Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö yhteistyöseminaari14.11.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö yhteistyöseminaari14.11.2013."— Esityksen transkriptio:

1 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö yhteistyöseminaari14.11.2013

2 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ = Uusi KirjastoJärjestelmä  Lähtökohta: kaikilla kirjastosektoreilla järjestelmiä, jotka ovat elinkaarensa päässä  Tavoite: tarjota verkkopalveluna uuden sukupolven kirjastojärjestelmä, joka sopii kaikkien kirjastosektoreitten käyttöön  Ympäristö: UKJ asettuu KDK-asiakasliittymä Finnan taustajärjestelmien joukkoon, ja tarjoaa alustan kansalliselle metatietovaranto Melindalle

3 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Miksi UKJ?  Korkeakoulukirjastojen Voyager-kirjastojärjestelmä ja kansallisen metatietovaranto Melindan Aleph-järjestelmä sekä huomattava osa yleisten ja käytännössä kaikki erikoiskirjastojen järjestelmistä elinkaarensa päässä  Jokin järjestelmäratkaisu saatava muutaman vuoden kuluessa joka tapauksessa  Voyagerin ja Alephin palvelin vuodelta 2007  Uusittava n. 2017, nykyisen palvelimen uusiminen kallista  RDA-kuvailustandardin käyttöönotto ja linkitetyn datan hyödyntäminen  Tietojärjestelmien avoimuus ja yhteentoimivuus

4 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojärjestelmät nyt  Korkeakoulut (AMK:t ja YO:t): ExLibriksen Voyager  43 asennusta  Yleiset kirjastot  Alle 200 asennusta, pääosin Axiellin järjestelmiä (4), pääkaupunkiseudulla Innovativen Millenium (kohta Sierra)  Erikoiskirjastot  Suurimmat mukana Voyager-maailmassa  Pienemmillä PrettyBit Softwaren PrettyLib-asennukset  Yhteismetatietovaranto Melinda  ExLibriksen Aleph  Mukana YO-kirjastot ja kohta myös kaikki AMK-kirjastot  Yleisiä kirjastoja pilotoitu

5 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna, Melinda ja kirjasto- järjestelmä t nyt Kirjastojärjestelmät Melinda Asiakastiedot Saatavuustiedot Varastotiedot Hankintatiedot Kuvailutiedot Auktoriteettitiedot Tunnisteet Replikointi Hakuindeksit Kunkin tietokannan omat OPACit Eri Nelli-instanssit Virkailijan liittymät Aineiston Lainaus (Luettelointi) Hallintaliittymä Aleph-clientti Poiminta OPACitNelli Asiakasliittymät

6 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ:n lyhyt historia – ja tulevaisuus  Valmisteluasiakirja  Vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma  Palveluväylän valinta ja pystytys  Metatietovarannon ja kuvailutyökalun perustoiminnot  Palveluväylän valinta ja pystytys  Metatietovarannon ja kuvailutyökalun perustoiminnot  Kuvailutyökalun lisätoiminnot  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan perustoiminnot  Kuvailutyökalun lisätoiminnot  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan perustoiminnot  Varasto- ja nidetietokantojen toteutus  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen täydentäminen  Varasto- ja nidetietokantojen toteutus  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen täydentäminen  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen viimeistely  Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen viimeistely  Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin 2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017  Ulkoisten järjestelmien integrointi  Ylläpito ja jatkokehitys alkaa  Ulkoisten järjestelmien integrointi  Ylläpito ja jatkokehitys alkaa 2018 Valmistelu ei erillistä rahoitusta Suunnittelu OKM:n erityisavustus Toteutusvaihe 1 Haettu erityisavustusta OKM:ltä Toteutusvaihe 2 Rahoitus auki

7 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Valmistelun linjaukset vaatimusmäärittelyssä  Avoin lähdekoodi  Integroituminen muuhun järjestelmäkokonaisuuteen  Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen  Moduulirakenne  Kirjastojen yhteistyö  RDA-kuvailustandardi

8 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Avoin lähdekoodi  Kuali OLE: http://www.kuali.org/ole/http://www.kuali.org/ole/  Libris XL: http://www.slideshare.net/geckomarma/presentation-elag-2013  Apache ServiceMix: http://servicemix.apache.org/http://servicemix.apache.org/ L IBRIS XL

9 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Integroituminen palvelukokonaisuuteen

10 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen palveluväylä  Tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille  http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirj at/20130516Kansal/Kansallinen_palveluvaeylae_- _konsepti_tavoitteet_ja_ratkaisumalli_20130515.pdf http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirj at/20130516Kansal/Kansallinen_palveluvaeylae_- _konsepti_tavoitteet_ja_ratkaisumalli_20130515.pdf  VM asettanut hankkeen, joka tuottanut palveluväylän viitearkkitehtuurin  http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirj at/20130905Lausun/02_Kansallisen_palveluvaeylaen_viitearkkit ehtuuri_v0_95.pdf http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirj at/20130905Lausun/02_Kansallisen_palveluvaeylaen_viitearkkit ehtuuri_v0_95.pdf  Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaari 4.10.2013: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asia kirjat/20130913Kansal/name.jsp

11 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen Tiedon yhteiskäyttöisyys  Ei vain hyödynnetä muualla olevaa tietoja vaan myös jaetaan sitä – palveluväylän kautta!  Esimerkkejä  Yhteinen metatietovaranto ja asiakasrekisteri  Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen  Kirjastojen ja kehysorganisaatioiden muut järjestelmät  Kustantajien ja aineiston välittäjien järjestelmät  Jne.

12 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Moduulirakenne

13 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen yhteistyö  Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa  Ohjausryhmässä edustus kaikilta sektoreilta  Asiantuntijaryhmien osallistuminen määrittelyyn ja toteuttamisvaiheen tukemiseen  Seminaarit ja muut tilaisuudet  Tuotantovaihe  Yhteiset tietovarannot  Asiakkaiden liikkuvuus  Aineistojen yhteiskäyttö  Hallinto- ja rahoitusmallit auki  Yhteistyö laajentunut  Korkeakoulujen IT-johtajat  CSC  VM

14 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Haetut yhteistyötahot  Korkeakoulujen IT-johtajat  Tiedon jako korkeakoulujen järjestelmien välillä  Tunnistautuminen  Seminaari tulossa  Palveluväyläkysymykset  Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset  Seminaari?  VM  Kansallinen palveluväylä  Kansallinen sähköinen tunnistautuminen  CSC  palvelinratkaisut

15 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Yhteystoiveet korkeakoulujen järjestelmiin  Henkilöstö- ja opiskelijarekisterit  Käyttäjäprofiilit kirjastojärjestelmässä  Opintohallinto  Yhteydet kirjastojen aineistonhankintaan  Yhteydet opintovaatimusten ja kirjastojen aineistojen välille  Taloushallinto  Aineistojen hankinta, kirjastomaksut  Tilastot

16 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Tunnistautuminen ja UKJ  Tunnistautuminen tarvitaan kaikkeen aineiston käyttöön liittyvään  Lainat, varaukset, maksut, asiakkaaksi rekisteröityminen  Tunnistautuminen on UKJ:n ja Finnan yhteinen asia  Tunnistautumisen lisäksi tarvitaan kehysorganisaation tietoja käyttäjästä  Käyttöoikeudet (ja tilastot)

17 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kiitos ari.ahlqvist@helsinki.fi ukj-posti@helsinki.fi


Lataa ppt "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö yhteistyöseminaari14.11.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google