Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

8.10.2010Avustus, Elina Varjonen1 Kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ja merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa Pohjois-Karjalan maakunnan järjestöpäivät.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "8.10.2010Avustus, Elina Varjonen1 Kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ja merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa Pohjois-Karjalan maakunnan järjestöpäivät."— Esityksen transkriptio:

1 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen1 Kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ja merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa Pohjois-Karjalan maakunnan järjestöpäivät 8.10.2010 Elina Varjonen, kehittämispäällikkö, RAY

2 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen2 Järjestöjen merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa Merkitys on olennainen Sosiaalinen pääoman vahvistaja, yhteiskunnan liima Palvelu- toimintoketjujen olennainen osa, vaikkei työ aina näy Ohjaus- ja neuvontatyö Vapaaehtoistyö Äänitorvirooli: edunvalvonta, oikeuksien valvonta, vaikuttamistoiminta Asiantuntijarooli Kehittämistoiminta

3 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen3 Kansalaisjärjestötoiminnan edellytyksiä Ruohonjuuritason toiminnan toteuttamiseen tarvitaan mm. herkkää korvaa, tekeviä käsiä, yhteistyötä, toiminnan koordinaatiota, järjestötyön osaamista jne. Sen toteutumiseksi ja hallinnoimiseksi tarvitaan Toimintaympäristön tuntemusta ja vuoropuhelua Pysyviä rakenteita

4 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen4 Toimintaympäristön tuntemus ja vuoropuhelu Järjestötyö ei elä omassa eriössään vaan sillä on yhteistyöpintaa muiden järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa Tunnetaanko toimintaympäristöä riittävästi? Tunnetanko muuta järjestötoimintaa? Mitä on meneillään tai suunnitteilla muissa järjestöissä? Järjestökentän sektoroituneisuus yhteistyön esteenä /hidasteena? Tunnetaanko kunnan toimintaa? Mistä kunta tietää, mihin järjestöön kannattaa ottaa yhteyttä? Järjestöjen verkostot, järjestötalot jne. helpottamassa järjestöjen välistä yhteistyötä ja työtä ulkopuolisiin tahoihin Kunnan tuki paikallisten järjestöjen perustyöhön olennaista. RAY:n rahoitus kehittämishankkeille ja toiminta-avustukset pääosin valtakunnallisille tai alueellisille toiminnoille

5 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen5 Pysyvät rakenteet edesauttamassa toimintojen juurtumista Pysyviä rakenteita, joissa tulokset elävät Laajempien hankekokonaisuuksien ja monitoimijahankkeiden suosiminen esim. Kaste on järjestöille mahdollisuus, ei pakkopulla Tarvitaan riittävän yhtenäiset tavoitteet, yhteistyörakenne ja yhteistyöhön sitoutuneet kumppanit Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Eri toimijoiden roolit (myös vastuut ja valtuudet) sovittava selkeästi jo hanketta suunniteltaessa

6 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen6 Kuntien näkemyksiä järjestötyöstä RAY:n verkkohaastattelun mukaan 6/2010 Järjestöt ovat periaatteessa voimavara ja yhteistyökumppani. Todellinen potentiaali on kuitenkin paljolti käyttämättä, eikä kolmannen sektorin asiantuntemusta osata vastaajien mielestä riittävästi hyödyntää. Toimintamalli ja rakenteet kunnan ja järjestöjen väliselle paikallisen tason yhteistyölle puuttuvat Järjestöjä on paljon ja ihmiset vaihtuvat: vaikeaa pysyä kärryillä siitä, kuka vastaa mistäkin. Ratkaisuksi ongelmaan esitettiin mm. kansalaisjärjestövastaavan nimeämistä. Tiedonpuute. Asenneongelmiakin tunnistettiin (ei arvosteta järjestöjen työtä) Parhaimmillaan järjestöt ovat vertaistuen tarjoajia ja kansalaisten aktivoijia. Järjestöt voivat kuntien mielestä tukea ihmisiä ongelmatilanteissa, lievittää yksinäisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Erityisesti varhaisella puuttumisella nähdään suuri merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. RAY voisi vastaajien mielestä edistää järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa sekä tukea kehittämistyötä ja uusien palvelujärjestelmien suunnittelua ja kokeilua. Vastaajat toivoivat RAY:ltä myös panostusta nuoriin sekä hyvinvointiongelmien kuten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.

7 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen7 elina.varjonen@ray.fi 09-4370 2231

8 8.10.2010Avustus, Elina Varjonen8 Toimintaympäristö Perustoiminta Järjestötoiminta Palvelutoiminnasta erillinen järjestölähtöinen auttamistyö Edunvalvonta ja vaikuttaminen Vapaaehtoistoiminta Kehittäminen Asiantuntijatoiminta Kunnille selvästi kuuluvat tehtävät Kuntien tuottamat peruspalvelut Ostopalvelut Julkiselle sektorille kuuluvat tehtävät Markkinaehtoiset palvelut


Lataa ppt "8.10.2010Avustus, Elina Varjonen1 Kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ja merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa Pohjois-Karjalan maakunnan järjestöpäivät."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google