Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntien vuoden 2015 veroprosentit"— Esityksen transkriptio:

1 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit
Kuntaliiton tiedustelu

2 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015
% Kuntien lkm 181 180 156 160 140 136 140 125 119 119 114 120 108 105 106 101 101 98 100 93 91 87 87 81 83 79 77 80 67 56 54 60 49 41 38 40 20 9 10 5 Keskimääräinen tuloveroprosentti Tuloveroprosenttia nostaneiden kuntien lkm (vuoden 2009 luku ei sisällä kuntaliitoksissa mukana olleita kuntia)

3 Tietoja kuntien tuloveroprosenteista vuosilta 2000-2015
Keski-. Muutos Aritm. Kuntien lkm Korkein Alhaisin määräinen %-yks. keski- tulovero-%: tulo- tulo- tulovero-% 1) arvo nousi laski vero-% vero-% 2015* 19,84 0,10 20,53 98 22,50 16,50 2014 19,74 0,36 20,36 156 22,50 16,50 2013 19,38 0,14 20,01 119 4 22,00 16,25 2012 19,24 0,08 19,81 91 3 21,75 16,25 2011 19,16 0,19 19,66 49 6 21,50 16,25 2010 18,97 0,38 19,60 181 2 21,00 16,25 2009 18,59 0,05 19,25 672 42 21,00 16,50 2008 18,54 0,09 19,15 119 3 21,00 16,00 2007 18,45 0,06 19,00 106 3 21,00 16,00 2006 18,39 0,10 18,87 140 1 21,00 16,00 2005 18,29 0,18 18,68 136 1 21,00 16,00 2004 18,12 0,09 18,50 54 2 20,00 16,00 2003 18,04 0,25 18,44 93 2 20,00 15,50 2002 17,78 0,11 18,33 108 3 19,75 15,00 2001 17,67 0,02 18,19 41 6 19,75 15,00 2000 17,65 0,05 18,15 83 15 19,75 15,50 1) Painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla 2) Vuoden 2009 luvuissa ei ole mukana kuntaliitoksissa mukana olevia kuntia

4 Kuntien tuloveroprosentit 1980-2015

5 Kunnallisveroprosentti 1998-2015
% Tuloveroprosentti (Kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo) Useat kunnat ovat kompensoineet vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan. Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin jopa laskenut. Keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista (Maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin)

6 Vaikutus tuloveroon vuodessa1), euroa
Eri kunnallisveroprosenttien vaikutus tuloveroihin eräillä tulotasoilla vuonna 2015 Palkka/kk euroa Palkka/vuosi (ml. lomaraha) euroa Vaikutus tuloveroon vuodessa1), euroa 6,0 % -yksikköä 1 % -yksikkö 0,5 % -yksikköä3) 2) 2 000 25 000 1 170 195 97 2 500 31 250 1 535 256 128 3 000 37 500 1 900 317 158 5 000 62 500 3 361 560 280 1) Laskettu esimerkkituloihin vuonna 2014 kohdistuvien vähennysten perusteella. Laskelmassa on huomioitu ainoastaan verottajan viran puolesta myöntämät vähennykset. 2) Manner-Suomen korkeimman (22,50) ja matalimman (16,50) kunnallisveroprosentin erotus. 3) Yleisin korotus kunnallisveroprosenttiin vuodelle 2015

7 Keskimääräisen tuloveroprosentin muutos
kuntakoon mukaan, %-yksikköä Kunnan asukasluku (v kuntajaolla) Koko maa: 0,10

8 Kuntien tuloveroprosentit kuntakoon mukaan
vuonna 2015 Kunnan asukasluku (v kuntajaolla) Koko maa: 19,84

9 Keskimääräisen tuloveroprosentin muutos
maakunnittain, %-yksikköä Koko maa: 0,10

10 Kuntien tuloveroprosentit maakunnittain
vuonna 2015 Koko maa 19,84

11 Kuntien lukumäärät vuoden 2015 tuloveroprosentin mukaan (yhteensä 317 kuntaa)

12 Kuntien tuloveroprosenttien muutosten vaikutus kuntien verotuloihin , milj. € (Keskim. tulovero-% v ,51 ja v ,84) Milj. € Milj. € 2 299 2400 2 167 2200 2000 1 781 1800 1 611 1600 1 481 1400 1 249 1200 910 1000 859 738 800 641 539 600 412 349 400 175 100 200 50 84 11 -46 -200 Tulovero-%:n muutos -0,09 0,11 0,07 0,05 0,02 0,11 0,26 0,08 0,17 0,10 0,06 0,09 0,05 0,38 0,19 0,08 0,14 0,36 0,10 %-yks. Vuosien tuloveroprosenttien muutosten johdosta kunnat saavat vuonna ,3 mrd. euroa enemmän verotuloja

