Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riippuvuus yksilöllä ja yhteisöllä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riippuvuus yksilöllä ja yhteisöllä"— Esityksen transkriptio:

1 Riippuvuus yksilöllä ja yhteisöllä
Riippuvuuksien vaikutus työllistymiseen ja työelämään

2 Myllyhoitoyhdistys ry
Vuonna 1983 perustettu ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön asiantuntijajärjestö Myllyhoidollinen työote on Yhdysvalloista lähtöisin olevan 12 askeleen ohjelman ammatillista soveltamista, jonka on tuonut Suomeen Toivo Pöysä Maailmassa kaikkein eniten käytetty ja laajimmalle levinnyt työote riippuvuussairauksiin Intensiivisen avohoidon klinikat: 2007 Tampereen Myllyhoitoklinikka, 2009 Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka

3 Suhde päihteisiin on merkittävin yksittäinen työkykyymme ja hyvinvointiimme vaikuttava tekijä.
Suurin työkyvyttömyyttä, sairauksia ja ennenaikaisia työikäisten kuolemia aiheuttava tekijä on päihteiden väärinkäyttö sekä pakonomainen pelaaminen. Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan työikäisillä miehillä joka kuudes ja naisilla joka kymmenes kuolemantapaus on alkoholisairauksien aiheuttama. Päihdehuollon kokonaiskustannukset Suomessa vuonna 2010 olivat 169 miljoonaa euroa. (THL: Päihdetilastollinen vuosikirja 2012)

4 Työntekijät, joilla on ongelmia päihteiden tai vaikkapa pelaamisen kanssa, eivät jätä ongelmiaan kotiin kun tulevat työpaikalle. Suurin osa riippuvuusongelmaisista käy töissä. THL:n arvion mukaan 63 % alkoholiriippuvuusdiagnoosin kriteerit täyttävistä ihmisistä on työelämässä. Kuitenkin vain kourallinen työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistään, joilla on riippuvuusongelmia, saavat apua. Tutkimusten mukaan alle 10 % työtä tekevistä ihmisistä, joilla on vakavia päihdeongelmia, saavat tarvitsemaansa hoitoa.(George Washington Medical Center: Workplace screening & Brief Intervention, 2008) Kaiken kaikkiaan noin kahdeksalla prosentilla koko populaatiosta on diagnosoitavissa oleva alkoholiriippuvuus mutta vain alle prosentilla tämä diagnoosi on tehty.

5 Riippuvuussairauksien kustannuksia työnantajille:
kaksinkertaiset työterveyskustannukset muihin työntekijöihin verrattuna 3,5 kertaa suurempi todennäköisyys loukkaantua työpaikalla sattuneissa onnettomuuksissa, joista on aiheutunut vammautumisia ja korvauksia tutkimusten mukaan joka viides työntekijä on joskus joutunut vaaraan tai loukkaantunut työpaikalla, joutunut työskentelemään enemmän, tekemään jo tehtyä työtä uudelleen, tai peittelemään työn jälkeä jonkun työtoverinsa riippuvuusongelman seurauksena (TTL) yli puolet riippuvuusongelmaisten perheenjäsenistä raportoi, että heidän työkykynsä ja toimintakykynsä kotona on alentunut perheenjäsenen juomisen tms. vuoksi

6 Paras varhaisen havahtumisen ja puheeksioton resurssi on itse työyhteisö
Riittävän varhain tehty kunnollinen väliintulo säästää työnantajaa ja työyhteisöä jopa vuosien harmeilta ja taloudellisilta menetyksiltä. Samoin itse riippuvuuteen sairastunut työntekijä saa ajoissa apua. Työntekijöiden liiallisella päihteidenkäytöllä on merkittävä vaikutus työn tekemisen kustannuksiin. Esimerkiksi alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat työpaikalla eivät rajoitu pelkästään juomiseen työaikana: liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa mm. hajamielisyyttä työssä, vähentää tuottavuutta ja näkyy lisääntyneinä työterveyshoidon kustannuksina, työtapaturmina, poissaoloina sekä ennenaikaisina eläkkeinä. Vuonna 2011 Kansaneläkelaitoksen myöntämiä eläkkeitä, joissa alkoholisairaus oli osana diagnoosia, oli 12 008 kpl. Eläkkeistä, joissa alkoholi oli pääsairautena, vastaava luku oli 2957 kpl. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeistä alkoholisairaudet olivat mukana 10 180 myönnetyssä eläkkeessä ja pääsairautena 4611 eläkkeessä (THL: Päihdetilastollinen vuosikirja 2012). Näistä ihmisistä yli puolet eläköityivät työelämästä. Eläkkeiden ja sairauspäivärahojen alkoholihaittakustannukset vuonna 2010 olivat 182 – 271 miljoonaa euroa (THL: Päihdehaittakustannukset 2010).

