitsijan välillä Keskeisempinä tavoitteina on saada pk-yritykset –kiinnittämään huomiota omiin oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa yhteisillä työpaikoilla –kehittämään ja ylläpitämään omaa työturvallisuuttaan Miten? –luomalla itsearviointia varten kysymyspatteristo –kouluttamalla arvioitsijoita –mahdollistamalla arvioitavien aktiivinen mukanaolo –hyödyntämällä isojen yrityksien työturvallisuusosaamista

4 UPA vs. muut vastaavat arviointimenettelyt Tarkoitettu ennen muuta pienille yrityksille, joilla ei ole käytössä muuta menetelmää. Arviointijärjestelmää kehitetään niin, että vältetään kilpailutilannetta muiden (esim. HSEQ, SCC, Turvallisuuskymppi…) vastaavien järjestelmien kanssa. UPA-menetelmä helpottaa siirtymistä vaativimpiin menetelmiin.

5 Arviointimenettelyn kulku Syntyy tarve turvallisuusarvioinnille Arviointiin liittyvät menettelyt käydään läpi -itsearviointi -yhteinen arviointi -aikataulut Palvelutoimittaja suorittaa itsearvioinnin Kirjataan korjaavat toimenpiteet ja toteutusaikataulu Tilaaja ottaa yhteyttä palvelutoimittajaan tai Palvelutoimittaja ottaa yhteyttä tilaajaan ja ehdottaa arviointia Tilaaja lähettää arviointikysymykset palvelutoimittajalle Tilaaja ja palvelutoimittaja suorittavat yhdessä varsinaisen arvioinnin toimittajan tekemän itsearvioinnin pohjalta Arviointidokumentit molemmille osapuolille Sovitaan mahdollisesta tarkastus tai uudelleen arvioinnista

6 Arvioitavat asiat 1. Turvallisuus johtamisessa –8 tarkastelukohdetta, esim. työsuojelun yhteistoiminta, vaaratilanteet ja tapaturmat, työterveyshuolto 2. Turvallisuuden hallinta –8 tarkastelukohdetta, esim. riskienarviointi, koneturvallisuus, työskentely yhteisellä työpaikalla 3. Turvallisuusosaamisen kehittäminen –3 tarkastelukohdetta, perehdyttäminen ja opastus, työsuojelukoulutus Yhteensä 19 tarkastelukohdetta, kussakin tarkastelu- kohteessa 4 ”vaativuustasoa”.

7 ei hyväksyttävä taso, turvallisuudessa vakavia puutteita yritys täyttää vaatimukset turvallisuudessa, minimitaso yritys kehittää toimintaansa turvallisuuslähtöisesti esimerkillinen yritys turvallisuudessa Vaativuustasot

8 Arvioitsijoiden koulutus Yhden päivän koulutus; etukäteistehtävä. Arvioitsijoiden kokemus ja ”pätevyys”. Työturvallisuuskeskus pitää luetteloa koulutetuista arvioijista ja arvioiduista yrityksistä.

9 Miten eteenpäin? Pilot-koulutuksia ja arviointikysymysten kehittämistä. Lyhyen tukimateriaalin laadinta arvioitsijoille. Yhdyshenkilöt yrityksistä (hankinta ja/tai työsuojelu) Rekisteri yrityksistä; millainen jaottelu ja muu sisältö Arvioitsijakoulutuksen tarve?

10 WWW.UPAREKISTERI.FI Arvioidut yritykset Koulutetut arvioitsijat Tukiaineistot

11 Yritysten kokemuksia Riskialttiit toimialat Hankinta- ja työsuojeluhenkilöstön yhteistyö Kehittämisnäkökulma ------------------- Lakisääteiset velvoitteet Dokumentointimallit Palaute


Lataa ppt "UPA-hanke Ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google