Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teemme tulevaisuutemme - yhdistyskierros syksy 2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teemme tulevaisuutemme - yhdistyskierros syksy 2014."— Esityksen transkriptio:

1 Teemme tulevaisuutemme - yhdistyskierros syksy 2014

2 Kohde-/sidosryhmämme Epilepsia yhdistykset ja - liitto Epilepsiaa sairastavat Läheiset Muu tervey- denhuolto Epilepsiahoidon ammattilaiset Opetus-, sosiaali- ja työvoima- toimi Media Muut alan järjestöt Päättäjät Rahoittajat ja Lahjoittajat

3 Visio: "Oikeus ja mahdollisuus hyvään, omaehtoiseen elämään" Liiton toiminta-ajatuksena on tukea epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tukea heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi (§ 2) Painotukset vuoteen 2015 saakka 1) Tieto kumoaa asenteellisuuden 2) Hyvä epilepsian hoito on kaiken a ja o 3) Tavoitteena omaehtoinen elämä 4) Työtä tekijöille 5) Vapaaehtoistyöllä on tekijänsä

4 Haastava muuttuva toimintaympäristö Eriarvoisuus-kehitys vahvistuu - taloudellinen, alueellinen, eri ryhmien välinen Kiristyvä kilpailu ja niukkeneva kuntatalous heikentävät julkisia palveluita – SOTE-uudis – tus Globaali haastaa paikallisuuden Ympäristöarvot ja kestävä kehitys nousevat uuteen asemaan Markkinaehtoisuus ja liberalismi – kilpailun logiikka, miten vastaa ihmisten tarvitsemiin peruspalveluihin Digitalisoituminen tuo uusia viestintäkeinoja Teknologiaa suunnattava tarpeiden mukaan ei päinvastoin Tieteiden tuoma uusi tutkimustieto tuo mahdollisuuksia

5 Toisaalta toimintaympäristön muutokset ovat mahdollisuus Nykyinen murros voi ravistella terveellä tavalla luutuneita asenteita ja palvelurakenteita Verkko luo uusia kohtaamisen paikkoja ja työkaluja Rohkeasti maailmaan mukaan meneminen on mahdollisuus sinällään Innovaatiot syntyvät uusissa ympäristöissä

6 ”Erityisesti vertaistuki muilta epilepsiaa sairastavilta henkilöiltä oli mahtava kokemus.” Kurssipalautteen kertomaa…

7 Yhdessä tekeminen – liitto ja yhdistykset kohti tulevaa Haluamme liitossa kuulla yhdistysten ajatuksia ja kehittämisnäkymiä yhdistystoiminnasta...arvioida, mitkä asiat vaikuttavat toimintaympäristössä …vaihtaa ajatuksia siitä, mitä yhdistykset tekevät paikallistasolla ja miten liitto voi tukea yhdistyksiä …keskustella uusista toimintamuodoista (esim. verkkoprojekti, myös tulevat uudet projektit) ja siitä, miten ne voivat tukea epilepsiayhdistyksiä …tarjota yhdistyksille mahdollisuuden esittää kriittisiä näkemyksiä ja toiveita liitolle Ja Vice Versa …kuulla liiton hallituksen toiveita paikallisyhdistysten suuntaan

8 Liittokokous - yhdistykset Hallitus (tvk) Toiminnan- johtaja Vaikuttaminen ja järjestö- toiminta Tiedotus Kuntoutus- toiminta Projektit Hallinto ja varainhankinta


Lataa ppt "Teemme tulevaisuutemme - yhdistyskierros syksy 2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google