7 Mitä on riippuvuus? Jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista Koko perheen (tai yhteisön sairaus) Sairaus ei ole kenenkään syy Krooninen ja primääri sairaus Itsensä kieltävä sairaus Sairaudesta voi toipua ja päihteettömänä voi elää normaalia elämää Vastuu toipumisesta on sairastuneella itsellään Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen sairaus

8 Nuorena aloitettu juominen lisää riskiä sairastua riippuvuuteen
Säännöllisesti juovan riski alkoholisoitua: 13-vuotiaana aloittava, alkoholismia suvussa 60 % 13-vuotiaana aloittava, ei alkoholismia suvussa 30 % 18-vuotiaana aloittava % 25-vuotiaana aloittava % Lähde: American Medical Association 2002

9 Riippuvuuden kehittyminen
Miten riippuvuus kehittyy? Mielihyvä Tunneriippuvuus Sietokyvyn kasvu Riippuvuussairaus

10 Aivot on kommunikaatiokeskus
aivot on kommunikaatiokeskus, joka sisältää miljardeja (ihmisellä 100 000  , sata miljardia) hermosoluja (neuroneita) hermosolut keskustelevat hermovälittäjäaineiden kautta Sähköimpulssi alkoholi / huumeet tunkeutuvat aivojen kommunikaatiosysteemiin ja häiritsevät normaalia tiedonkulkua hermosolujen aineenvaihdunnassa esim. kannabis, heroiini, alkoholi > aktivoivat hermosoluja ”matkimalla” luonnollisia välittäjäaineita

11 Miten riippuvuus syntyy?
Riippuvuutta aiheuttavien aineiden addictoiva vaikutus selittyy niiden kyvyllä vapauttaa dopamiinia aivojen mielihyväkeskuksessa nucleus accumbensissa. -Päihteet voivat vapauttaa 2 – 10 krt määrän dopamiinia -Aivojen normaali dopamiinintuotanto vähenee – vierotusoireet – masennus – väsymys . Lisää päihdettä – suurempia annoksia – toleranssi Muita riippuvuuden kannalta keskeisiä välittäjäaineita: Endorfiinit, enkefaliinit ( opiaatit, alkoholi), adrenaliini ( mm. amfetamiini) serotoniini ( kannabis, alkoholi) ( Jouni Lehto, luento Riippuvuus ja aivot, Myllyhoitoyhdistys)

12 Pitkäaikainen käyttö Mekanismit, jotka johtavat toleranssin kasvuun, saavat pidemmässä käytössä aikaan pysyviä muutoksia hermosoluissa ja aivokemiassa - ehdollistuminen – opittu refleksi – hallitsemattomia mielitekoja - Kemiat muuttavat siis aivojen rakennetta ja toimintatapaa -Aivojen kuvantamismenetelmillä on osoitettu, että ihmisillä, joilla on ollut paljon alkoholin ja huumeiden käyttöä on muutoksia aivojen alueilla, jotka ovat kriittisiä päätöksenteon, arvioinnin, oppimisen, muistin ja käyttäytymisen kontrollin alueilla -Pidemmälle edenneenä puheen tuottamisen, hahmottamisen, liikekontrollin jne. vaikeudet (Jouni Lehto: Riippuvuus ja aivot luento, Myllyhoitoyhdistys)

13 Riippuvuus Alkoholi Huume Lääke Ruoka Nikotiini Myötä-riippuvuus Peli/
Netti Seksi Riippuvuus

14 Opettaja

15 Riippuvuus yhteisöllisenä sairautena
Riippuvuus vaikuttaa lähellä oleviin ihmisiin = myötäriippuvuus Mikä on sinun ympäristösi? ”Opettajan roolina” ”Minä” Oppilas - Perhe Työkaveri - Harrastukset ja muu vapaa-aika Vanhemmat - Ystävät ja tuttavat jne.

16 Havahtuminen - Välittäminen
Ilmiö on olemassa kaikkialla. Havahtuminen - Läheiset avainasemassa 1. Kerron mitä näen - Teen oman osuuteni 2. En moralisoi 3. Olen valmis tukemaan 4. Jätän vastuun hänelle KUNNIOITUS, EMPATIA, AITOUS

17 Mitä voin tehdä? Älä diagnosoi ongelmaa.
Älä puhu päihteen käytöstä, ellei ole selvästi päihtynyt. Älä moralisoi, keskity henkilön (työ/koulu) käyttäytymiseen. Älä sympatisoi. Älä ”suojele” oppilasta/työkaveria. Muista, että addiktio on etenevä sairaus. Osoita, että terveydenhuollon / kolmannen sektorin apu on saatavilla. Tee selväksi, että olet kiinnostunut henkilön hyvinvoinnista.

18 Riippuvuuden kehittyminen
Miten riippuvuus kehittyy? Mielihyvä Tunneriippuvuus Sietokyvyn kasvu Riippuvuussairaus


Lataa ppt "Riippuvuus yksilöllä ja yhteisöllä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google