13 Veroperustemuutosten sekä tuloveroprosenttien muutosten vaikutus kuntien verotuloihin , mrd. € Mrd. € Veroperustemuutoksista johtuva verotulomenetys, kumulatiivinen summa Kompensoimaton verotulomenetys, kumulatiivinen summa (v ,8 mrd. €) Tuloveroprosenttien muutosten vaikutus verotuloihin, kumulatiivinen summa

14 Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien peruspalvelujen
Vuosien leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. € Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,4 mrd. euroa eli noin 15 % Vuosille kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia 6,9 mrd. € = -108 Kiinteistöverojen rajojen noston (48 milj. €) sekä sosiaali- ja terveys- toimen maksujen korotusten (40 milj. €) hyödyn leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentä- mällä sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen (20 milj. €) * - mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä esi- ja perusopetus - Tämän lisäksi OKM:n leikkaukset: vuonna milj. €, vuonna milj. € ja vuonna milj. € hp

15 Vuosien 2012-2017 valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen
Ilman vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi vuosina tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 113 %) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB

16 Kuntien kiinteistöverot vuonna 2015 Lähde: Verohallinto ja Kuntaliiton tiedustelu
Yleinen Vakituinen asuin- rakennus Muu kuin vakituinen as.rakennus Muut kiinteistö- verot1) Yhteensä Kuntien kiinteistöveroprosentit: Veroprosentin alaraja: 2014 0,60 0,32 0,60 2015 0,80 0,37 0,80 Veroprosentin yläraja: 2014 1,35 0,75 1,35 2015 1,55 0,80 1,55 Keskim. veroprosentti 2015 0,98 0,45 1,07 Muutos , %-yks. 0,04 0,03 0,02 Veroprosenttia nostaneita kuntia 114 105 86 Laskennallinen kiinteistövero, milj. €: Vuosi 2014 884 494 82 84 1 544 Arvio vuodelle 2015 924 523 84 84 1 615 Muutos 40 29 2 71 Siitä: Alarajojen korotusten vaikutus 21,6 16,6 0,1 38,3 Ylärajojen korotusten vaikutus 2,2 0,2 2,4 1) Voimalaitokset, yleishyödylliset yhteisöt, rakentamaton rakennuspaikka

17 Kuntien verotulot vuosina 2012-2015, mrd. €
PPB:n mukainen vero- tuloarvio 2012 2013 2014* 2015** 2014 2015 Verolaji Kunnallisvero 16,84 17,97 18,35 18,40 18,25 18,46 Yhteisövero 1,21 1,31 1,43 1,47 1,39 1,47 Kiinteistövero 1,27 1,36 1,51 1,57 1,51 1,59 Verotulot yhteensä 19,32 20,64 21,09 21,44 21,15 21,52 Muutos, %: Kunnallisvero 3,9 6,7 1,0 1,4 1,6 1,2 Yhteisövero -26,9 8,2 9,0 2,8 6,1 5,8 Kiinteistövero 5,7 7,2 10,8 4,0 10,9 5,2 Verotulot yhteensä 1,3 6,8 2,2 1,7 2,5 1,8 Tuloveroprosentti, keskim. 19,24 19,38 19,74 19,84 19,74 19,74 Yhteisöveroprosentti 24,5 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 Osuus yhteisöverosta, % 28,34 29,49 35,56 36,261) 35,56 36,361) 1) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille on kompensoitu nostamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta vuodesta 2015 lähtien 1,81 %-yksikköä Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien Kuntaliitto/VM


Lataa ppt "Kuntien vuoden 2015 veroprosentit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google